***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.10.2018 20:54***BJKAS*** BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.046.610 1.262.745 -764.825.776 4.703.927 -518.808.617 -518.808.617
Transferler
4.703.927 -4.703.927
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.721 2.809.725 2.568.004 2.568.004
Dönem Karı (Zararı)
2.809.725 2.809.725 2.809.725
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-241.721 -241.721 -241.721
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.288.331 1.262.745 -760.121.849 2.809.725 -516.240.613 -516.240.613
Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.314.458 1.554.256 -760.413.360 10.047.768 -509.028.697 -509.028.697
Transferler
10.047.768 -10.047.768
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.896 -177.837.448 -177.914.344 -177.914.344
Dönem Karı (Zararı)
-177.837.448 -177.837.448 -177.837.448
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.896 -76.896 -76.896
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -1.391.354 1.554.256 -750.365.592 -177.837.448 -686.943.041 -686.943.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.862.888 33.988.977
Dönem Karı (Zararı)
-177.837.448 2.809.725
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-177.837.448 2.809.725
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.252.441 20.378.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.248.695 9.915.197
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
42.145 -381.863
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
42.145 -381.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.696.741 -874.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
247.529 127.580
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.452.275 -317.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.063 -685.234
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.893.429 24.363.596
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-49.420.968 -1.645.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.085.605 26.008.998
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
441.934
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
58.313.512 5.180.204
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.576.335 1.873.169
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-8.702.704 5.916.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-43.028.854 -25.613.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.240.395 13.813.732
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.033.823 -3.847.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.033.823 -3.847.610
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.770.945 -8.470.690
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.041.433 -19.324.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.270.488 10.854.084
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.007.600 -2.706.740
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.105.171 685.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
75.105.171 685.831
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.947.592 28.152.941
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.947.592 28.152.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-82.344.612 37.002.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-48.196 -200.557
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.470.080 -2.812.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.608.227 -2.991.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.851.574 19.903.240
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.851.574 19.903.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.374.873 -22.912.336
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.076.981 -458.564
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.297.892 -22.453.772
Alınan Faiz
1.131.526 17.249
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.617.912 -29.275.722
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
225.410.528 147.860.129
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-79.447.431 -109.392.437
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-67.687.457 -64.893.285
Ödenen Faiz
-3.657.728 -2.850.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.363.251 1.721.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.363.251 1.721.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.020.715 1.949.457
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.383.966 3.670.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.383.966 3.020.715
Finansal Yatırımlar
5.888.610 11.662.942
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5.888.610 11.662.942
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
239.149.713 145.796.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
239.149.713 145.796.431
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
451.293.270 335.661.473
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 451.293.270 335.661.473
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
18.500.336 9.492.736
Peşin Ödenmiş Giderler
16.281.519 9.195.952
Diğer Dönen Varlıklar
19.418.566 15.914.722
ARA TOPLAM
756.915.980 530.744.971
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
756.915.980 530.744.971
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Ticari Alacaklar
0 31.238.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
31.238.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.294.397 943.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.294.397 943.378
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
261.985.641 259.612.463
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
80.705.061 97.195.281
Peşin Ödenmiş Giderler
35.765.588 31.160.741
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.966.624
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
379.750.725 422.116.925
TOPLAM VARLIKLAR
1.136.666.705 952.861.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 422.808.756 373.828.886
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
210.767.304 91.053.531
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 210.767.304 91.053.531
Ticari Borçlar
280.529.456 211.012.378
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
280.529.456 211.012.378
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
165.675.654 213.702.685
Diğer Borçlar
580.087 362.271
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
580.087 362.271
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
154.232.228 102.141.432
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.075.174 10.470.080
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.945.454 1.963.085
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.945.454 1.963.085
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
37.938.578 27.411.500
ARA TOPLAM
1.289.552.691 1.031.945.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.289.552.691 1.031.945.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 408.223.480 334.896.487
Ticari Borçlar
13.415.759 7.827.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
13.415.759 7.827.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
102.185.690 78.421.949
Ertelenmiş Gelirler
2.885.921 4.173.513
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.698.566 1.425.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.698.566 1.425.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
514.127
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
5.133.512 3.199.730
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
534.057.055 429.944.745
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.823.609.746 1.461.890.593
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-686.943.041 -509.028.697
Ödenmiş Sermaye
10 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.391.354 -1.314.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.391.354 -1.314.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.391.354 -1.314.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.554.256 1.554.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-750.365.592 -760.413.360
Net Dönem Karı veya Zararı
10 -177.837.448 10.047.768
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-686.943.041 -509.028.697
TOPLAM KAYNAKLAR
1.136.666.705 952.861.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 31.08.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 31.08.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 190.723.173 184.004.500
Satışların Maliyeti
9 -159.158.023 -125.655.483
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.565.150 58.349.017
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
31.565.150 58.349.017
Genel Yönetim Giderleri
-8.949.802 -4.905.726
Pazarlama Giderleri
-6.936.260 -6.342.122
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.659.284 2.967.756
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-153.293.024 -11.711.384
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.954.652 38.357.541
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-79.954.652 38.357.541
Finansman Gelirleri
62.669.273 4.810.043
Finansman Giderleri
-154.975.734 -38.484.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-172.261.113 4.682.894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.576.335 -1.873.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.075.174 -2.114.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.501.161 241.780
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-177.837.448 2.809.725
DÖNEM KARI (ZARARI)
-177.837.448 2.809.725
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-177.837.448 2.809.725
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-76.896 -241.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-97.306 -257.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.410 15.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20.410 15.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.896 -241.721
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-177.914.344 2.568.004
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-177.914.344 2.568.004http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/713269


BIST
10:411.484
Değişim :  0,26% |  3,87
Açılış :  1.475  
Önceki Kapanış :  1.480  
En Yüksek
1.484
En Düşük
1.471
BIST En Aktif Hisseler10:40
DOBUR 45,24 2.749.558 % 9,97  
DOKTA 29,38 1.005.912 % 9,96  
TSPOR 4,43 61.780.766 % 9,93  
ERBOS 103,70 77.969.511 % 9,91  
HEDEF 2,36 953.117 % 9,77  
10:40 Alış Satış %  
Dolar 9,7517 9,7570 % 1,61  
Euro 11,3763 11,4058 % 1,91  
Sterlin 13,4035 13,4707 % 1,79  
Frank 10,5990 10,6629 % 1,50  
Riyal 2,5926 2,6056 % 1,57  
10:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 6,50  
Altın Gr. 563 563 9,91  
Cumhuriyet 3.632 3.687 -49,00  
Tam 3.613 3.704 63,86  
Yarım 1.746 1.792 30,89  
Çeyrek 876 896 15,45  
Gümüş.Ons 24,42 24,46 0,14  
Gümüş Gr. 7,66 7,67 0,16  
B. Petrol 85,27 85,27 0,63