***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 18:01
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -815.173 -528.000 6.345.477 137.668.190 50.967.905 372.037.770 372.037.770
Transferler
15 2.356.550 48.611.355 -50.967.905 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
15 16.741.524 16.741.524 16.741.524
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -65.941 528.000 462.059 462.059
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-6.577.957 -6.577.957 -6.577.957
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 7.759.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -881.114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.702.027 0 0 0 179.701.588 16.741.524 382.663.396 0 382.663.396
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 7.759.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.067.386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.702.027 0 0 0 179.701.588 48.982.440 414.718.040 414.718.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
15 4.159.169 44.823.271 -48.982.440 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
15 21.896.897 21.896.897 21.896.897
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.287 62.287 62.287
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
15 -23.680.642 -23.680.642 -23.680.642
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 7.759.708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.005.099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.861.196 0 0 0 200.844.217 21.896.897 412.996.582 412.996.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.711.783 19.577.890
Dönem Karı (Zararı)
21.896.897 16.741.524
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.896.897 16.741.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.051.587 15.153.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.505.167 8.668.288
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-575.602 2.134.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
441.150 402.428
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 398.816 361.192
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 -1.459.243 -65.116
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 43.675 1.436.074
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-279.014 -283.109
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21, 22 -279.014 -283.109
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-569.130 -99.733
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-569.130 -99.733
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
192.706 -176.479
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
192.706 -176.479
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.864.863 4.804.812
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.403 105.581
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -87.403 105.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.236.701 -12.317.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.263.654 -14.162.368
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
27.074 -2.520.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.290.728 -11.641.675
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.450.073 5.162.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.507.299 4.333.900
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.756.953 5.402.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.798.074 -1.270.982
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.555.027 6.673.795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.344.389 2.032.909
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.344.389 2.032.909
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.017.163 -15.087.318
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.914.371 -2.469.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.931.534 -12.618.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.711.783 19.577.890
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.345.298 -41.746.365
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.576 579.013
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 99.576 579.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.750.909 -42.872.310
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -37.750.909 -42.872.310
Alınan Faiz
21 306.035 546.932
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.543.535 -3.077.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
85.863.692 37.904.016
Kredilerden Nakit Girişleri
85.863.692 37.904.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.639.515 -34.404.015
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.639.515 -34.404.015
Ödenen Temettüler
-23.680.642 -6.577.958
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.089.980 -25.246.432
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.089.980 -25.246.432
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.440.357 46.635.595
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.350.377 21.389.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.350.377 28.440.357
Finansal Yatırımlar
569.130 0
Diğer Finansal Yatırımlar
6 569.130 0
Ticari Alacaklar
125.340.999 93.986.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 630.544 657.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 124.710.455 93.328.720
Diğer Alacaklar
502.653 496.968
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 502.653 496.968
Stoklar
9 37.072.800 33.565.501
Diğer Dönen Varlıklar
4.670.379 14.306.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 4.670.379 14.306.332
ARA TOPLAM
175.506.338 170.795.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
175.506.338 170.795.496
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
749.325 565.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 749.325 565.415
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 3.076.109 3.282.364
Maddi Duran Varlıklar
11 367.374.634 339.851.238
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.630.134 1.919.962
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 216.534
Diğer Duran Varlıklar
2.399.484 4.313.855
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15 2.399.484 4.313.855
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
375.229.686 350.149.368
TOPLAM VARLIKLAR
550.736.024 520.944.864
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
76.778.664 71.994.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 40.167.617 28.369.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
36.611.047 43.625.147
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
3.433.933 2.389.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.433.933 2.389.721
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 5.075.361 12.602.949
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.400.924 5.461.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.400.924 5.461.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.528.365 3.228.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.528.365 3.228.188
ARA TOPLAM
97.217.247 95.676.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.217.247 95.676.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.224.177 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29.224.177 0
Banka Kredileri
5 29.224.177 0
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.490.542 4.330.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 3.686.661 3.603.919
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 803.881 727.069
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 6.807.476 6.218.937
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
40.522.195 10.549.925
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.739.442 106.226.824
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
412.996.582 414.718.040
Ödenmiş Sermaye
17 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
17 39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.005.099 -1.067.386
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.005.099 -1.067.386
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.005.099 -1.067.386
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.861.196 8.702.027
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 200.844.217 179.701.588
Net Dönem Karı veya Zararı
21.896.897 48.982.440
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
412.996.582 414.718.040
TOPLAM KAYNAKLAR
550.736.024 520.944.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 206.398.907 146.718.424 128.589.253 95.340.734
Satışların Maliyeti
18 -168.082.822 -111.863.972 -101.538.153 -71.236.424
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.316.085 34.854.452 27.051.100 24.104.310
BRÜT KAR (ZARAR)
38.316.085 34.854.452 27.051.100 24.104.310
Genel Yönetim Giderleri
-11.652.749 -9.249.883 -6.278.482 -4.795.104
Pazarlama Giderleri
-2.674.716 -2.227.673 -1.354.525 -1.070.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 5.211.776 2.938.582 3.386.143 1.906.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.510.864 -2.466.576 -515.083 -1.892.272
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.689.532 23.848.902 22.289.153 18.252.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-192.706 176.479 -80.162 140.664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.496.826 24.025.381 22.208.991 18.393.320
Finansman Gelirleri
21 5.924.672 2.737.730 1.402.229 1.210.396
Finansman Giderleri
22 -5.659.740 -5.348.775 -2.150.699 -960.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.761.758 21.414.336 21.460.521 18.643.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.864.861 -4.672.812 -4.643.496 -4.197.257
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -5.075.361 -5.825.916 -3.664.006 -4.032.008
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-789.500 1.153.104 -979.490 -165.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.896.897 16.741.524 16.817.025 14.445.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.896.897 16.741.524 16.817.025 14.445.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.896.897 16.741.524 16.817.025 14.445.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62.287 -65.941 -62.287 -65.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-77.859 -82.426 -77.859 -82.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.572 16.485 15.572 16.485
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.572 16.485 15.572 16.485
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 528.000 0 528.000
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 660.000 0 660.000
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
660.000 0 660.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -132.000 0 -132.000
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-132.000 0 -132.000
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-62.287 462.059 -62.287 462.059
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.834.610 17.203.583 16.754.738 14.907.916
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.834.610 17.203.583 16.754.738 14.907.916http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551513


BIST
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8856 17,8966 % -0,30  
Euro 18,2903 18,3151 % 0,09  
Sterlin 21,6144 21,7228 % 0,11  
Frank 18,7481 18,8610 % 0,30  
Riyal 4,7544 4,7783 % -0,01  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.797 1.798 8,58  
Altın Gr. 1.035 1.035 3,66  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.926 6.999 12,00  
Yarım 3.375 3.422 6,00  
Çeyrek 1.693 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,51 20,53 -0,15  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,11  
B. Petrol 96,45 96,45 -0,20