***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:38***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
82.855.155 80.782.817
Satışların Maliyeti
-64.231.926 -70.555.389
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.623.229 10.227.428
BRÜT KAR (ZARAR)
18.623.229 10.227.428
Genel Yönetim Giderleri
-5.397.251 -5.358.276
Pazarlama Giderleri
-2.481.641 -1.895.443
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-188.475 -150.548
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 11.706.085 1.500.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.535.796 -1.467.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.726.151 2.856.619
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 126.375
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -68.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.726.151 2.914.667
Finansman Gelirleri
19 5.321.102 1.130.268
Finansman Giderleri
19 -7.768.183 -2.301.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.279.070 1.743.727
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.109.764 -476.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.238.156 -575.111
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 128.392 99.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.169.306 1.267.701
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.169.306 1.267.701
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.169.306 1.267.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 0,00170000 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 11.814.383 -987.508 10.826.875 -485 220.122 220.122 2.675.465 60.780.387 2.617.181 63.397.568 113.119.545 113.119.545
Transferler
2.617.181 -2.617.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
239.078 239.078 4.925 469.125 469.125 1.267.701 1.267.701 1.980.829 1.980.829
Dönem Karı (Zararı)
1.267.701 1.267.701 1.267.701 1.267.701
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
239.078 239.078 4.925 469.125 469.125 713.128 713.128
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -748.430 0 11.065.953 0 0 0 0 0 0 4.440 689.247 0 0 689.247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.675.465 0 0 0 63.397.568 1.267.701 64.665.269 115.100.374 0 115.100.374
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.814.383 -1.519.987 10.294.396 18.229 -2.193.650 -2.193.650 3.783.894 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 119.894.501
Transferler
10.810.632 -10.810.632 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549.348 0 549.348 0 0 0 0 0 0 6.421 -752.365 0 0 -752.365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.169.306 6.169.306 5.972.710 5.972.710
Dönem Karı (Zararı)
6.169.306 6.169.306 6.169.306 6.169.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
549.348 549.348 6.421 -752.365 -752.365 -196.596 -196.596
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 0 11.814.383 -970.639 0 10.843.744 0 0 0 0 0 0 24.650 -2.946.015 0 0 -2.946.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.783.894 0 0 0 73.099.771 6.169.306 79.269.077 125.867.211 0 125.867.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.903.358 5.333.408
Dönem Karı (Zararı)
6.169.306 1.267.701
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.169.306 1.267.701
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.407.624 5.564.015
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5 3.219.247 2.531.975
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.161 -9.336
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.416.709 1.285.583
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
645.744 1.337.812
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.109.763 476.026
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -58.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.103.033 -696.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.614.670 -4.885.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.350 -13.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.713.909 989.133
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
515.123 -5.367.947
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.627.264 10.197.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
410.188 76.984
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-793.303 2.179.018
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.263.360 -3.872.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.679.963 6.135.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -235.676 -373.356
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.540.929 -428.594
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.221.052 -1.919.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 79.981
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.443.569 -2.195.598
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.866.103 0
Alınan Faiz
88.620 196.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.850.435 -4.563.991
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.894.963 6.726.375
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.588.187 -9.577.977
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-157.211 -1.712.389
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.168.129 -1.149.659
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.421 4.440
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.161.708 -1.145.219
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.558.498 10.761.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.396.790 9.616.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.169.306 1.267.701
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
549.348 239.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
686.685 298.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-137.337 -59.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-137.337 -59.768
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-745.944 474.050
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.421 4.925
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-940.456 586.409
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-940.456 586.409
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
188.091 -117.284
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
188.091 -117.284
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-196.596 713.128
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.972.710 1.980.829
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.972.710 1.980.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.396.790 14.558.498
Ticari Alacaklar
76.997.792 80.777.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 1.744.415 1.758.326
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 75.253.377 79.018.688
Diğer Alacaklar
108.500 114.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
108.500 114.699
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 51.953.366 55.571.132
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.939.579 2.998.256
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 17.187.511 25.514.550
ARA TOPLAM
162.583.538 179.534.149
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.583.538 179.534.149
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
52 52
Diğer Alacaklar
16.405 16.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.405 16.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
146.299.727 142.431.553
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.441.985 1.486.376
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.889.296 479.639
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
153.647.465 144.414.177
TOPLAM VARLIKLAR
316.231.003 323.948.326
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 24.366.028 29.730.985
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 20.548.560 10.055.377
Ticari Borçlar
71.736.417 82.489.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 33.108.646 35.318.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 38.627.771 47.170.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.408.596 998.408
Türev Araçlar
2.592.396 139.154
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 2.592.396 139.154
Ertelenmiş Gelirler
12 1.335.611 2.128.914
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.219.917 1.522.690
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.649.544 2.218.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.027.461 802.461
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.622.083 1.416.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 264.273 327.952
ARA TOPLAM
127.121.342 129.611.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
127.121.342 129.611.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 51.047.580 60.619.058
Türev Araçlar
4 1.654.628 3.167.415
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.079.554 6.015.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.079.554 6.015.927
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 4.460.688 4.639.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.242.450 74.442.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
190.363.792 204.053.825
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
125.867.211 119.894.501
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.843.744 10.294.396
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.843.744 10.294.396
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 11.814.383 11.814.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -970.639 -1.519.987
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.921.365 -2.175.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.650 18.229
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.946.015 -2.193.650
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -2.946.015 -2.193.650
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.783.894 3.783.894
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.099.771 62.289.139
Net Dönem Karı veya Zararı
6.169.306 10.810.632
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
125.867.211 119.894.501
TOPLAM KAYNAKLAR
316.231.003 323.948.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606651


BIST
12:02114.273
Değişim :  -2,19% |  -2.556,23
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
114.012
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 3,60 90.960.917 % 20,00  
RALYH 9,43 38 % 15,00  
YBTAS 5.656,70 192.328 % 10,00  
YONGA 11,28 52.114 % 9,94  
BALAT 2,06 99.611 % 9,57  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9201 7,9598 % 0,61  
Frank 6,2477 6,2854 % 0,74  
Riyal 1,6339 1,6421 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.683 38,38  
Altın Gr. 332 332 10,21  
Cumhuriyet 2.142 2.166 -7,00  
Tam 2.129 2.182 42,09  
Yarım 1.029 1.056 20,36  
Çeyrek 516 528 10,19  
Gümüş.Ons 18,76 18,80 0,27  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 0,08  
B. Petrol 56,09 56,09 -1,85