***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 18:52***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
325.577.739 253.242.842 121.589.524 84.553.254
Satışların Maliyeti
-240.042.416 -197.455.011 -86.221.872 -65.502.489
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.535.323 55.787.831 35.367.652 19.050.765
BRÜT KAR (ZARAR)
85.535.323 55.787.831 35.367.652 19.050.765
Genel Yönetim Giderleri
-18.082.675 -16.235.320 -6.875.322 -5.215.098
Pazarlama Giderleri
-10.737.043 -9.114.712 -3.084.344 -3.701.858
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-450.769 -412.754 -231.678 -201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 58.371.084 20.043.135 35.112.807 4.504.701
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -41.776.411 -18.230.285 -23.932.388 -3.473.111
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
72.859.509 31.837.895 36.356.727 11.165.198
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
175.153 67.393 5.188 1.800
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -13.392 0 -13.392
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
73.034.662 31.891.896 36.361.915 11.153.606
Finansman Gelirleri
19 7.321.892 6.565.898 2.479.270 210.022
Finansman Giderleri
19 -56.255.809 -13.227.488 -35.420.992 -3.093.279
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.100.745 25.230.306 3.420.193 8.270.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.291.744 -5.658.596 -526.398 -1.607.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.866.346 -6.451.077 -2.870.128 -2.322.276
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 2.574.602 792.481 2.343.730 715.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.809.001 19.571.710 2.893.795 6.663.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.809.001 19.571.710 2.893.795 6.663.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.809.001 19.571.710 2.893.795 6.663.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç 17 0,00520000 0,00540000 0,00800000 0,00190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.814.383 -1.519.987 10.294.396 18.229 -2.193.650 -2.193.650 3.783.894 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 119.894.501
Transferler
519.470 10.291.162 -10.810.632 -519.470 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.597 88.597 18.041 -1.068.493 -1.068.493 19.571.710 19.571.710 18.609.855 18.609.855
Dönem Karı (Zararı)
19.571.710 19.571.710 19.571.710 19.571.710
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.597 88.597 18.041 -1.068.493 -1.068.493 -961.855 -961.855
Kar Payları
-5.172.890 -5.172.890 -5.172.890 -5.172.890
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.814.383 0 -1.431.390 0 10.382.993 0 0 0 0 0 0 36.270 -3.262.143 0 0 -3.262.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.303.364 0 0 0 67.407.411 19.571.710 86.979.121 133.331.466 0 133.331.466
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 8.533.113 50.480 -4.512.258 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 98.743.703 142.010.443 142.010.443
Transferler
1.466.541 29.869.931 -31.336.472 -1.466.541 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -188.925 0 -188.925 0 0 0 0 0 0 182.168 -3.670.980 0 0 -3.670.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.809.001 18.809.001 15.131.264 15.131.264
Dönem Karı (Zararı)
18.809.001 18.809.001 18.809.001 18.809.001
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.925 -188.925 182.168 -3.670.980 -3.670.980 -3.677.737 -3.677.737
Kar Payları
-10.842.645 -10.842.645 -10.842.645 -10.842.645
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.192.573 0 -2.848.385 0 8.344.188 0 0 0 0 0 0 232.648 -8.183.238 0 0 -8.183.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.770.085 0 0 0 86.434.517 18.809.001 105.243.518 146.299.062 0 146.299.062


