***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 18:37
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 3.523.352 4.646.450 1.898.802 2.412.626
Satışların Maliyeti
13 -2.006.542 -2.752.233 -905.652 -1.347.677
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.516.810 1.894.217 993.150 1.064.949
BRÜT KAR (ZARAR)
1.516.810 1.894.217 993.150 1.064.949
Genel Yönetim Giderleri
-880.372 -943.417 -428.716 -485.070
Pazarlama Giderleri
-439.038 -366.323 -214.157 -172.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 396.947 241.369 188.559 65.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -363.708 -261.511 -159.507 -39.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.639 564.335 379.329 433.806
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
41.567 11.501
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
272.206 575.836 379.329 433.806
Finansman Gelirleri
15 44.216 28.472 1.391 9.257
Finansman Giderleri
16 -1.127.289 -890.718 -680.801 -458.695
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-810.867 -286.410 -300.081 -15.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
158.200 64.829 55.617 18.282
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
158.200 64.829 55.617 18.282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-652.667 -221.581 -244.464 2.650
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -652.667 -221.581 -244.464 2.650
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-652.667 -221.581 -244.464 2.650
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.835.825 -128.635
Dönem Karı (Zararı)
17 -652.667 -221.581
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -652.667 -221.581
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.082.480 1.030.607
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 438.892 320.998
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-54.123 -41.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-54.123 -40.529
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-936
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
963.756 881.423
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 963.756 881.423
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-37.469 -6.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-158.200 -64.829
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-28.809 -59.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.265.638 -937.661
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -312.625 -94.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -55.175 764.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -257.450 -858.685
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -17.235 13.489
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -17.235 13.489
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.546.002 -1.097.996
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -7.365.246 138.458
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -45.872 -19.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 4.428 -37.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -50.300 18.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
78.810 54.304
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -20.898 -12.219
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -20.898 -12.219
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 2.003.531 34.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.101 45.650
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-40.101 45.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.835.825 -128.635
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
56.600 -58.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.584 25.135
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 91.584 25.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.984 -83.397
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -11.806 -83.397
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.178
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.426.194 -12.262
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 12.585.439 4.651.173
Kredilerden Nakit Girişleri
18 12.585.439 4.651.173
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.286.216 -3.814.712
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -5.286.216 -3.814.712
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
90.727 32.700
Ödenen Faiz
16 -963.756 -881.423
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-353.031 -199.159
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-353.031 -199.159
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 411.300 967.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.269 768.410


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 58.269 411.300
Ticari Alacaklar
3-5 7.626.756 7.319.980
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.615.321 3.560.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.011.435 3.759.834
Diğer Alacaklar
6 99.041 81.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 99.041 81.806
Stoklar
7 5.247.101 3.701.099
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 8.924.249 1.412.417
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 1.562.013 627.874
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.362.236 784.543
Diğer Dönen Varlıklar
363.063 322.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
363.063 322.962
ARA TOPLAM
22.318.479 13.249.564
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.318.479 13.249.564
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 3.810.996 4.213.055
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 3.426.528 3.452.000
Taşıtlar
9 131.834 200.052
Mobilya ve Demirbaşlar
9 200.034 294.070
Özel Maliyetler
9 46.190 49.048
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 6.410 217.885
Kullanım Hakkı Varlıkları
189.029 261.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 36.113 15.070
Diğer Haklar
10 25.099 3.121
Lisanslar
10 11.014 11.949
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.012 1.141
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.012 1.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.045.150 4.491.204
TOPLAM VARLIKLAR
26.363.629 17.740.768
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 10.525.000 1.833.327
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 10.525.000 1.833.327
Banka Kredileri
18 10.525.000 1.827.930
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 5.397
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.399.777 4.945.920
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 32.192 65.337
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 32.192 65.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 3.367.585 4.880.583
Banka Kredileri
18 3.275.885 4.747.501
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 91.700 133.082
Ticari Borçlar
3-5 370.971 404.275
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 31.226 26.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 339.745 377.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 219.380 140.570
Diğer Borçlar
6 30.341 51.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 30.341 51.239
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.679.885 577.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.679.885 577.783
Kısa Vadeli Karşılıklar
68.526 65.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 68.526 65.122
ARA TOPLAM
17.293.880 8.018.236
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.293.880 8.018.236
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 2.713.230 2.497.619
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 102.821 81.312
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 102.821 81.312
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 2.610.409 2.416.307
Banka Kredileri
18 2.610.409 2.392.830
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 23.477
Uzun Vadeli Karşılıklar
635.041 624.923
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 635.041 624.923
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
121.870 293.599
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.470.141 3.416.141
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.764.021 11.434.377
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.599.608 6.306.391
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.498.205 1.552.321
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.498.205 1.552.321
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.224.256 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-726.051 -671.935
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.355.735 -3.207.578
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -652.667 -148.157
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.599.608 6.306.391
TOPLAM KAYNAKLAR
26.363.629 17.740.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Transferler
81.080 -81.080 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.368 -221.581 -290.949 -290.949
Dönem Karı (Zararı)
-221.581 -221.581 -221.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.368 -69.368 -69.368
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -523.483 73.429 -3.207.578 -221.581 4.731.375 4.731.375
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.157 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.116 -652.667 -706.783 -706.783
Dönem Karı (Zararı)
-652.667 -652.667 -652.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.116 -54.116 -54.116
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -726.051 73.429 -3.355.735 -652.667 5.599.608 5.599.608


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-652.667 -221.581 -244.464 2.650
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.116 -69.368 -99.808 6.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-67.645 -86.710 -124.760 10.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.529 17.342 24.952 -4.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.529 17.342 24.952 -4.012
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.116 -69.368 -99.808 6.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-706.783 -290.949 -344.272 8.992
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-706.783 -290.949 -344.272 8.992http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867523


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76