***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 21:57***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-373.984 2.090.066 22.680.898 -24.396.980 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.775.636 180.137.865 19.647.469 222.560.970 222.560.970
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-41.569.538 -41.569.538 -41.569.538
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 724.986.353 1.193.968.364 42.458.529 149.914.051 19.647.469 2.136.236.692 2.136.236.692
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.587.872 62.996.621 -67.584.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.573.364 343.253.791 -119.882 475.663 52.383.560 377.419.768 377.419.768
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-47.285.162 -47.285.162 -47.285.162
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 695.702.231 1.602.866.168 -119.882 475.663 47.046.401 165.631.710 52.383.560 2.569.247.777 2.569.247.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.225.720 36.629.657
Dönem Karı (Zararı)
52.383.560 19.647.469
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.131.122 12.051.926
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.439 -4.485.817
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.798.310 -2.613.207
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.865.210 -1.146.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.572.894 13.838.140
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-20.572.894 13.838.140
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.353.433 6.459.038
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.026.718 4.930.262
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-26.828.595
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-187.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.088 26.126
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-83.556 -20.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.468 46.847
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.534 -990.663
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-112.372 -929.991
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
95.838 -60.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.884.499 6.082.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.225.720 36.629.657
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.597.063 708.732
Alınan Faiz
1.589.771 6.585.011
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.186.834 -5.876.279
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.098.873 -45.150.404
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.055.547
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.055.547
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.640.808
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.640.808
Ödenen Temettüler
-47.285.162 -41.569.538
Ödenen Faiz
-1.172.903 -525.319
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.470.216 -7.812.015
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
69.141.397 36.566.977
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
32.671.181 28.754.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
455.336.726 389.265.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
488.007.907 418.020.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 488.007.907 455.336.726
Finansal Yatırımlar
4 26.828.595
Ticari Alacaklar
192 9.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
192 9.243
Türev Araçlar
748.660
Diğer Dönen Varlıklar
7 12.343.470 17.495.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12.343.470 17.495.511
ARA TOPLAM
527.928.824 472.841.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
527.928.824 472.841.480
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.855.694.068 1.628.033.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 302.101.809 243.685.609
Diğer Duran Varlıklar
5.515 11.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.157.801.392 1.871.730.058
TOPLAM VARLIKLAR
2.685.730.216 2.344.571.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 20.359.192 23.000.000
Ticari Borçlar
69.859 135.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 36.608 120.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.251 15.783
Diğer Borçlar
1.830.952 1.847.486
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.669.688 1.782.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
161.264 65.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 4.922.797 2.661.102
ARA TOPLAM
27.182.800 27.644.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.182.800 27.644.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
235.399 213.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
235.399 213.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 89.064.240 77.599.872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
89.299.639 77.813.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.482.439 105.458.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.569.247.777 2.239.113.171
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
695.702.231 714.275.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
695.702.231 714.275.595
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
695.702.231 714.275.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.603.221.949 1.259.612.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.602.866.168 1.259.612.377
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-119.882
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-119.882
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
475.663
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.046.401 42.458.529
Yasal Yedekler
47.046.401 42.458.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
165.631.710 149.920.251
Net Dönem Karı veya Zararı
52.383.560 67.584.493
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.569.247.777 2.239.113.171
TOPLAM KAYNAKLAR
2.685.730.216 2.344.571.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 31.845.445 48.575.912 19.832.840 29.888.646
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.845.445 48.575.912 19.832.840 29.888.646
BRÜT KAR (ZARAR)
31.845.445 48.575.912 19.832.840 29.888.646
Genel Yönetim Giderleri
-10.629.498 -13.657.478 -3.415.263 -4.544.706
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
381 5.506 363 5.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-35.465 -327.143 -14.563 -150.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.180.863 34.596.797 16.403.377 25.198.958
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5.971.415 6.585.011 2.842.049 2.537.611
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-44.304 -3.971.804 -14.911 137.643
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 39.757.820 -11.103.497 17.747.711 -7.018.258
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
66.865.794 26.106.507 36.978.226 20.855.954
Finansman Giderleri
-1.128.801 -541.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
65.736.993 26.106.507 36.436.354 20.855.954
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.353.433 -6.459.038 -5.135.541 -1.602.295
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -12.699.552 -5.876.279 -4.918.510 -1.248.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -653.881 -582.759 -217.031 -353.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.383.560 19.647.469 31.300.813 19.253.659
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.383.560 19.647.469 31.300.813 19.253.659
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.383.560 19.647.469 31.300.813 19.253.659
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01862500 0,00698600 0,01112900 0,00684600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.550.909 23.974.354 46.362.000 7.719.439
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-19.550.909 23.974.354 46.362.000 7.719.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
344.587.117 178.939.147 124.490.520 41.367.734
Yabancı Para Çevrim Farkları
343.253.791 181.806.048 129.082.743 38.420.571
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
343.253.791 181.806.048 129.082.743 38.420.571
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-153.696 -153.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
594.579 -1.668.183 -2.692.800 3.333.136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
892.443 -1.198.718 -1.745.727 -385.973
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
892.443 -1.198.718 -1.745.727 -385.973
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
325.036.208 202.913.501 170.852.520 49.087.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
377.419.768 222.560.970 202.153.333 68.340.832
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
377.419.768 222.560.970 202.153.333 68.340.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868204


BIST
10:541.394
Değişim :  0,68% |  9,37
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.396
En Düşük
1.392
BIST En Aktif Hisseler10:54
ORCAY 17,32 17.673.949 % 9,97  
INVEO 104,20 4.878.957 % 9,97  
OYLUM 12,79 12.781.141 % 9,97  
RALYH 5,64 3.051.922 % 9,94  
GEDIK 7,35 9.142.390 % 9,87  
10:54 Alış Satış %  
Dolar 8,8542 8,8546 % -0,13  
Euro 10,3492 10,3884 % -0,43  
Sterlin 12,1057 12,1665 % 0,15  
Frank 9,5244 9,5818 % -0,30  
Riyal 2,3577 2,3695 % 0,05  
10:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 3,94  
Altın Gr. 501 501 2,37  
Cumhuriyet 3.301 3.351 8,00  
Tam 3.287 3.368 46,57  
Yarım 1.589 1.629 22,53  
Çeyrek 797 815 11,27  
Gümüş.Ons 22,55 22,57 0,14  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 0,05  
B. Petrol 78,03 78,03 0,80