***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 21:33***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.200.479 13.200.479
Dönem Karı (Zararı)
13.200.479 13.200.479
Kar Payları
-5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 2.175.592 13.779.136 13.200.479 50.537.149 50.537.149
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.497 16.642.134 -18.372.631 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.415 -4.185.236 -4.201.651
Dönem Karı (Zararı)
-4.185.236 -4.185.236
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.415 -16.415
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 -12.033 3.906.089 20.421.270 -4.185.236 40.733.549 40.733.549


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.578.102 15.259.977
Dönem Karı (Zararı)
-4.185.236 13.200.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.558.923 10.853.420
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 6.691.103 2.864.127
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
731.735 -86.840
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 807.079 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344 -86.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.722.071 1.127.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 1.664.871 1.139.296
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 57.200 -11.750
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.585.021 190.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -92.102 -89.764
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.504.728 141.039
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 297.556 542.698
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -125.161 -403.926
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.149.074 3.413.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -320.081 3.613.981
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -269.176
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -269.176
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.210.885 -3.426.605
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.765.234 -23.420.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.080.524 -3.313.397
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.438.534 -29.141.450
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.752.273 52.506.714
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.134.164 -57.930
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.584.572 20.627.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.006.470 -1.142.273
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -4.225.044
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.729.109 -8.074.610
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 351.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.729.109 -8.426.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.231.492 -6.477.585
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.628.943 38.633.077
Kredilerden Nakit Girişleri
91.987.581 38.633.077
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
12.641.362 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.872.958 -39.802.391
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.085.853 -39.802.391
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-28.787.105 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 1.425.149 0
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -5.280.000
Ödenen Faiz
-1.504.728 -128.906
Alınan Faiz
92.102 100.635
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.382.499 707.782
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.382.499 707.782
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.948.073 11.215.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.565.574 11.922.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.565.574 2.948.073
Ticari Alacaklar
85.268.814 70.608.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 526.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 85.268.814 70.081.544
Diğer Alacaklar
1.584.405 999.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.584.405 999.599
Stoklar
9 57.268.617 58.384.294
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.687.353 1.208.793
Diğer Dönen Varlıklar
17 14.105.805 7.575.525
ARA TOPLAM
162.480.568 141.724.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
162.480.568 141.724.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 59.334.498 62.419.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.346.167 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.521.666 1.992.261
Peşin Ödenmiş Giderler
16 319.646 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 313.400 0
Diğer Duran Varlıklar
17 572.994 405.762
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
66.428.458 64.837.687
TOPLAM VARLIKLAR
228.909.026 206.562.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.159.237 67.843.481
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.507 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 152.507 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.006.730 67.843.481
Banka Kredileri
5 69.764.955 53.173.433
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.241.775 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 14.670.048
Ticari Borçlar
104.686.435 71.059.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 104.686.435 71.059.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 892.422 2.131.897
Diğer Borçlar
1.625.186 330.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 27 1.625.186 330.739
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 206.786 1.629.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
534.507 348.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 402.607 273.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 131.900 74.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 326.145 92.890
ARA TOPLAM
179.430.718 143.435.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.430.718 143.435.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.867 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
30.867 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.867 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.713.892 8.184.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.713.892 8.184.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 6.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.744.759 8.191.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
188.175.477 151.626.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.733.549 54.935.200
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.538.909 -4.538.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.538.909 -4.538.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.538.909 -4.538.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.033 4.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 -12.033 4.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.089 2.175.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.421.270 13.779.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.185.236 18.372.631
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.733.549 54.935.200
TOPLAM KAYNAKLAR
228.909.026 206.562.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 164.176.371 164.328.360 89.516.999 86.083.780
Satışların Maliyeti
19 -142.397.685 -129.763.224 -76.289.842 -67.278.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.778.686 34.565.136 13.227.157 18.805.657
BRÜT KAR (ZARAR)
21.778.686 34.565.136 13.227.157 18.805.657
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.499.629 -5.815.506 -4.092.845 -2.955.177
Pazarlama Giderleri
20 -9.797.035 -6.373.709 -4.962.842 -3.498.466
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.373.363 -439.233 -701.810 -439.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 11.071.212 18.343.480 4.584.109 11.347.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.280.304 -19.596.880 -4.508.942 -12.957.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.899.567 20.683.288 3.544.827 10.302.206
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 269.176 0 269.176
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.899.567 20.952.464 3.544.827 10.571.382
Finansman Giderleri
24 -8.404.884 -4.138.004 -3.971.414 -2.184.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.505.317 16.814.460 -426.587 8.386.572
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
320.081 -3.613.981 -558.580 -1.757.288
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -3.916.269 0 -1.993.439
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 320.081 302.288 -558.580 236.151
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.185.236 13.200.479 -985.167 6.629.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.185.236 13.200.479 -985.167 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.185.236 13.200.479 -985.167 6.629.284
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 26 -0,25000000 0,80000000 -0,06000000 0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-16.415 0 -7.034 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.415 0 -7.034 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.415 0 -7.034 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.201.651 13.200.479 -992.201 6.629.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.201.651 13.200.479 -992.201 6.629.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781489


BIST13:561.305
Değişim :  1,68% |  21,59
Açılış :  1.302  
Önceki Kapanış :  1.284  
En Yüksek
1.308
En Düşük
1.288
BIST En Aktif Hisseler13:56
KONYA 1.066,00 78.294.140 % 10,00  
UZERB 35,66 683.460 % 9,99  
ALCAR 233,60 93.021.512 % 9,98  
SELEC 13,79 74.749.039 % 9,97  
ETYAT 4,08 4.476.247 % 9,97  
13:56 Alış Satış %  
Dolar 7,8490 7,8552 % 0,38  
Euro 9,3953 9,4031 % 0,72  
Sterlin 10,4509 10,5033 % 0,49  
Frank 8,6249 8,6768 % 0,56  
Riyal 2,0867 2,0971 % 0,30  
13:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 23,97  
Altın Gr. 454 454 6,79  
Cumhuriyet 3.009 3.054 60,00  
Tam 2.995 3.070 53,66  
Yarım 1.447 1.485 25,96  
Çeyrek 726 743 12,98  
Gümüş.Ons 23,19 23,22 0,58  
Gümüş Gr. 5,85 5,86 0,16  
B. Petrol 47,90 47,90 0,02