***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

02.11.2016 20:06***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 174.783.485 179.750.233 9.749.693 104.159.347 43.808.024 541.050.782 541.050.782
Transferler
-439.163 2.290.167 41.957.020 -43.808.024 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
145.229.210 -38.458.729 24.638.943 131.409.424 131.409.424
Kar Payları
-24.307.918 -24.307.918 -24.307.918
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 320.012.695 140.852.341 12.039.860 121.808.449 24.638.943 648.152.288 648.152.288
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Transferler
-407.787 1.199.818 33.702.974 -34.495.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.355.849 34.863.461 31.586.446 87.805.756 87.805.756
Kar Payları
-13.404.439 -13.404.439 -13.404.439
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.454.822 -2.454.822 -2.454.822
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 309.656.205 175.120.146 10.784.857 142.207.811 31.586.446 698.155.465 698.155.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.170.710 31.702.598
Dönem Karı (Zararı)
31.586.446 24.638.943
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.811.248 9.305.975
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-595.431 -2.526
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.026.590 1.470.149
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.026.590 1.470.149
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
389.224 -1.374.656
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9.306.749 1.866.467
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9.306.749 1.866.467
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
737.296 7.346.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
773.016 -2.242.320
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.226 -41.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.226 -41.985
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.712 -1.576.684
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.539 23.376
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-151.173 -1.600.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
995.954 -623.651
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.170.710 31.702.598
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.527.405 -5.125.878
Ödenen Faiz
-52.483 -4.130.951
Alınan Faiz
3.079.076 2.660.802
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-499.188 -3.655.729
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.859.261 -24.307.918
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.454.822
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.454.822
Ödenen Temettüler
-13.404.439 -24.307.918
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.838.854 2.268.802
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.853.870 43.358.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.692.724 45.627.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.831.390 138.797.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
190.524.114 184.424.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 190.524.114 159.831.390
Ticari Alacaklar
68.561 66.279
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 68.561 42.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
23.944
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 2.045.200
Diğer Dönen Varlıklar
7 6.346.999 4.613.898
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6.346.999 4.613.898
ARA TOPLAM
196.939.674 166.556.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
196.939.674 166.556.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
376.655.724 329.155.562
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 376.655.724 329.155.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 141.394.291 144.931.183
Diğer Duran Varlıklar
2.998 9.048
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
518.053.013 474.095.793
TOPLAM VARLIKLAR
714.992.687 640.652.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
25.159 74.030
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 22.577 68.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.582 5.914
Diğer Borçlar
1.234.089 1.381.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
615.133 1.308.420
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
618.956 73.510
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.602
ARA TOPLAM
1.322.850 1.455.960
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.322.850 1.455.960
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
108.077 90.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
108.077 90.569
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 15.405.806 12.895.642
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
489 1.419
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
489 1.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.514.372 12.987.630
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.837.222 14.443.590
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
698.155.465 626.208.970
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
484.776.351 428.964.828
Yabancı Para Çevrim Farkları
309.656.205 288.300.356
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
175.120.146 140.664.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.784.857 12.039.861
Yasal Yedekler
13.239.679 12.039.861
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
-2.454.822 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
142.207.811 121.909.276
Net Dönem Karı veya Zararı
31.586.446 34.495.005
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
698.155.465 626.208.970
TOPLAM KAYNAKLAR
714.992.687 640.652.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 24.434.350 17.444.390
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.434.350 17.444.390
BRÜT KAR (ZARAR)
24.434.350 17.444.390
Genel Yönetim Giderleri
-7.845.666 -6.336.503 -2.046.323 -1.241.030
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
698 1.272.569 360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-36.231 -220 -35.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.553.151 12.380.236 -2.081.939 -1.241.030
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.079.073 2.660.802 1.124.734 844.416
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-52.466 -4.130.951 -23.734 -856.591
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 12.743.984 21.075.397 -4.165.532 -1.129.402
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.323.742 31.985.484 -5.146.471 -2.382.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.323.742 31.985.484 -5.146.471 -2.382.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-737.296 -7.346.541 -612.035 -3.615.325
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -499.188 -6.590.879 -499.188 -3.295.755
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -238.108 -755.662 -112.847 -319.570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.586.446 24.638.943 -5.758.506 -5.997.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.586.446 24.638.943 -5.758.506 -5.997.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
31.586.446 24.638.943 -5.758.506 -5.997.932
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01123100 0,00876100 0,00020500 0,00213300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
56.219.310 106.770.481 41.112.241 62.204.605
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.181.191 163.327.758 23.843.428 74.322.680
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
36.698.380 -40.796.346 16.508.439 -13.242.461
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
36.698.380 -40.796.346 16.508.439 -13.242.461
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.174.658 -18.098.548 1.585.796 231.699
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.834.919 2.337.617 -825.422 892.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.834.919 2.337.617 -825.422 892.687
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.219.310 106.770.481 41.112.241 62.204.605
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.805.756 131.409.424 35.353.735 56.206.673
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
87.805.756 131.409.424 35.353.735 56.206.673http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/565841


BIST
18:051.392
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
SERVE 14,30 629.439 % 10,00  
DGGYO 11,77 7.872.973 % 10,00  
SUMAS 92,95 379.726 % 10,00  
PKENT 2.601,20 24.890.675 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.940.675 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8185 8,8207 % 0,04  
Euro 10,3148 10,3261 % 0,07  
Sterlin 12,0576 12,1181 % -0,24  
Frank 9,4931 9,5503 % -0,62  
Riyal 2,3453 2,3571 % -0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 0,53  
Altın Gr. 497 497 -2,40  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,61 22,64 0,00  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 0,00  
B. Petrol 79,30 79,30 0,58