***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2018 18:52***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
5.502 31.231.861 -31.237.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.142.420 8.844.713 30.247.472 66.234.605 66.234.605
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 441.378.753 158.829.502 20.986.450 165.880.888 30.247.472 838.376.295 838.376.295
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 489.279.747 186.530.275 22.126.999 152.165.205 59.438.347 930.593.803 930.593.803
Transferler
59.438.347 -59.438.347
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.629.431 809.810 17.598.250 68.037.491 68.037.491
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 538.909.178 187.340.085 22.126.999 211.603.552 17.598.250 998.631.294 998.631.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.091.168 -7.699.814
Dönem Karı (Zararı)
17.598.250 30.247.472
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-14.037.081 -34.285.398
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.173.976 -1.075.212
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.316.937 -1.803.900
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.103.952 -414.986
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-14.086.736 -32.222.732
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-14.086.736 -32.222.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.436.616 1.231.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.529.999 -3.661.888
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.000 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.000 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.024 221.517
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.513 74.197
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
39.511 147.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.389.975 -3.883.405
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.091.168 -7.699.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
27.933 720.138
Ödenen Faiz
-262.212 -7.237
Alınan Faiz
2.579.149 1.848.272
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.289.004 -1.120.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -2.586.319
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.586.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.119.101 -9.565.995
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
12.468.610 7.400.577
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.587.711 -2.165.418
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
265.708.191 218.124.890
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
284.295.902 215.959.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 284.295.902 265.708.191
Ticari Alacaklar
32.669.119 77.899
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 32.669.119 77.588
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
311
Diğer Dönen Varlıklar
7 7.860.965 7.225.018
ARA TOPLAM
324.825.986 273.011.108
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
324.825.986 273.011.108
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 503.502.421 480.090.095
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 195.525.858 199.565.745
Diğer Duran Varlıklar
64.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
699.028.279 679.720.223
TOPLAM VARLIKLAR
1.023.854.265 952.731.331
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
40.317 39.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 34.806 24.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.511 15.290
Diğer Borçlar
1.480.022 1.377.632
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.184.670 1.131.570
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
295.352 246.062
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.941.816 127.947
ARA TOPLAM
3.462.155 1.545.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.462.155 1.545.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
131.210 120.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
131.210 120.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 21.629.606 20.471.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.760.816 20.592.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.222.971 22.137.528
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
998.631.294 930.593.803
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.746.770 -7.746.770
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
726.249.263 675.810.022
Yabancı Para Çevrim Farkları
538.909.178 489.279.747
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
187.340.085 186.530.275
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.126.999 22.126.999
Yasal Yedekler
22.126.999 22.126.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
211.603.552 152.165.205
Net Dönem Karı veya Zararı
17.598.250 59.438.347
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
998.631.294 930.593.803
TOPLAM KAYNAKLAR
1.023.854.265 952.731.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 23.963.449 39.858.681
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.963.449 39.858.681
BRÜT KAR (ZARAR)
23.963.449 39.858.681
Genel Yönetim Giderleri
-4.606.048 -4.609.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.627 399
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.092 -203
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.353.936 35.249.415
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.579.149 1.848.269
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-262.212 -44.369
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 -1.636.007 -5.574.411
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.034.866 31.478.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.034.866 31.478.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.436.616 -1.231.432
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.289.004 -1.120.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -147.612 -110.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.598.250 30.247.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.598.250 30.247.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.598.250 30.247.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00625700 0,01075500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
50.439.241 35.987.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
45.003.072 25.561.806
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
45.003.072 25.561.806
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
852.432 9.310.224
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
852.432 9.310.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
4.626.359 1.580.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.622 -465.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-42.622 -465.511
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.439.241 35.987.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.037.491 66.234.605
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
68.037.491 66.234.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/681280


BIST18:051.392
Değişim :  0,51% |  7,06
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
SERVE 14,30 629.439 % 10,00  
DGGYO 11,77 7.872.973 % 10,00  
SUMAS 92,95 379.726 % 10,00  
PKENT 2.601,20 24.890.675 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.940.675 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8115 8,8131 % -0,05  
Euro 10,3203 10,3303 % 0,11  
Sterlin 12,0576 12,1181 % -0,24  
Frank 9,4931 9,5503 % -0,62  
Riyal 2,3453 2,3571 % -0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 0,48  
Altın Gr. 497 497 -2,40  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,61 22,65 0,01  
Gümüş Gr. 6,41 6,41 -0,01  
B. Petrol 78,62 78,62 0,02