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.022.766 30.529.595
Dönem Karı (Zararı)
18.809.001 19.571.710
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.809.001 19.571.710
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.991.621 17.182.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.411.134 8.496.929
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -604.483 104.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.729.427 816.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.338.952 2.159.809
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.291.744 5.658.596
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-175.153 -54.001
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.881.678 -110.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.345.768 -11.439.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.220 114.732
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.024.199 -6.364.323
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.881 1.671.807
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.125.409 -716.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.400.199 583.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-22.266 903.031
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.017.286 15.137.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.918.944 36.644.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.219.495 -479.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.676.683 -5.634.971
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.278.038 -31.728.633
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
248.790 69.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.856.604 -21.883.270
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-338.778 -10.039.321
Alınan Faiz
668.554 124.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.878.028 1.172.408
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
124.173.383 43.737.707
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-98.675.071 -36.153.680
Ödenen Temettüler
-5.451.552 -5.233.705
Ödenen Faiz
-9.168.732 -1.177.914
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.622.756 -26.630
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
182.168 18.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.804.924 -8.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.754.827 14.558.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 37.559.751 14.549.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.809.001 19.571.710 2.893.795 6.663.339
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-188.925 88.597 113.155 -190.038
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-236.157 110.748 141.443 -237.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
47.232 -22.151 -28.288 47.509
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
47.232 -22.151 -28.288 47.509
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.488.812 -1.050.452 -1.886.852 -289.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
182.168 18.041 117.674 7.892
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.706.385 -1.335.616 -2.569.905 -371.592
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.706.385 -1.335.616 -2.569.905 -371.592
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.035.405 267.123 565.379 74.318
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.035.405 267.123 565.379 74.318
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.677.737 -961.855 -1.773.697 -479.420
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.131.264 18.609.855 1.120.098 6.183.919
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.131.264 18.609.855 1.120.098 6.183.919


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 37.559.751 15.754.827
Ticari Alacaklar
135.187.010 104.061.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 2.151.066 2.197.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 133.035.944 101.864.074
Diğer Alacaklar
39.500 280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.500 280
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 93.976.703 68.549.731
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.210.382 2.726.915
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 395.768 8.921.927
ARA TOPLAM
270.369.114 200.015.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
270.369.114 200.015.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
161 161
Diğer Alacaklar
16.006 16.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.006 16.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
170.225.833 172.680.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.612.415 1.732.482
Peşin Ödenmiş Giderler
7 362.911 514.483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
177.217.326 174.943.827
TOPLAM VARLIKLAR
447.586.440 374.959.114
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 35.190.519 40.643.392
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 31.199.697 34.102.597
Ticari Borçlar
129.129.304 95.332.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 53.292.053 38.980.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 75.837.251 56.352.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.904.121 1.503.923
Diğer Borçlar
5.451.885 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 5.451.885 0
Türev Araçlar
3.765.145 3.763.510
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 3.765.145 3.763.510
Ertelenmiş Gelirler
12 2.005.279 1.479.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.806.250 1.616.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.807.485 1.995.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
675.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.132.485 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.873.611 382.484
ARA TOPLAM
216.133.296 180.819.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
216.133.296 180.819.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 67.336.435 35.744.430
Türev Araçlar
4 7.220.380 2.515.630
Ertelenmiş Gelirler
12 608.802 1.156.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.060.373 8.126.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.060.373 8.126.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 928.092 4.585.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.154.082 52.128.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.287.378 232.948.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
146.299.062 142.010.443
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.344.188 8.533.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.344.188 8.533.113
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 11.192.573 11.192.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.848.385 -2.659.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.950.590 -4.461.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 232.648 50.480
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.183.238 -4.512.258
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -8.183.238 -4.512.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 5.770.085 4.303.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
86.434.517 67.407.231
Net Dönem Karı veya Zararı
18.809.001 31.336.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
146.299.062 142.010.443
TOPLAM KAYNAKLAR
447.586.440 374.959.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719184


BIST
11:58114.439
Değişim :  -2,05% |  -2.390,78
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
114.012
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 3,60 90.960.917 % 20,00  
RALYH 9,43 38 % 15,00  
YBTAS 5.656,70 192.328 % 10,00  
YONGA 11,28 52.114 % 9,94  
BALAT 2,06 99.611 % 9,57  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9193 7,9591 % 0,60  
Frank 6,2460 6,2836 % 0,71  
Riyal 1,6338 1,6420 % 0,90  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.683 38,81  
Altın Gr. 332 332 10,07  
Cumhuriyet 2.139 2.171 5,00  
Tam 2.191 2.246 63,66  
Yarım 1.059 1.086 30,79  
Çeyrek 531 543 15,39  
Gümüş.Ons 18,76 18,80 0,28  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,08  
B. Petrol 56,09 56,09 -1,85