***BIMAS*** BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2017 19:37


-33.398 28.751 340.409 640.588 414.276 1.864.718 1.864.718


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
541.022 464.879
Dönem Karı (Zararı)
414.276 305.932
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
414.276 305.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
277.471 194.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 123.534 100.774
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.683 4.830
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 27 14
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.656 4.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
79.446 40.295
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
58.857 26.386
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.987 3.151
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 15.602 10.758
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-18.703 -9.204
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.410 -17.059
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-19.410 -17.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 113.360 82.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 598 -3.968
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
598 -3.968
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-3.037 -3.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.203 55.046
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.927 -79.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.699 -54.237
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-334.455 -338.351
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
356.265 464.120
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.513 245
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.126 62.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
652.544 555.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -9.335 -9.278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -102.187 -81.573
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-288.711 -295.529
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10,11 6.662 9.715
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.662 9.715
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -293.783 -297.092
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-290.982 -294.130
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.801 -2.962
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-4.627 -11.534
Alınan Temettüler
23 3.037 3.382
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.246 -145.527
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 27.980 2.066
Ödenen Temettüler
-272.133 -157.380
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
17.907 9.787
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.065 23.823
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.972 544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.093 24.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 577.519 347.636
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 600.612 372.003


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 602.324 578.435
Ticari Alacaklar
727.432 645.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 727.432 645.505
Diğer Alacaklar
8 80.887 51.289
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
46.771 39.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
34.116 11.758
Stoklar
9 1.451.819 1.119.020
Peşin Ödenmiş Giderler
13 127.548 107.328
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 61.118 131.528
Diğer Dönen Varlıklar
15 30.230 21.528
ARA TOPLAM
3.081.358 2.654.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.081.358 2.654.633
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 193.429 193.429
Diğer Alacaklar
4.087 4.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.087 4.012
Maddi Duran Varlıklar
10 2.257.097 2.090.824
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.853 7.402
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.853 7.402
Peşin Ödenmiş Giderler
13 38.413 36.112
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.447 2.725
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.504.326 2.334.504
TOPLAM VARLIKLAR
5.585.684 4.989.137
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 27.980 0
Ticari Borçlar
2.962.030 2.625.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 315.652 272.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.646.378 2.352.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
78.962 51.331
Diğer Borçlar
161.839 192
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 161.399 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
440 192
Ertelenmiş Gelirler
56.328 14.559
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 111.873 172.597
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.746 49.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 21.139 11.032
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 58.607 38.017
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 121.930 54.946
ARA TOPLAM
3.600.688 2.967.849
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.600.688 2.967.849
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
78.423 77.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 78.423 77.671
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 41.855 42.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.278 120.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.720.966 3.087.960
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.864.718 1.901.177
Ödenmiş Sermaye
16 303.600 303.600
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -61.111 -61.111
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
231.603 231.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
231.603 231.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 279.957 279.957
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.354 -48.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.647 -8.205
Yabancı Para Çevrim Farkları
-33.398 -36.956
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.751 28.751
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
28.751 28.751
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
340.409 296.387
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
640.588 468.044
Net Dönem Karı veya Zararı
414.276 670.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.864.718 1.901.177
TOPLAM KAYNAKLAR
5.585.684 4.989.137


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 11.919.658 9.781.998 6.213.023 4.971.242
Satışların Maliyeti
17 -9.880.430 -8.167.517 -5.159.329 -4.153.391
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.039.228 1.614.481 1.053.694 817.851
BRÜT KAR (ZARAR)
2.039.228 1.614.481 1.053.694 817.851
Genel Yönetim Giderleri
18 -200.894 -162.090 -102.881 -83.023
Pazarlama Giderleri
18 -1.333.449 -1.080.115 -689.830 -556.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 12.752 12.982 6.716 7.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.737 -5.197 -3.326 -1.109
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
510.900 380.061 264.373 185.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.037 7.350 3.037 2.088
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -598 0 -75 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
513.339 387.411 267.335 187.542
Finansman Gelirleri
21 20.565 21.115 10.399 5.831
Finansman Giderleri
22 -6.268 -20.128 -2.716 -10.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
527.636 388.398 275.018 182.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-113.360 -82.466 -58.599 -38.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -113.543 -87.225 -57.444 -41.095
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 183 4.759 -1.155 2.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
414.276 305.932 216.419 143.895
DÖNEM KARI (ZARARI)
414.276 305.932 216.419 143.895
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
414.276 305.932 216.419 143.895
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetler Pay Başına Kazanç (Tam TL) 1,37000000 1,01000000 0,72000000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.558 -5.460 -2.350 11.590
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.558 -5.460 -2.350 11.590
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.558 -5.460 -2.350 11.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
417.834 300.472 214.069 155.485
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
417.834 300.472 214.069 155.485http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625459


BIST18:051.110
Değişim :  3,21% |  34,53
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.112
En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler18:05
MEGAP 3,64 2.018.928 % 10,30  
MEGAP 3,64 2.018.928 % 10,30  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2306 7,2326 % -1,43  
Euro 8,5111 8,5173 % -1,14  
Sterlin 9,4412 9,4885 % -1,28  
Frank 7,8735 7,9209 % -1,35  
Riyal 1,9254 1,9350 % -1,31  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.946 1.946 -81,56  
Altın Gr. 451 452 -26,83  
Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27  
Gümüş.Ons 27,07 27,11 -2,04  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,58  
B. Petrol 45,27 45,27 0,28