***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2017 18:14***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 675.000 288.300.356 140.664.472 12.039.861 121.909.276 34.495.005 626.208.970 626.208.970
Transferler
-407.787 1.199.818 33.702.974 -34.495.005 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21.355.849 34.863.461 31.586.446 87.805.756 87.805.756
Kar Payları
-13.404.439 -13.404.439 -13.404.439
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.454.822 -2.454.822 -2.454.822
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 675.000 309.656.205 175.120.146 10.784.857 142.207.811 31.586.446 698.155.465 698.155.465
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -5.160.451 675.000 414.236.333 149.979.287 18.400.131 137.235.346 31.237.363 774.728.009 774.728.009
Transferler
-167.112 1.140.549 30.263.926 -31.237.363
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.561.214 30.199.585 59.787.420 113.548.219 113.548.219
Kar Payları
-12.811.552 -12.811.552 -12.811.552
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.586.319 2.586.319 -2.586.319 -2.586.319 -2.586.319
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 -7.746.770 675.000 437.797.547 180.011.760 22.126.999 152.101.401 59.787.420 872.878.357 872.878.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.226.659 39.170.710
Dönem Karı (Zararı)
59.787.420 31.586.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.787.420 31.586.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.031.515 6.811.248
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.302 -595.431
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.218.433 -3.026.590
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-277.526 389.224
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.792.552 9.306.749
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.792.552 9.306.749
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
245.694 737.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.529.246 773.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-344.946 -26.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-344.946 -26.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.038.163 -196.712
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.109.913 -45.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.750 -151.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.146.137 995.954
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.226.659 39.170.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.218.433 2.527.405
Ödenen Faiz
-176.493 -52.483
Alınan Faiz
6.394.926 3.079.076
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-499.188
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.397.871 -15.859.261
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.586.319 -2.454.822
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.586.319 -2.454.822
Ödenen Temettüler
-12.811.552 -13.404.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.047.221 25.838.854
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.039.188 4.853.870
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.086.409 30.692.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
218.124.891 159.831.390
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
251.211.300 190.524.114


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 251.211.300 218.124.891
Ticari Alacaklar
362.531 17.585
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 362.531 17.585
Diğer Dönen Varlıklar
7 8.728.479 6.362.520
ARA TOPLAM
260.302.310 224.504.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.302.310 224.504.996
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 445.771.653 410.535.558
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 186.161.060 163.884.097
Diğer Duran Varlıklar
6.912 50.847
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
631.939.625 574.470.502
TOPLAM VARLIKLAR
892.241.935 798.975.498
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
97.397 129.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
54.153
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 97.397 75.336
Diğer Borçlar
166.322 1.172.393
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.055.760
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
166.322 116.633
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 5.824.012
ARA TOPLAM
263.719 7.125.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
263.719 7.125.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
117.017 110.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
117.017 110.257
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 18.982.842 17.011.237
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
101
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.099.859 17.121.595
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.363.578 24.247.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
872.878.357 774.728.009
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-7.746.770 -5.160.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
617.809.307 564.215.620
Yabancı Para Çevrim Farkları
437.797.547 414.236.333
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
180.011.760 149.979.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22.126.999 18.400.131
Yasal Yedekler
22.126.999 18.400.131
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
152.101.401 137.235.346
Net Dönem Karı veya Zararı
59.787.420 31.237.363
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
872.878.357 774.728.009
TOPLAM KAYNAKLAR
892.241.935 798.975.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9 46.509.204 24.434.350
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
46.509.204 24.434.350
BRÜT KAR (ZARAR)
46.509.204 24.434.350
Genel Yönetim Giderleri
-9.643.139 -7.845.666 -1.756.284 -2.046.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
184.470 698 1.039 360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.919 -36.231 -7.300 -35.976
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
37.040.616 16.553.151 -1.762.545 -2.081.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.394.926 3.079.073 2.060.083 1.124.734
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-176.493 -52.466 -168.480 -23.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 16.774.065 12.743.984 10.955.252 -4.165.532
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
60.033.114 32.323.742 11.084.310 -5.146.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.033.114 32.323.742 11.084.310 -5.146.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-245.694 -737.296 -45.709 -612.035
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -499.188 -499.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -245.694 -238.108 -45.709 -112.847
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.787.420 31.586.446 11.038.601 -5.758.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.787.420 31.586.446 11.038.601 -5.758.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.787.420 31.586.446 11.038.601 -5.758.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,02125800 0,01123100 0,00392500 0,00020500
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
53.760.799 56.219.310 40.438.650 41.112.241
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.867.200 20.181.191 9.783.491 23.843.428
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
31.789.037 36.698.380 26.180.850 16.508.439
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
31.789.037 36.698.380 26.180.850 16.508.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
16.694.014 1.174.658 5.783.352 1.585.796
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.589.452 -1.834.919 -1.309.043 -825.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.589.452 -1.834.919 -1.309.043 -825.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.760.799 56.219.310 40.438.650 41.112.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.548.219 87.805.756 51.477.251 35.353.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
113.548.219 87.805.756 51.477.251 35.353.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/638974


BIST
18:051.392
Değişim :  0,51% |  7,06
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.385  
En Yüksek
1.398
En Düşük
1.381
BIST En Aktif Hisseler18:05
SERVE 14,30 629.439 % 10,00  
DGGYO 11,77 7.872.973 % 10,00  
SUMAS 92,95 379.726 % 10,00  
PKENT 2.601,20 24.890.675 % 10,00  
AKFGY 4,52 7.940.675 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8169 8,8245 % 0,08  
Euro 10,3048 10,3400 % 0,21  
Sterlin 12,0576 12,1181 % -0,24  
Frank 9,4931 9,5503 % -0,62  
Riyal 2,3453 2,3571 % -0,48  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 0,87  
Altın Gr. 497 497 -2,40  
Cumhuriyet 3.300 3.350 -1,00  
Tam 3.284 3.367 -1,51  
Yarım 1.587 1.629 -0,74  
Çeyrek 796 814 -0,37  
Gümüş.Ons 22,62 22,64 0,01  
Gümüş Gr. 6,40 6,42 -0,01  
B. Petrol 78,62 78,62 0,02