***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2017 18:12***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
37.312.000 12.348.303 -1.062.000 -371.371 2.168.615 -17.519.599 -8.521.476 24.354.472 0 24.354.472
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-8.521.476 8.521.476 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-234.868 42.503.703 42.268.835 0 42.268.835
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.062.000 1.062.000 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 0 -606.239 2.168.215 -26.041.075 42.503.703 66.623.307 0 66.623.307
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 0 -606.239 2.168.215 -26.041.075 42.503.703 66.623.307 0 66.623.307
Transferler
42.503.703 -42.503.703 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-489.649 26.447.043 25.957.394 0 25.957.394
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 0 -1.095.888 2.168.615 16.462.628 26.447.043 92.580.701 0 92.580.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.708.920 63.669.093
Dönem Karı (Zararı)
26.447.043 42.503.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.661.029 37.407.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 2.571.807 4.302.193
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
400.922 882.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.674 263.261
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.189.456 18.927.907
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
473.154 -2.837.026
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 2.683.628 2.617.764
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.141.447 15.836.182
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.185.941 -2.584.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-56.555.370 -5.296.108
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
591.495 -221.025
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,25 -26.496.378 5.219.960
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3 96.520 -87.520
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-442.486 2.181.986
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-16.106.091 -7.046.522
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
589.907 383.758
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,25 3.496.238 14.115.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
660.183 -63.989
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.055.068 6.208.021
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-3.996.706 -6.007.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.003.120 -19.978.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.454.410 -26.154.121
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-8.548.710 6.175.229
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-8.447.298 74.615.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-256.636 -317.715
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.986 -10.628.455
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.941.903 45.788.361
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -1.062.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.241.877 47.180.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,12 -11.459.879 -874.104
Alınan Faiz
22 159.905 543.488
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.122.785 -109.265.065
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
244.640.019 190.031.100
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-252.334.319 -279.601.330
Ödenen Faiz
-10.428.485 -19.694.835
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-889.802 192.389
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-889.802 192.389
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.545.348 2.352.959
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.655.546 2.545.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.655.546 2.641.868
Finansal Yatırımlar
4 0 592.495
Ticari Alacaklar
39.442.715 13.734.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 441.091 100.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39.001.624 13.634.388
Diğer Alacaklar
365.825 18.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 352.864 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.961 18.740
Türev Araçlar
1.167.217 3.409.941
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.167.217 3.409.941
Stoklar
9 31.152.567 15.014.707
Peşin Ödenmiş Giderler
15 3.059.177 3.649.084
Diğer Dönen Varlıklar
17 21.620.025 4.635.027
ARA TOPLAM
98.463.072 43.696.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.463.072 43.696.569
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 0
Diğer Alacaklar
149.274 53.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 149.274 53.873
Türev Araçlar
245.248 686.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 245.248 686.152
Maddi Duran Varlıklar
19.502.795 51.205.089
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 10.663.162 48.735.264
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 8.839.633 2.469.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.203.421 40.873
Diğer Duran Varlıklar
17 76.899.201 80.429.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.000.939 132.415.776
TOPLAM VARLIKLAR
196.464.011 176.112.345
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 29.393.873 19.888.295
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.261.525 11.665.447
Ticari Borçlar
32.359.289 29.297.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 13.798 9.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 32.345.491 29.288.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.402.495 461.638
Diğer Borçlar
24.877.942 19.275.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 18.212.989 15.677.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.664.953 3.598.047
Ertelenmiş Gelirler
16 4.636.301 8.633.007
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 2.873.764 6.298.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 543.384
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 543.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 694.542 2.944.343
ARA TOPLAM
97.499.731 99.008.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.499.731 99.008.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.349.570 7.672.372
Diğer Borçlar
3.168.914 1.716.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.168.914 1.716.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.075.040 442.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.075.040 442.231
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 790.055 649.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.383.579 10.481.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.883.310 109.489.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.580.701 66.623.307
Ödenmiş Sermaye
18 36.250.000 36.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.348.303 12.348.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.095.888 -606.239
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.095.888 -606.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.095.888 -606.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.168.615 2.168.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.462.628 -26.041.075
Net Dönem Karı veya Zararı
26.447.043 42.503.703
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.580.701 66.623.307
TOPLAM KAYNAKLAR
196.464.011 176.112.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 519.126.404 407.312.940
Satışların Maliyeti
19 -462.418.360 -329.852.648
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.708.044 77.460.292
BRÜT KAR (ZARAR)
56.708.044 77.460.292
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.883.957 -3.323.332
Pazarlama Giderleri
20 -6.449.725 -3.685.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.423.844 2.989.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.536.839 -2.838.486
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.261.367 70.603.028
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 1.068.857 4.051.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.330.224 74.654.206
Finansman Gelirleri
22 187.629 3.481.944
Finansman Giderleri
22 -10.929.363 -19.796.265
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.588.490 58.339.885
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.141.447 -15.836.182
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.878.750 -10.628.454
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -262.697 -5.207.728
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.447.043 42.503.703
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.447.043 42.503.703
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26.447.043 42.503.703
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-489.649 -234.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-612.061 -293.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
122.412 58.717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 122.412 58.717
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-489.649 -234.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.957.394 42.268.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
25.957.394 42.268.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592686


BIST
13:581.217
Değişim :  0,55% |  6,69
Açılış :  1.221  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.223
En Düşük
1.214
BIST En Aktif Hisseler13:56
KARTN 1.023,40 1.631.300 % 10,00  
FORMT 8,80 19.571.869 % 10,00  
BEYAZ 11,00 1.387.232 % 10,00  
BASCM 8,36 494.449 % 10,00  
DAGI 14,52 18.074.394 % 10,00  
13:56 Alış Satış %  
Dolar 7,8379 7,8423 % -0,30  
Euro 9,2980 9,3039 % 0,04  
Sterlin 10,2135 10,2647 % 0,61  
Frank 8,6445 8,6965 % 0,13  
Riyal 2,0852 2,0957 % -0,24  
13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 11,56  
Altın Gr. 484 484 1,71  
Cumhuriyet 3.203 3.251 11,00  
Tam 3.189 3.268 14,14  
Yarım 1.541 1.581 6,83  
Çeyrek 773 790 3,42  
Gümüş.Ons 24,98 25,02 0,38  
Gümüş Gr. 6,31 6,32 0,09  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,57