***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2017 18:16***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 15.081.688 19.494 252.843 -31.403.519 -2.193.571 18.194.986 4.664 18.199.650
Transferler
27 -2.193.571 2.193.571
Dönem Karı (Zararı)
27 -6.560.891 -6.560.891 -6.560.891
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.978.720 -92.041 30.886.679 30.886.679
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
1.057 1.057
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -72.547 252.843 -33.597.090 -6.560.891 42.520.774 5.721 42.526.495
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -72.547 252.843 -33.597.090 -6.560.891 42.520.774 5.721 42.526.495
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.602 -26.602 -26.602
Transferler
27 -6.587.493 6.587.493
Dönem Karı (Zararı)
27 -7.684.505 -7.684.505 -7.684.505
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-150.553 -150.553 -150.553
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
476 476
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 -7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.014.724 -245.524
Dönem Karı (Zararı)
-7.684.029 -6.548.754
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-7.684.029 -6.548.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.930.676 5.355.333
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 , 19 242.305 261.592
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.803 -10.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 29 12.803 -10.007
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.233.774 2.289.880
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -1.255 -6.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 1.235.029 2.296.869
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.868.335 2.882.793
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
32 -27 -29
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.233.014 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-166.898 -68.896
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -166.898 -68.896
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.784.393 999.421
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.585.349 -432.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.581.222 -432.408
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.302 -259.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.302 -259.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.364.667 -1.634.901
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-414.859 2.972.578
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.451 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-395.408 2.972.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.725.462 353.780
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.064.167
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
338.705 353.780
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.968.960 -194.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.764 -51.524
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
152.016 14.348
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.529 76.462
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
237.529 76.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.795 -69.132
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-86.795 -69.132
Alınan Temettüler
27 29
Alınan Faiz
1.255 6.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.072.995 -171.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.605.920 5.244.200
Kredilerden Nakit Girişleri
14.605.920 5.244.200
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.520.512 -3.279.331
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.520.512 -3.279.331
Ödenen Faiz
-1.012.413 -2.136.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.287 -402.669
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.287 -402.669
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.425 455.094
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.712 52.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 262.712 52.425
Ticari Alacaklar
10 2.835.433 4.417.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 4.127
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.835.433 4.413.080
Diğer Alacaklar
12 0 3.642
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 3.642
Stoklar
13 4.647.330 7.011.997
Peşin Ödenmiş Giderler
22 155.953 130.790
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 155.953 130.790
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 17.953 21.806
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.138.263 1.134.271
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.138.263 1.134.271
ARA TOPLAM
9.057.644 12.772.138
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.057.644 12.772.138
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Diğer Alacaklar
12 14.717 14.650
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 14.717 14.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
64.305.803 64.509.846
Arazi ve Arsalar
18 63.934.796 62.123.400
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 3.709 5.383
Binalar
18 194.912 2.120.792
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 6.062 6.848
Taşıtlar
18 3.759 9.401
Mobilya ve Demirbaşlar
18 162.565 244.022
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 128.569 150.668
Şerefiye
20 0 0
Diğer Haklar
19 128.569 150.668
Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.928.021 65.154.096
TOPLAM VARLIKLAR
73.985.665 77.926.234
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.388.090 6.079.911
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.388.090 6.079.911
Banka Kredileri
8 1.388.090 6.079.911
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.186.412 3.454.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.186.412 3.454.288
Banka Kredileri
8 4.186.412 3.454.288
Ticari Borçlar
10 2.132.624 2.547.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 , 37 1.473.079 1.492.530
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 659.545 1.054.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 278.378 67.021
Diğer Borçlar
12 0 2.064.167
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 2.064.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
1.005.300 1.026.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22 1.005.300 1.026.867
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 23.779
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 249.882 86.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 249.882 86.864
ARA TOPLAM
9.264.465 15.326.601
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.264.465 15.326.601
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.930.314 9.794.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 20.930.314 9.794.257
Banka Kredileri
8 20.930.314 9.794.257
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 334.914 217.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 334.914 217.565
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 8.790.661 10.061.316
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.055.889 20.073.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.320.354 35.399.739
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.659.114 42.520.774
Ödenmiş Sermaye
27 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 45.837.308 45.987.861
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27,35 46.060.408 46.060.408
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27,35 -223.100 -72.547
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 252.843 252.843
Yasal Yedekler
27 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -40.184.583 -33.597.090
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -7.684.505 -6.560.891
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 6.197 5.721
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.665.311 42.526.495
TOPLAM KAYNAKLAR
73.985.665 77.926.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 15.273.580 11.895.296
Satışların Maliyeti
28 -12.030.367 -9.178.477
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.243.213 2.716.819
BRÜT KAR (ZARAR)
3.243.213 2.716.819
Genel Yönetim Giderleri
29 -903.087 -1.147.431
Pazarlama Giderleri
29 -3.847.537 -4.053.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 676.865 781.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.170.081 -203.544
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.000.627 -1.906.314
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 166.925 68.925
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.833.702 -1.837.389
Finansman Gelirleri
33 2.078.958 1.251.173
Finansman Giderleri
33 -8.138.523 -5.962.538
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.893.267 -6.548.754
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.209.238 -11.080
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-23.779 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.233.017 -11.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.684.029 -6.559.834
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.684.029 -6.559.834
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
476 1.057
Ana Ortaklık Payları
-7.684.505 -6.560.891
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 -0,46747700 -0,39908400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-150.553 30.886.679
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 0 38.723.400
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 -188.191 -115.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.638 -7.721.670
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
35 37.638 -7.721.670
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.553 30.886.679
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.834.582 24.326.845
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
476 1.057
Ana Ortaklık Payları
-7.835.058 24.325.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/592435


BIST
16:38109.556
Değişim :  0,41% |  444,51
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.853
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
KRGYO 3,63 71.667.698 % 10,00  
SALIX 10,78 215.471 % 10,00  
MRSHL 92,55 31.355.044 % 9,98  
EGGUB 83,30 38.093.463 % 9,97  
CRDFA 3,53 18.306.669 % 9,97  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4563 8,4987 % 0,09  
Frank 7,0315 7,0739 % 0,70  
Riyal 1,7948 1,8038 % 0,30  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.709 1.710 10,31  
Altın Gr. 373 373 4,93  
Cumhuriyet 2.423 2.453 26,70  
Tam 2.494 2.525 27,50  
Yarım 1.217 1.232 13,40  
Çeyrek 609 616 6,70  
Gümüş.Ons 17,66 17,69 0,03  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,04  
B. Petrol 39,41 39,41 -0,38