***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.08.2018 22:07***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-17.462.897 -55.775 26.055.854 -1.811.396 6.725.786 6.725.786
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 28.597.511 -278.875 252.843 -14.128.729 -9.495.901 41.384.900 6.197 41.391.097
Transferler
15 -9.495.901 9.495.901
Dönem Karı (Zararı)
15 4.425.448 4.425.448 190 4.425.638
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.275.300 -71.473 1.203.827 1.203.827
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -350.348 252.843 -23.624.630 4.425.448 47.014.175 6.387 47.020.562
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 50.133.371 -357.492 252.843 -47.869.088 -4.440.705 34.156.980 6.715 34.163.695
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
252.884 252.884 252.884
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-20.260.560 33.018 24.244.458 3.506.052 7.522.968 7.522.968
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547
Transferler
15 -934.653 934.653
Dönem Karı (Zararı)
15 -4.218.992 -4.218.992 -193 -4.219.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
637.650 -11.640 626.010 626.010
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 30.510.461 -336.114 252.843 -24.306.399 -4.218.992 38.339.850 6.522 38.346.372


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
355.291 191.719
Dönem Karı (Zararı)
-4.219.185 4.425.638
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.219.185 4.425.638
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.790.145 -2.211.554
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 42.300 54.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25.973 51.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 25.973 51.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.678.428 1.012.655
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.678.428 1.012.655
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.068.474 2.335.666
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.813.650 -5.627.300
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.813.650 -5.627.300
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
788.620 -3.796
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -34.750
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -34.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-215.669 -1.951.031
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71.606 -1.904.289
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.513 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
69.093 -1.904.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.479 106.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.479 106.440
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
54.863 -354.892
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-158.112 1.096.135
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.738 1.897.954
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.374 -801.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-204.505 -894.425
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-204.505 -894.425
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
355.291 263.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -71.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.400 23.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 34.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.400 -11.399
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.400 -11.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-276.624 -315.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.973.680 5.001.880
Kredilerden Nakit Girişleri
4.973.680 5.001.880
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.250.304 -5.317.247
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.250.304 -5.317.247
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.267 -100.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.267 -100.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
209.590 262.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
286.857 162.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 286.857 209.590 262.712
Ticari Alacaklar
3.835.464 4.695.690 2.835.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,21 0 2.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.835.464 4.693.177 2.835.433
Diğer Alacaklar
7.743 7.746
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.743 7.746
Stoklar
7 317.964 372.827 4.647.330
Peşin Ödenmiş Giderler
107.685 39.778 155.953
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 107.685 39.778 155.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 17.953
Diğer Dönen Varlıklar
747.830 816.692 1.138.263
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 747.830 816.692 1.138.263
ARA TOPLAM
5.303.731 6.162.032 9.057.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.303.731 6.162.032 9.057.644
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
2.151 2.151 14.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.151 2.151 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 59.086.650 56.273.000 50.645.700
Maddi Duran Varlıklar
9 13.652.614 13.044.886 11.848.707
Arazi ve Arsalar
13.390.650 12.753.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
3.531 3.591
Binalar
180.948 185.603
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.884 5.276
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
72.601 97.416
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 95.634 106.612 128.569
Şerefiye
0 0
Diğer Haklar
95.634 106.612 128.569
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.837.049 69.426.649 62.637.693
TOPLAM VARLIKLAR
78.140.780 75.588.681 71.695.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.550.642 10.525.388 1.388.090
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 11.550.642 10.525.388 1.388.090
Banka Kredileri
11.550.642 10.525.388 1.388.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.697.244 4.685.499 4.186.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.697.244 4.685.499 4.186.412
Banka Kredileri
5 23.697.244 4.685.499 4.186.412
Ticari Borçlar
34.834 192.946 2.132.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,21 0 2.738 659.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 34.834 190.208 1.473.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
99.550 39.876 278.378
Diğer Borçlar
4.155.556 0 1.005.300
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21 4.155.556 0 1.005.300
Ertelenmiş Gelirler
18.422 198.496 23.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 18.422 198.496 23.779
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
180.029 243.085 249.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
52.134 31.085 37.882
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 127.895 212.000 212.000
ARA TOPLAM
39.736.277 15.885.290 9.264.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.736.277 15.885.290 9.264.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 17.722.277 20.930.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 17.722.277 20.930.314
Banka Kredileri
5 0 17.722.277 20.930.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.131 41.567 109.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 58.131 41.567 109.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.131 17.763.844 21.039.775
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.794.408 33.649.134 30.304.240
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.339.850 41.932.832 41.384.900
Ödenmiş Sermaye
15 16.437.222 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
15 19.975.828 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.174.347 29.548.337 28.318.636
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
30.510.461 29.872.811 28.597.511
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-336.114 -324.474 -278.875
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843 252.843
Yasal Yedekler
252.843 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-24.306.399 -23.371.746 -14.128.729
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.218.992 -934.653 -9.495.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.522 6.715 6.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.346.372 41.939.547 41.391.097
TOPLAM KAYNAKLAR
78.140.780 75.588.681 71.695.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 2.056.624 7.397.860 964.149 3.421.160
Satışların Maliyeti
16 -731.885 -5.473.288 -327.622 -2.516.442
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.324.739 1.924.572 636.527 904.718
BRÜT KAR (ZARAR)
1.324.739 1.924.572 636.527 904.718
Genel Yönetim Giderleri
-324.952 -442.344 -190.992 -234.011
Pazarlama Giderleri
-468.302 -1.850.102 -272.443 -1.027.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 35.688 383.181 -252.325 35.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -821.120 -287.747 -547.736 -2.338
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-253.947 -272.440 -626.969 -324.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 2.813.650 5.662.050 2.813.650 5.662.050
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.559.703 5.389.610 2.186.681 5.337.903
Finansman Gelirleri
18 1.780 2.416.207 1.780 913.104
Finansman Giderleri
18 -6.780.668 -3.380.179 -4.906.076 -628.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.219.185 4.425.638 -2.717.615 5.622.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 -1.122.458 -1.477.510
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 -1.122.458 -1.477.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.219.185 4.425.638 -3.840.073 4.145.294
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.219.185 4.425.638 -3.840.073 4.145.294
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-193 190 -31 30
Ana Ortaklık Payları
-4.218.992 4.425.448 -3.840.042 4.145.264
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden pay başina kazanç 20 -0,25670000 0,26920000 -0,23360000 0,25220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
626.010 1.203.826 613.315 1.199.490
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 637.650 1.275.300 637.650 1.275.300
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 -11.640 -71.474 -24.335 -75.810
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
626.010 1.203.826 613.315 1.199.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.593.175 5.629.464 -3.226.758 5.344.784
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 190 162 30
Ana Ortaklık Payları
-3.593.175 5.629.274 -3.226.920 5.344.754http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/705348


BIST
18:05114.789
Değişim :  -1,75% |  -2.040,18
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
113.463
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8894 7,9290 % 0,22  
Frank 6,2359 6,2734 % 0,55  
Riyal 1,6274 1,6356 % 0,51  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.671 1.672 27,35  
Altın Gr. 329 329 7,06  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,85 18,89 0,36  
Gümüş Gr. 3,71 3,72 0,09  
B. Petrol 55,52 55,52 -2,42