***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.07.2019 18:10***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 8.788 781.746 45.936.468 22.929.433 150.142.228 150.142.228
Transferler
520.702 22.408.731 -22.929.433
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.101 2.650.241 2.681.342 2.681.342
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 39.889 1.302.448 68.345.199 2.650.241 152.823.570 152.823.570
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 21.312 1.302.448 68.345.198 8.661.148 159.084.782 159.084.782
Transferler
217.374 8.443.774 -8.661.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.550 11.852.930 11.841.380 11.841.380
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 268.883 9.762 1.519.822 76.788.972 11.852.930 170.926.162 170.926.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.929.191 -10.540.375
Dönem Karı (Zararı)
11.852.930 2.650.241
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.852.930 2.650.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.749.440 -3.292.723
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 151.192 156.660
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.837.393 -1.570.082
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -50.874 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.786.519 -1.570.082
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-28.022 30.033
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14-16 -8.222 23.873
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -19.800 6.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.348.550 -1.787.903
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.824.622 -2.343.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 476.072 555.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.686.667 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.686.667 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -121.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.517.231 -11.682.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.882 -374.378
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.452 -289.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.334 -84.663
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 187.388 7.934.055
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
72.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
115.118 7.934.055
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.204.409 94.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 466.900 1.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.466 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
468.366 1.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -298 -9.788
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
8 73.550 80.842
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
580.400 -19.409.352
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 535.717 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 44.683 -19.409.352
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.620.721 -12.325.326
Ödenen Faiz
21 -451.179 -555.276
Alınan Faiz
20 2.800.782 2.343.179
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
7 -41.133 -2.952
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.167.745 1.976.117
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 2.347.248 1.822.963
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 157.391
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 0 157.391
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.660 -4.237
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -1.660 -4.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -8.513.333 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.732.720 5.476.150
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.476.150
Kredilerden Nakit Girişleri
0 5.476.150
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.732.720 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -5.732.720 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.726 -3.088.108
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.726 -3.088.108
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.796 3.105.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 37.522 16.912


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 37.522 8.796
Finansal Yatırımlar
5 33.178.425 33.739.154
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
33.178.425 33.739.154
Ticari Alacaklar
766.291 725.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-24 685.382 675.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 80.909 49.095
Diğer Alacaklar
581.940 769.328
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-24 13.518 85.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 568.422 683.540
Peşin Ödenmiş Giderler
8 38.479 4.242.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7 120.575 79.442
ARA TOPLAM
34.723.232 39.564.632
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.723.232 39.564.632
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
10 14.500.993 14.500.993
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 122.294.167 110.094.167
Maddi Duran Varlıklar
12 4.432.852 4.580.918
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 212 1.678
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
141.228.224 129.177.756
TOPLAM VARLIKLAR
175.951.456 168.742.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.317.334 6.741.048
Ticari Borçlar
508.518 50.961
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-24 7.821 9.279
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 500.697 41.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 16.513 16.811
Diğer Borçlar
2.805.940 2.225.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-24 2.535.717 2.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 270.223 225.540
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 134.842 61.292
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 160.495 177.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 34.340 31.842
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 126.155 145.955
ARA TOPLAM
4.943.642 9.273.449
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.943.642 9.273.449
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 303.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
81.652 80.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 81.652 80.822
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.652 384.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.025.294 9.657.606
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
170.926.162 159.084.782
Ödenmiş Sermaye
17.1 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17.2 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
278.645 290.195
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
278.645 290.195
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17.4 268.883 268.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.762 21.312
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.3 1.519.822 1.302.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.5 76.788.972 68.345.198
Net Dönem Karı veya Zararı
11.852.930 8.661.148
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
170.926.162 159.084.782
TOPLAM KAYNAKLAR
175.951.456 168.742.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 4.301.674 3.388.185 2.139.131 1.719.731
Satışların Maliyeti
18 -129.255 -95.002 -123.289 -95.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.172.419 3.293.183 2.015.842 1.624.729
BRÜT KAR (ZARAR)
4.172.419 3.293.183 2.015.842 1.624.729
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.180.283 -1.192.068 -563.209 -584.467
Pazarlama Giderleri
19 -9.221 -33.784 -4.617 -7.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 10.051.745 4.586.085 2.535.722 1.840.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -724.880 -3.447.899 2.019.279 -1.525.749
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.309.780 3.205.517 6.003.017 1.347.523
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.309.780 3.205.517 6.003.017 1.347.523
Finansman Giderleri
21 -456.850 -555.276 -135.774 -369.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.852.930 2.650.241 5.867.243 977.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.852.930 2.650.241 5.867.243 977.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.852.930 2.650.241 5.867.243 977.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.852.930 2.650.241 5.867.243 977.996
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,16500000 0,03700000 0,08200000 0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.550 31.101 -15.010 23.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.550 31.101 -15.010 23.399
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.550 31.101 -15.010 23.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.841.380 2.681.342 5.852.233 1.001.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
11.841.380 2.681.342 5.852.233 1.001.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/775736


BIST18:05118.713
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  119.603  
Önceki Kapanış :  118.713  
En Yüksek
120.203
En Düşük
118.577
BIST En Aktif Hisseler
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6273 8,6706 % 0,57  
Frank 7,2826 7,3265 % 0,46  
Riyal 1,8234 1,8325 % 0,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 -0,07  
Altın Gr. 399 399 2,99  
Cumhuriyet 2.583 2.605 21,00  
Tam 2.658 2.673 21,60  
Yarım 1.291 1.308 10,60  
Çeyrek 646 655 5,30  
Gümüş.Ons 18,70 18,72 -0,02  
Gümüş Gr. 4,12 4,13 -0,00  
B. Petrol 43,19 43,19 -0,11