***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 23:54***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 305.554.113 282.644.398
Satışların Maliyeti
20 -251.597.779 -243.900.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
53.956.334 38.744.193
BRÜT KAR (ZARAR)
53.956.334 38.744.193
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.237.653 -19.688.363
Pazarlama Giderleri
21 -9.320.914 -8.807.124
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -602.847 -609.480
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.390.632 14.885.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -14.080.214 -14.868.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.105.338 9.655.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 167.960 55.446
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -68.327 -90.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.204.971 9.620.642
Finansman Gelirleri
25 5.349.594 7.030.370
Finansman Giderleri
25 -16.778.018 -12.871.923
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.776.547 3.779.089
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.965.915 -1.161.908
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.666.401 -906.416
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 700.486 -255.492
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.810.632 2.617.181
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.810.632 2.617.181
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.810.632 2.617.181
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00300000 0,00070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 11.814.383 -637.029 11.177.354 639.132 639.132 2.500.551 69.014.050 7.586.461 76.600.511 126.917.548 126.917.548
Transferler
174.914 7.411.547 -7.586.461 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-350.479 -350.479 -485 -419.010 -419.010 2.617.181 2.617.181 1.847.207 1.847.207
Dönem Karı (Zararı)
2.617.181 2.617.181 2.617.181 2.617.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-350.479 -350.479 -485 -419.010 -419.010 -769.974 -769.974
Kar Payları
-15.645.210 -15.645.210 -15.645.210 -15.645.210
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -987.508 0 10.826.875 0 0 0 0 0 0 -485 220.122 0 0 220.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.675.465 0 0 0 60.780.387 2.617.181 63.572.482 113.119.545 0 113.119.545
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 11.814.383 -987.508 10.826.875 -485 220.122 220.122 2.675.465 60.780.387 2.617.181 63.397.568 113.119.545 113.119.545
Transferler
290 2.616.891 -2.617.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -532.479 0 -532.479 0 0 0 0 0 0 18.714 -2.413.772 0 0 -2.413.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.810.632 10.810.632 7.883.095 7.883.095
Dönem Karı (Zararı)
10.810.632 10.810.632 10.810.632 10.810.632
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-532.479 -532.479 18.714 -2.413.772 -2.413.772 -2.927.537 -2.927.537
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.108.139 1.108.139 -1.108.139 -1.108.139 -1.108.139 -1.108.139
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -1.519.987 0 10.294.396 0 0 0 0 0 0 18.229 -2.193.650 0 0 -2.193.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.783.894 0 0 0 62.289.139 10.810.632 73.100.061 119.894.501 0 119.894.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.767.180 386.982
Dönem Karı (Zararı)
10.810.632 2.617.181
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.810.632 2.617.181
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
27.701.748 15.189.394
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 10.488.252 10.217.042
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 142.731 85.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.404.192 655.672
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.242.864 3.329.239
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.557.427 -295.269
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.965.915 1.161.908
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -99.633 35.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.712.770 -16.122.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.775.661 -17.767.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-106.955 10.236
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.696.928 -6.597.931
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-783.996 22.999
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.777.545 14.993.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.223.655 458.366
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
724.471 522.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.627.591 -7.764.459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
25.799.610 1.684.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.035.235 -924.344
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.997.195 -372.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.703.250 -17.311.709
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.566 55.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.052.267 -17.940.831
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-453.541 0
Alınan Faiz
680.992 573.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.714.096 16.645.907
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.108.139 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.108.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
84.099.006 76.243.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.134.161 -43.084.697
Ödenen Temettüler
18 0 -15.645.210
Ödenen Faiz
-3.142.610 -867.596
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.778.026 -278.820
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
18.714 -485
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.796.740 -279.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.761.758 11.041.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.558.498 10.761.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.810.632 2.617.181
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-532.479 -350.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -665.600 -438.099
Yabancı Para Çevrim Farkları

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 133.121 87.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 133.121 87.620
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.395.058 -419.495
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.714 -485
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4 -3.017.215 -523.763
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4-17 603.443 104.753
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
4 603.443 104.753
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.927.537 -769.974
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.883.095 1.847.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.883.095 1.847.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.558.498 10.761.758
Ticari Alacaklar
80.777.014 65.096.601
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-11 1.758.326 1.477.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 79.018.688 63.618.795
Diğer Alacaklar
114.699 6.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
114.699 6.834
Türev Araçlar
4 0 119.772
Stoklar
6 55.571.132 52.566.009
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.998.256 2.213.594
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 0 146.516
Diğer Dönen Varlıklar
8 25.514.550 21.758.711
ARA TOPLAM
179.534.149 152.669.795
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.534.149 152.669.795
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
52 52
Diğer Alacaklar
16.557 17.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.557 17.466
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
209.550
Maddi Duran Varlıklar
9 142.431.553 118.538.116
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.486.376 1.502.139
Peşin Ödenmiş Giderler
7 479.639 26.764
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
144.414.177 120.294.087
TOPLAM VARLIKLAR
323.948.326 272.963.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 29.730.985 11.828.152
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.055.377 22.747.366
Ticari Borçlar
82.489.286 72.787.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-11 35.318.348 32.029.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 47.170.938 40.757.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 998.408 2.222.063
Türev Araçlar
139.154 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 139.154 0
Ertelenmiş Gelirler
13 2.128.914 1.404.443
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.522.690 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.218.826 115.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 802.461 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.416.365 115.103
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 327.952 199.709
ARA TOPLAM
129.611.592 111.304.021
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
129.611.592 111.304.021
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 60.619.058 36.969.213
Türev Araçlar
4 3.167.415 409.126
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.015.927 5.085.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.015.927 5.085.094
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 4.639.833 6.076.883
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.442.233 48.540.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.053.825 159.844.337
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
119.894.501 113.119.545
Ödenmiş Sermaye
18 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
18 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.294.396 10.826.875
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.294.396 10.826.875
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 11.814.383 11.814.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -1.519.987 -987.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.175.421 219.637
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 18.229 -485
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.193.650 220.122
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 -2.193.650 220.122
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.783.894 2.675.465
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
62.289.139 60.780.387
Net Dönem Karı veya Zararı
10.810.632 2.617.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
119.894.501 113.119.545
TOPLAM KAYNAKLAR
323.948.326 272.963.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/593023


BIST18:05105.520
Değişim :  0,15% |  160,71
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.671
BIST En Aktif Hisseler
MRSHL 63,25 11.913.183 % 10,00  
ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3988 8,4410 % 0,36  
Frank 7,0616 7,1041 % 0,35  
Riyal 1,8090 1,8181 % 0,02  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.730 10,99  
Altın Gr. 379 380 3,17  
Cumhuriyet 2.460 2.492 18,60  
Tam 2.533 2.561 11,50  
Yarım 1.236 1.250 9,30  
Çeyrek 618 626 4,60  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 0,49  
Gümüş Gr. 3,91 3,91 0,11  
B. Petrol 37,57 37,57 1,54