***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 18:16***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.240.057 3.038.645 4.048.192 14.467.754 120.334.083 120.334.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
14.467.754 -14.467.754 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
216.966 3.442.401 3.659.367 3.659.367
Dönem Karı (Zararı)
3.442.401 3.442.401 3.442.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
216.966 216.966 216.966
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.023.091 3.038.645 18.515.946 3.442.401 123.993.450 123.993.450
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.145.348 3.848.272 14.479.701 37.747.525 154.949.699 154.949.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
37.747.525 -37.747.525 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-301.754 1.580.048 1.278.294 1.278.294
Dönem Karı (Zararı)
1.580.048 1.580.048 1.580.048
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-301.754 -301.754 -301.754
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
onuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.687.500 1.332.049 -2.447.102 3.848.272 52.227.226 1.580.048 156.227.993 156.227.993


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.253.711 99.100.866
Dönem Karı (Zararı)
1.580.048 3.442.401
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.580.048 3.442.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.819.937 1.159.166
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12,13] 201.540 617.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
[6, 8, 16] 136.844 247.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
142.784 394.855
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.940 -147.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-332.269 -326.387
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.852 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-327.417 -326.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[11] 761.793 -83.850
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
[14,15] 16.052.029 704.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
39.100.025 94.229.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] 34.969.925 125.586.640
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.042 6.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.968.883 125.580.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 44.448 -734.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.448 -734.416
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
[9] 71.003.035 -42.375.021
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
[10] -410.120 1.454.188
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[6] -32.568.977 6.031.060
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-32.568.977 6.031.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
[7] -33.125 -89.410
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
39.951 140.546
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 39.951 140.546
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
[10] 6.133.718 5.151.589
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.078.830 -935.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-40.078.830 -935.269
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.500.010 98.831.474
Ödenen Temettüler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[11] -3.246.299 269.392
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.441.084 -3.472.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12, 13] 743.500 1.155.115
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
743.500 1.155.115
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12, 13] -2.184.584 -4.627.532
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.184.584 -4.627.532
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.178.021 -112.590.220
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4,5] -48.178.021 -112.590.220
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.178.021 -112.590.220
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.634.606 -16.961.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.634.606 -16.961.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.707.067 47.558.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.341.673 30.596.960


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 70.341.673 65.707.067
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[6] 100.602.706 135.239.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
100.602.706 135.239.274
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 534.007 562.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
534.007 562.895
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
[9] 97.119.937 168.122.972
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 3.815.011 5.809.585
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.815.011 5.809.585
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[11] 81.479 5.913.824
Diğer Dönen Varlıklar
[14] 301.032 230.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
301.032 230.143
ARA TOPLAM
272.795.845 381.585.760
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
272.795.845 381.585.760
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
1.000 1.000
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[8] 185.338 185.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.338 185.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
[12] 19.662.916 18.376.177
Arazi ve Arsalar
350.021 350.021
Tesis, Makine ve Cihazlar
665.277 665.277
Mobilya ve Demirbaşlar
1.655.399 1.635.309
Özel Maliyetler
3.259.437 3.246.437
Yapılmakta Olan Yatırımlar
15.971.340 14.328.149
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
922.458 1.124.007
Diğer Maddi Duran Varlıklar
-3.161.016 -2.973.023
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[13] 411.180 458.375
Diğer Haklar
31.567 31.567
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
379.613 426.808
Peşin Ödenmiş Giderler
[10] 5.914.778 3.635.575
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.914.778 3.635.575
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[11] 1.005.682 1.692.036
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.180.894 24.348.501
TOPLAM VARLIKLAR
299.976.739 405.934.261
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 0 3.000.000
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 3.000.000
Banka Kredileri
0 3.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.612.503 4.143.284
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.612.503 4.143.284
Banka Kredileri
[4] 7.612.503 4.143.284
Diğer Finansal Yükümlülükler
9.638 44.187.009
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[5] 9.638 44.187.009
Ticari Borçlar
[6] 100.315.386 132.884.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
100.315.386 132.884.363
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 565.808 33.125
Diğer Borçlar
1.007.172 967.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
[8] 1.007.172 967.221
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.551.431 8.417.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[10] 14.551.431 8.417.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[11] 666.631 9.745.275
Kısa Vadeli Karşılıklar
[16] 517.462 403.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
478.962 365.120
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
38.500 38.500
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.447.179 40.078.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[15] 15.447.179 40.078.830
ARA TOPLAM
140.693.210 243.860.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.693.210 243.860.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.405.116 5.879.837
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.405.116 5.879.837
Banka Kredileri
[4] 1.405.116 5.879.837
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[16] 1.650.420 1.244.285
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.055.536 7.124.122
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.748.746 250.984.562
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
156.227.993 154.949.699
Ödenmiş Sermaye
[18] 99.687.500 99.687.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 1.332.049 1.332.049
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.447.102 -2.145.348
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.447.102 -2.145.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] -2.447.102 -2.145.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.848.272 3.848.272
Yasal Yedekler
[21] 3.848.272 3.848.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 52.227.226 14.479.701
Net Dönem Karı veya Zararı
1.580.048 37.747.525
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.227.993 154.949.699
TOPLAM KAYNAKLAR
299.976.739 405.934.261


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 306.749.242 191.074.313
Satışların Maliyeti
[23] -300.141.769 -182.191.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.607.473 8.883.081
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.607.473 8.883.081
Genel Yönetim Giderleri
[24] -2.816.321 -3.039.852
Pazarlama Giderleri
[25] -2.648.559 -2.097.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 731.047 980.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -166.643 -165.334
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.706.997 4.559.984
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.706.997 4.559.984
Finansman Gelirleri
[27] 1.858.405 796.643
Finansman Giderleri
[27] -556.930 -864.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.008.472 4.491.762
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[11] -1.428.424 -1.049.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-666.631 -1.133.211
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-761.793 83.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.580.048 3.442.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.580.048 3.442.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.580.048 3.442.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-301.754 216.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -377.193 271.207
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.439 -54.241
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[11] 75.439 -54.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-301.754 216.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.278.294 3.659.367
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.278.294 3.659.367http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934215


BIST
18:051.441
Değişim :  0,95% |  13,60
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.428  
En Yüksek
1.445
En Düşük
1.423
BIST En Aktif Hisseler18:05
IHGZT 1,43 7.562.169 % 10,00  
AYES 22,00 1.864.170 % 10,00  
INVEO 120,00 220.807.036 % 9,99  
TGSAS 13,87 5.422.685 % 9,99  
INTEM 45,72 5.850.864 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2376 8,2464 % -0,28  
Euro 10,0124 10,0395 % 0,34  
Sterlin 11,4947 11,5523 % 0,37  
Frank 9,1092 9,1641 % 0,38  
Riyal 2,1903 2,2013 % -0,35  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.831 1.832 16,48  
Altın Gr. 485 485 2,34  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,44 27,47 0,14  
Gümüş Gr. 7,26 7,27 0,01  
B. Petrol 68,20 68,20 0,11