***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.04.2018 19:47***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
295 4.116.104 -4.116.104 295 295
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.531.964 2.531.964 2.531.964
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -600 564.255 46.153.958 2.531.964 129.735.370 129.735.370
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.468 22.929.433 150.142.228 150.142.228
Transferler
22.929.433 -22.929.433 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.702 1.672.245 1.679.947 1.679.947
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 16.490 781.746 68.865.901 1.672.245 151.822.175 151.822.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.561.253 6.538.297
Dönem Karı (Zararı)
1.634.314 8.937.416
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.634.314 8.937.416
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-960.434 -9.635.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 80.046 48.542
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
112.285 -283.645
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 112.285 -283.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
41.218 6.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 41.218 6.033
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.072.552 40.069
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -1.419.566 -78.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 347.014 118.374
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.446.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -9.446.513
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-121.431 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -121.431 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.155.090 7.290.054
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-25 -221.991 -205.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-260.935 -111.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
38.944 -93.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.236.470 7.468.929
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 7.990.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.236.470 -521.743
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 71.477 -119.152
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-25 12.646 91.680
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.564 93.775
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.082 -2.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -9.471 -10.070
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.211.821 64.207
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 0 64.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -18.211.821 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 -32.400 242
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.481.210 6.591.956
Ödenen Faiz
22 -177.979 -154.260
Alınan Faiz
20 96.840 98.850
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.096 1.751
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.832.244 -6.375.076
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 9.688.704 -6.369.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.962 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.962 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.422 -5.970
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.422 -5.970
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-366.284 -253.854
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-366.284 -253.854
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -366.284 -253.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.095.293 -90.633
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.890 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.065.403 -90.633
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.211.238 100.405
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.835 9.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.817 3.105.020
Finansal Yatırımlar
5 25.007.539 34.808.528
Ticari Alacaklar
604.352 436.559
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-25 248.116 192.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 356.236 243.629
Diğer Alacaklar
3.748.292 8.984.762
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.748.292 8.984.762
Peşin Ödenmiş Giderler
8 55.956 117.008
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 89.104 90.200
ARA TOPLAM
29.538.060 47.542.077
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.538.060 47.542.077
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 14.500.993
Ticari Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 106.435.001 106.435.001
Maddi Duran Varlıklar
12 5.065.702 5.176.508
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 4.618 6.012
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 10.425
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
126.006.314 126.128.939
TOPLAM VARLIKLAR
155.544.374 173.671.016
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.614.286 1.555.217
Ticari Borçlar
15.693 3.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-25 10.564 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.129 3.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 14.706 23.740
Diğer Borçlar
207.852 19.652.885
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 207.852 19.652.885
Ertelenmiş Gelirler
8 21.600 54.000
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 52.680 29.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.980 15.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.700 13.700
ARA TOPLAM
1.926.817 21.318.330
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.926.817 21.318.330
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.723.806 2.149.159
Uzun Vadeli Karşılıklar
71.576 61.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 71.576 61.299
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.795.382 2.210.458
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.722.199 23.528.788
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.822.175 150.142.228
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.490 8.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.490 8.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.490 8.788
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 781.746 781.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
68.865.901 45.936.468
Net Dönem Karı veya Zararı
1.672.245 22.929.433
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.822.175 150.142.228
TOPLAM KAYNAKLAR
155.544.374 173.671.016


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.815.790 17.371.271
Satışların Maliyeti
18 0 -11.961.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.815.790 5.410.072
BRÜT KAR (ZARAR)
2.815.790 5.410.072
Genel Yönetim Giderleri
19 -607.601 -501.076
Pazarlama Giderleri
19 -26.190 -165.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.476.714 255.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -169.175 -878.625
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.489.538 4.119.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 121.431 3.396.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.752.975 -4.823.213
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.857.994 2.693.391
Finansman Giderleri
22 -185.749 -161.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.672.245 2.531.964
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.672.245 2.531.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.672.245 2.531.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.672.245 2.531.964
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00023000 0,00035000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.702 295
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.702 295
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.702 295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.679.947 2.532.259
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.679.947 2.532.259http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676686


BIST18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92