***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:34***AVGYO*** AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -2.859 564.255 33.154.779 8.883.075 123.085.043 123.085.043
Transferler
17 8.883.075 -8.883.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.218 767.940 769.158 769.158
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -1.641 564.255 42.037.854 767.940 123.854.201 123.854.201
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 72.000.000 8.485.793 -895 564.255 42.037.854 4.116.104 127.203.111 127.203.111
Transferler
17 4.116.104 -4.116.104 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16-17 295 8.937.416 8.937.711 8.937.711
Dönem Sonu Bakiyeler
72.000.000 8.485.793 -600 564.255 46.153.958 8.937.416 136.140.822 136.140.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.538.297 -558.995
Dönem Karı (Zararı)
8.937.416 767.940
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.937.416 767.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.635.514 16.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 48.542 44.803
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-283.645
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5-21 -283.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.033 9.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 6.033 9.470
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.069 -37.748
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9-20 -78.305 -138.988
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5-20 118.374 101.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.446.513
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.446.513
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.290.054 -1.384.350
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -205.782 617.166
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -111.864 576.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -93.918 40.969
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.468.929 -1.337.055
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 7.990.672 -1.328.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -521.743 -8.771
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -119.152 9.708
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 91.680 -615.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-5 93.775 -564.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.095 -50.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -10.070 -13.641
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 64.207 -15.331
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 64.207 -15.331
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 242 -30.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.591.956 -599.885
Ödenen Faiz
22 -154.260 -101.240
Alınan Faiz
20 98.850 138.988
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
10-23 1.751 3.142
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.375.076 756.762
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 757.430
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 -6.369.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -5.970 -668
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -5.970
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -668
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-253.854 -206.911
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -253.854 -206.911
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -253.854 -206.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.633 -9.144
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-90.633 -9.144
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 100.405 254.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.772 245.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.772 100.405
Finansal Yatırımlar
5 14.635.032 7.982.281
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 14.635.032 7.982.281
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 14.635.032 7.982.281
Ticari Alacaklar
6 3.889.149 3.803.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-6 3.542.842 3.525.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 346.307 277.805
Diğer Alacaklar
7 575.917 8.044.846
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-7 33.190 8.023.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 542.727 20.984
Peşin Ödenmiş Giderler
8 183.604 64.452
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 183.604 64.452
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 23.006 24.757
ARA TOPLAM
19.316.480 20.020.347
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.316.480 20.020.347
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 116.167.712 94.760.000
Maddi Duran Varlıklar
12 5.001.385 5.041.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.657 14.872
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 11.961.199
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 11.961.199
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
121.181.754 111.777.813
TOPLAM VARLIKLAR
140.498.234 131.798.160
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.106.728 1.091.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 1.106.728 1.091.554
Banka Kredileri
9 1.106.728 1.091.554
Ticari Borçlar
6 144.078 130.703
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-6 15.470
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 128.608 130.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 21.436 31.506
Diğer Borçlar
7 197.436 190.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-7 64.207
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 133.229 190.504
Ertelenmiş Gelirler
8 50.242 50.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3-8 50.000 50.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 242
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.507 35.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.807 21.526
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 13.700 13.700
ARA TOPLAM
1.557.427 1.529.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.557.427 1.529.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.735.941 3.004.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.735.941 3.004.969
Banka Kredileri
9 2.735.941 3.004.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 64.044 60.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 64.044 60.587
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.799.985 3.065.556
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.357.412 4.595.049
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
136.140.822 127.203.111
Ödenmiş Sermaye
17 72.000.000 72.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 8.485.793 8.485.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 -600 -895
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -600 -895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -600 -895
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 564.255 564.255
Yasal Yedekler
17 564.255 564.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 46.153.958 42.037.854
Net Dönem Karı veya Zararı
24 8.937.416 4.116.104
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.a 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
136.140.822 127.203.111
TOPLAM KAYNAKLAR
140.498.234 131.798.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.624.471 1.491.774
Satışların Maliyeti
18 -1.710.148
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-85.677 1.491.774
BRÜT KAR (ZARAR)
-85.677 1.491.774
Genel Yönetim Giderleri
19 -501.076 -410.637
Pazarlama Giderleri
19 -165.981 -3.359
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 255.506 706.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -134.087 -113.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-631.315 1.670.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 12.843.223 4.228.052
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -3.113.065 -4.909.094
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.098.843 989.449
Finansman Giderleri
22 -161.427 -221.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.937.416 767.940
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.937.416 767.940
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.937.416 767.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.a 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.937.416 767.940
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,12400000 0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
295 1.218
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 295 1.218
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
295 1.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.937.711 769.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.937.711 769.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606583


BIST
18:051.392
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.371  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.393
En Düşük
1.371
BIST En Aktif Hisseler18:05
EDATA 13,68 138.249.722 % 9,97  
CEOEM 9,16 99.120.893 % 9,96  
KTSKR 20,02 12.482.488 % 9,94  
VKING 5,91 4.915.095 % 9,85  
KUYAS 2,80 68.985.975 % 9,80  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,4685 8,4752 % 0,23  
Euro 10,0615 10,0717 % 0,03  
Sterlin 11,7812 11,8402 % 0,05  
Frank 9,3034 9,3594 % 0,07  
Riyal 2,2517 2,2630 % 0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 -0,50  
Altın Gr. 498 498 0,67  
Cumhuriyet 3.305 3.355 24,00  
Tam 3.289 3.372 24,37  
Yarım 1.590 1.631 11,79  
Çeyrek 797 816 5,89  
Gümüş.Ons 25,56 25,60 0,06  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,03  
B. Petrol 74,59 74,59 -0,51