***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2019 18:13***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.467 24.714.756 151.927.550 151.927.550
Transferler
24.714.756 -24.714.756 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.702 2.086.905 1.634.314 3.728.921 3.728.921
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 16.490 2.086.905 781.746 70.651.223 1.634.314 155.656.471 155.656.471
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 6.047.626 1.302.448 70.130.521 12.562.985 170.819.568 170.819.568
Transferler
12.562.985 -12.562.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.460 1.527.286 6.195.591 7.726.337 7.726.337
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 24.772 7.574.912 1.302.448 82.693.506 6.195.591 178.545.905 178.545.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.995.329 -12.561.253
Dönem Karı (Zararı)
6.195.591 1.634.314
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.195.591 1.634.314
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.306.446 -960.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 76.424 80.046
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
115.753 112.285
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 115.753 112.285
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.387 41.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 11.737 41.218
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -7.350 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.016.343 -1.072.552
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.337.419 -1.419.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 321.076 347.014
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.486.667 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.486.667 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.389.063 -13.155.090
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -200.546 -221.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-98.494 -260.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-102.052 38.944
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 216.995 5.236.470
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
51.319 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
165.676 5.236.470
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.170.211 71.477
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 451.974 12.646
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.773 10.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
447.201 2.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.423 -9.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.489.627 -18.211.821
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.500.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -10.373 -18.211.821
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 263.225 -32.400
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.278.208 -12.481.210
Ödenen Faiz
20 -312.240 -177.979
Alınan Faiz
19 1.337.419 96.840
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -308.058 1.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.167.748 9.832.244
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 2.347.247 9.688.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.962
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.962
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.662 -14.422
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.662 -14.422
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.513.333 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.980.382 -366.284
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.980.382 -366.284
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -3.980.382 -366.284
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-152.801 -3.095.293
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
56.868 29.890
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-95.933 -3.065.403
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 763.097 3.211.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 667.164 145.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 667.164 763.097
Finansal Yatırımlar
5 31.276.154 33.739.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.276.154 33.739.154
Ticari Alacaklar
6 925.570 725.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-23 774.423 675.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 151.147 49.095
Diğer Alacaklar
7 648.003 864.998
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-23 17.517 68.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 630.486 796.162
Peşin Ödenmiş Giderler
8 72.677 4.242.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 387.500 79.442
ARA TOPLAM
33.977.068 40.414.603
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.977.068 40.414.603
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 147.964.585 135.494.167
Maddi Duran Varlıklar
11 4.507.013 4.580.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 821 1.678
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
152.472.419 140.076.763
TOPLAM VARLIKLAR
186.449.487 180.491.366
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 3.072.837 6.741.048
Ticari Borçlar
6 504.103 52.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-23 15.220 10.447
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 488.883 41.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 14.685 17.108
Diğer Borçlar
7 3.727.894 2.238.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-23 3.500.000 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 227.894 238.267
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 324.517 61.292
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8-23 24.517 61.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 300.000 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 172.945 177.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 34.340 31.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 138.605 145.955
ARA TOPLAM
7.816.981 9.287.641
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.816.981 9.287.641
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 303.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
86.601 80.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 86.601 80.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.601 384.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.903.582 9.671.798
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
178.545.905 170.819.568
Ödenmiş Sermaye
16 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
293.655 290.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
293.655 290.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.772 21.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.574.912 6.047.626
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.574.912 6.047.626
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.302.448 1.302.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
82.693.506 70.130.521
Net Dönem Karı veya Zararı
6.195.591 12.562.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
178.545.905 170.819.568
TOPLAM KAYNAKLAR
186.449.487 180.491.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.377.628 1.668.454
Satışların Maliyeti
17 -5.966 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.662 1.668.454
BRÜT KAR (ZARAR)
2.371.662 1.668.454
Genel Yönetim Giderleri
18 -628.275 -684.929
Pazarlama Giderleri
18 -4.604 -26.190
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.522.043 2.745.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.744.159 -1.882.758
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.516.667 1.820.063
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.516.667 1.820.063
Finansman Giderleri
20 -321.076 -185.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.195.591 1.634.314
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.195.591 1.634.314
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.195.591 1.634.314
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.195.591 1.634.314
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,08600000 0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.460 7.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.460 7.702
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.527.286 2.086.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.527.286 2.086.905
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.530.746 2.094.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.726.337 3.728.921
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.726.337 3.728.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761852


BIST
18:05114.809
Değişim :  -0,85% |  -985,03
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451
En Düşük
112.829
BIST En Aktif Hisseler
BURVA 28,62 16.684.203 % 9,99  
BFREN 376,80 52.702.754 % 9,98  
SILVR 4,19 33.752.316 % 9,97  
PKENT 276,80 2.233.776 % 9,97  
LUKSK 21,86 2.353.496 % 9,90  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6404 8,6837 % 0,17  
Frank 7,2646 7,3084 % -0,09  
Riyal 1,8248 1,8339 % 0,03  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.799 -4,84  
Altın Gr. 397 397 -0,87  
Cumhuriyet 2.654 2.694 -5,00  
Tam 2.659 2.674 1,50  
Yarım 1.292 1.308 0,70  
Çeyrek 646 655 0,40  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,01  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 0,01  
B. Petrol 43,27 43,27 0,92