***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2018 19:45***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -606.239 2.168.615 -26.041.075 42.503.703 66.623.307 0 66.623.307
Transferler
42.503.703 -42.503.703 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-489.649 26.447.043 25.957.394 0 25.957.394
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701
Transferler
9.062.500 17.384.543 -26.447.043 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-488.313 13.989.914 13.501.601 0 13.501.601
Dönem Sonu Bakiyeler
45.312.500 12.348.303 -1.584.201 2.168.615 33.847.171 13.989.914 106.082.302 0 106.082.302


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.147.154 -9.159.577
Dönem Karı (Zararı)
13.989.914 26.447.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.926.501 21.210.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 2.480.317 2.571.807
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
472.541 400.922
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
711.243 14.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.449.026 9.354.637
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.449.026 9.354.637
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
448.384 936.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
4 1.106.007 2.683.628
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.143.417 3.141.447
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
971.893 -79.124
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.143.673 2.185.941
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-87.702.763 -56.555.370
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 591.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,24 -82.476.881 -26.496.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 96.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
233.578 -442.486
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.199.967 -16.106.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.479.388 589.907
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,24 26.145.221 3.496.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-493.409 660.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.353.845 7.055.068
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-95.598 -3.996.706
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.017.526 -22.003.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16.346.951 -13.454.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.329.425 -8.548.710
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-46.786.348 -8.897.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-206.309 -256.636
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.154.497 -4.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.929.045 25.941.903
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.094.343 37.241.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,11 -1.397.539 -11.459.879
Alınan Faiz
21 1.232.241 159.905
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.565.043 -17.672.128
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 305.747.162 129.630.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -241.578.351 -137.810.756
Ödenen Faiz
-14.603.768 -9.492.045
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.346.934 -889.802
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.346.934 -889.802
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.655.546 2.545.348
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.002.480 1.655.546


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.002.480 1.655.546
Ticari Alacaklar
120.814.958 39.442.715
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 0 441.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 120.814.958 39.001.624
Diğer Alacaklar
122.247 365.825
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 40.000 352.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7a 82.247 12.961
Türev Araçlar
306.458 1.167.217
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 306.458 1.167.217
Stoklar
8 51.975.180 31.152.567
Peşin Ödenmiş Giderler
14 7.538.565 3.059.177
Diğer Dönen Varlıklar
16 42.299.552 21.620.025
ARA TOPLAM
229.059.440 98.463.072
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.059.440 98.463.072
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
159.274 149.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7b 159.274 149.274
Türev Araçlar
0 245.248
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 0 245.248
Maddi Duran Varlıklar
9.132.020 19.502.795
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
9 1.878.165 10.663.162
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 7.253.855 8.839.633
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.253.402 1.203.421
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 160.509 0
Diğer Duran Varlıklar
16 39.872.723 76.899.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
50.578.928 98.000.939
TOPLAM VARLIKLAR
279.638.368 196.464.011
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 71.963.728 29.393.873
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 9.672.818 1.261.525
Ticari Borçlar
58.466.922 32.359.289
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 0 13.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 58.466.922 32.345.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13a 1.229.992 1.402.495
Diğer Borçlar
6.526.765 24.877.942
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.992.020 18.212.989
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7c 4.534.745 6.664.953
Ertelenmiş Gelirler
15 4.540.703 4.636.301
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 817.406 2.873.764
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 238.881 694.542
ARA TOPLAM
153.457.215 97.499.731
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.457.215 97.499.731
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.063.146 1.349.570
Diğer Borçlar
3.166.246 3.168.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7d 3.166.246 3.168.914
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.869.459 1.075.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13b 1.869.459 1.075.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 0 790.055
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.098.851 6.383.579
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.556.066 103.883.310
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
106.082.302 92.580.701
Ödenmiş Sermaye
17 45.312.500 36.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.348.303 12.348.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.584.201 -1.095.888
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.584.201 -1.095.888
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.584.201 -1.095.888
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.168.615 2.168.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.847.171 16.462.628
Net Dönem Karı veya Zararı
13.989.914 26.447.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
106.082.302 92.580.701
TOPLAM KAYNAKLAR
279.638.368 196.464.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 707.347.068 519.126.404
Satışların Maliyeti
18 -657.987.002 -462.418.360
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.360.066 56.708.044
BRÜT KAR (ZARAR)
49.360.066 56.708.044
Genel Yönetim Giderleri
19 -7.095.099 -6.883.957
Pazarlama Giderleri
19 -10.071.559 -6.449.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.248.840 2.423.844
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.638.840 -6.536.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.803.408 39.261.367
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
21 166.756 1.068.857
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.970.164 40.330.224
Finansman Gelirleri
21 1.235.302 187.629
Finansman Giderleri
21 -15.072.135 -10.929.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.133.331 29.588.490
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.143.417 -3.141.447
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -4.971.903 -2.878.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 828.486 -262.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.989.914 26.447.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.989.914 26.447.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.989.914 26.447.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-488.313 -489.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -610.391 -612.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
122.078 122.412
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 122.078 122.412
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-488.313 -489.649
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.501.601 25.957.394
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.501.601 25.957.394http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667909


BIST
13:091.130
Değişim :  0,76% |  8,57
Açılış :  1.124  
Önceki Kapanış :  1.121  
En Yüksek
1.130
En Düşük
1.120
BIST En Aktif Hisseler13:09
ISGSY 10,12 20.581.103 % 10,00  
YAPRK 53,35 561.562 % 10,00  
EMNIS 36,30 550.889 % 10,00  
EGCYO 1,43 867.607 % 10,00  
KERVN 0,88 6.232.472 % 10,00  
13:09 Alış Satış %  
Dolar 7,7972 7,8043 % 0,05  
Euro 9,1168 9,1297 % 0,28  
Sterlin 10,0436 10,0939 % 0,57  
Frank 8,4572 8,5081 % 0,57  
Riyal 2,0836 2,0940 % 0,42  
13:09 Alış Satış %  
Altın Ons 1.884 1.884 2,97  
Altın Gr. 475 475 2,81  
Cumhuriyet 3.149 3.197 40,00  
Tam 3.134 3.212 36,53  
Yarım 1.515 1.554 17,67  
Çeyrek 760 777 8,83  
Gümüş.Ons 23,78 23,80 0,12  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,06  
B. Petrol 42,69 42,69 -0,18