***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2017 18:16***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -72.547 252.843 -33.597.090 -6.560.891 42.520.774 5.721 42.526.495
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-26.602 -26.602 -26.602
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
27 -6.587.493 687.493
Dönem Karı (Zararı)
27 1.189.673 1.189.673 1.189.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-68.630 -68.630 -68.630
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11 11
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -141.177 252.843 -40.184.583 1.189.673 43.615.215 5.732 43.620.947
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -223.100 252.843 -40.184.583 -7.684.505 34.659.114 6.197 34.665.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
27 -7.684.505 7.684.505
Dönem Karı (Zararı)
27 280.184 280.184 280.184
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.336 4.336 4.336
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
160 160
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 46.060.408 -218.764 252.843 -47.869.088 280.184 34.943.634 6.357 34.949.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-443.010 -82.416
Dönem Karı (Zararı)
280.344 -62.716
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
280.344 -62.716
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
617.416 16.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 , 19 27.120 57.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.376 70.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 , 29 78.376 70.415
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
822.955 407.154
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -67
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 822.955 407.221
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.166.475 -358.282
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
32 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.477.510 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -160.119
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 -160.119
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.338.814 -35.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.464.516 -1.201.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.464.516 -1.201.493
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.996 -371.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.996 -371.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
464.760 2.313.736
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.059.208 -608.754
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
934.936 -98.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
124.272 -510.352
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.262 -168.251
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-417.262 -168.251
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-441.054 -82.416
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.956 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.400 118.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 155.200
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 155.200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.400 -36.979
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.400 -36.979
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
0 67
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.945 57.329
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.443.524 434.762
Kredilerden Nakit Girişleri
1.443.524 434.762
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-653.285 -136.222
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-653.285 -136.222
Ödenen Faiz
-443.294 -241.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-107.465 93.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-107.465 93.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
262.712 52.425
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
155.247 145.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 155.247 262.712
Ticari Alacaklar
10 5.280.302 2.835.433
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.280.302 2.835.433
Diğer Alacaklar
12 25.737 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 25.737 0
Stoklar
13 4.182.570 4.647.330
Peşin Ödenmiş Giderler
22 228.810 155.953
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22 228.810 155.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 188 17.953
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.064.175 1.138.263
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.064.175 1.138.263
ARA TOPLAM
10.937.029 9.057.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.937.029 9.057.644
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 478.932 478.932
Diğer Alacaklar
12 8.627 14.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 8.627 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 0 0
Maddi Duran Varlıklar
64.295.573 64.305.803
Arazi ve Arsalar
18 63.934.796 63.934.796
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 3.679 3.709
Binalar
18 192.584 194.912
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 5.867 6.062
Taşıtlar
18 2.348 3.759
Mobilya ve Demirbaşlar
18 156.299 162.565
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 123.079 128.569
Şerefiye
20 0 0
Diğer Haklar
19 123.079 128.569
Peşin Ödenmiş Giderler
22 0 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.906.211 64.928.021
TOPLAM VARLIKLAR
75.843.240 73.985.665
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.831.614 1.388.090
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.831.614 1.388.090
Banka Kredileri
8 2.831.614 1.388.090
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.474.982 4.186.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.474.982 4.186.412
Banka Kredileri
8 4.474.982 4.186.412
Ticari Borçlar
10 3.191.832 2.132.624
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 , 37 2.408.015 1.473.079
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 783.817 659.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 104.422 278.378
Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
823.655 1.005.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
22 823.655 1.005.300
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 23.779
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 266.873 249.882
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 266.873 249.882
ARA TOPLAM
11.693.378 9.264.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.693.378 9.264.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.534.594 20.930.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 21.534.594 20.930.314
Banka Kredileri
8 21.534.594 20.930.314
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 351.042 334.914
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 351.042 334.914
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 7.314.235 8.790.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.199.871 30.055.889
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.893.249 39.320.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.943.634 34.659.114
Ödenmiş Sermaye
27 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
27 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 45.841.644 45.837.308
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27,35 46.060.408 46.060.408
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27,35 -218.764 -223.100
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 252.843 252.843
Yasal Yedekler
27 252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -47.869.088 -40.184.583
Net Dönem Karı veya Zararı
27 280.184 -7.684.505
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 6.357 6.197
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.949.991 34.665.311
TOPLAM KAYNAKLAR
75.843.240 73.985.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.976.700 3.923.317
Satışların Maliyeti
28 -2.950.749 -3.218.741
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.025.951 704.576
BRÜT KAR (ZARAR)
1.025.951 704.576
Genel Yönetim Giderleri
29 -208.333 -265.868
Pazarlama Giderleri
29 -822.512 -680.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 73.420 175.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -13.888 -34.848
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.638 -101.056
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.638 -101.056
Finansman Gelirleri
33 1.777.790 1.019.118
Finansman Giderleri
33 -3.029.594 -954.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.197.166 -36.114
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.477.510 1.225.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.477.510 1.225.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
280.344 1.189.684
DÖNEM KARI (ZARARI)
280.344 1.189.684
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160 11
Ana Ortaklık Payları
280.184 1.189.673
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,01705500 -0,39908400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.336 -68.630
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
24 , 35 5.420 -85.787
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.084 17.157
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
35 -1.084 17.157
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.336 -68.630
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
284.680 1.121.054
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
160 11
Ana Ortaklık Payları
284.520 1.121.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606089


BIST
18:05119.339
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  118.792  
Önceki Kapanış :  119.339  
En Yüksek
119.745
En Düşük
117.075
BIST En Aktif Hisseler
KENT 758,00 58.060.746 % 10,00  
IZFAS 2,64 1.762.360 % 10,00  
PKENT 208,10 6.397.901 % 9,99  
SNPAM 10,69 9.177.476 % 9,98  
ALGYO 17,86 122.739.631 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5737 8,6167 % 0,33  
Frank 7,2468 7,2905 % -0,08  
Riyal 1,8225 1,8316 % -0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -2,07  
Altın Gr. 396 396 2,15  
Cumhuriyet 2.562 2.583 12,10  
Tam 2.637 2.651 12,40  
Yarım 1.281 1.297 6,10  
Çeyrek 640 649 3,00  
Gümüş.Ons 18,29 18,32 0,04  
Gümüş Gr. 4,03 4,04 0,01  
B. Petrol 43,00 43,00 -0,08