***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2019 22:54***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.133.887 9.133.887 9.133.887
Kar Payları
-5.280.000 0 -5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 2.175.592 13.779.136 9.133.887 46.470.557 46.470.557
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.683 -3.511.506 -3.504.823 -3.504.823
Kar Payları
-10.000.000 0 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 11.065 3.906.090 20.421.269 -3.511.506 41.430.377 41.430.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.220.555 18.174.080
Dönem Karı (Zararı)
-3.511.506 9.133.887
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.051.804 21.146.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 10.177.180 4.530.548
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
731.735 -86.840
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 807.079 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344 -86.840
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.696.406 1.256.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 2.638.720 1.194.212
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -24.700 -11.750
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7, 13 82.386 73.647
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.775.202 399.905
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -173.688 -272.513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 1.938.017 475.122
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 77.571 727.397
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -66.698 -530.101
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.078.649 12.986.850
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -407.368 2.454.968
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -395.390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -395.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.299.120 -5.227.075
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.736.004 -27.093.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.582.581 -4.899.888
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.499.448 -43.055.356
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.466.121 69.696.226
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
651.032 125.876
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.839.418 25.052.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13, 15 -1.618.863 -835.837
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 0 -911.134
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -5.131.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.527.723 -20.763.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 477.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -9.527.723 -21.241.025
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.878.862 -4.947.331
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
185.858.962 76.110.942
Kredilerden Nakit Girişleri
165.695.757 66.512.157
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
20.163.205 9.598.785
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-188.109.539 -75.553.826
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.880.075 -66.799.794
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-36.229.464 -8.754.032
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.863.956 0
Ödenen Temettüler
-10.000.000 -5.280.000
Ödenen Faiz
-1.938.017 -507.831
Alınan Faiz
173.688 283.384
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
813.970 -7.536.360
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
813.970 -7.536.360
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.948.073 11.215.051
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.762.043 3.678.691


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.762.043 2.948.073
Ticari Alacaklar
82.459.569 70.608.215
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 365.777 526.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 82.093.792 70.081.544
Diğer Alacaklar
2.774.471 999.599
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.774.471 999.599
Stoklar
9 64.336.763 58.384.294
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.433.230 1.208.793
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.659.012 7.575.525
ARA TOPLAM
165.425.088 141.724.499
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
165.425.088 141.724.499
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 60.823.807 62.419.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 714.825 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.454.924 1.992.261
Peşin Ödenmiş Giderler
16 173.201 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 400.687 0
Diğer Duran Varlıklar
17 732.346 405.762
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.319.877 64.837.687
TOPLAM VARLIKLAR
232.744.965 206.562.186
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.637.960 67.843.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.637.960 67.843.481
Banka Kredileri
5 68.637.960 53.173.433
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 14.670.048
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
767.849 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.763 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 113.763 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
654.086 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 654.086 0
Ticari Borçlar
107.458.746 71.059.323
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 107.458.746 71.059.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.049.569 2.131.897
Diğer Borçlar
1.779.303 330.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 27 1.779.303 330.739
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 1.547.363 1.629.177
Kısa Vadeli Karşılıklar
824.724 348.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 692.338 273.656
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 132.386 74.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 179.113 92.890
ARA TOPLAM
182.244.627 143.435.863
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.244.627 143.435.863
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.957 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.957 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 3.957 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.066.004 8.184.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 9.066.004 8.184.442
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 6.681
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.069.961 8.191.123
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
191.314.588 151.626.986
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.430.377 54.935.200
Ödenmiş Sermaye
18 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.538.909 -4.538.909
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.538.909 -4.538.909
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -4.538.909 -4.538.909
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.065 4.382
Yabancı Para Çevrim Farkları
11.065 4.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 2.175.592
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.421.269 13.779.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.511.506 18.372.631
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.430.377 54.935.200
TOPLAM KAYNAKLAR
232.744.965 206.562.186


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 243.570.088 243.330.844 79.393.717 79.002.484
Satışların Maliyeti
19 -215.385.241 -187.254.030 -72.987.556 -57.490.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.184.847 56.076.814 6.406.161 21.511.678
BRÜT KAR (ZARAR)
28.184.847 56.076.814 6.406.161 21.511.678
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.577.299 -9.243.316 -4.077.670 -3.427.810
Pazarlama Giderleri
20 -15.752.189 -9.513.099 -5.955.154 -3.139.390
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.474.336 -775.435 -1.100.973 -336.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 15.602.425 62.359.815 4.531.213 44.016.335
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.298.081 -74.373.676 -2.017.777 -54.776.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.685.367 24.531.103 -2.214.200 3.847.815
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 395.390 0 126.214
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.685.367 24.926.493 -2.214.200 3.974.029
Finansman Giderleri
24 -5.604.241 -13.337.638 2.800.643 -9.199.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.918.874 11.588.855 586.443 -5.225.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 407.368 -2.454.968 87.287 1.159.013
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -2.577.661 0 1.338.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 407.368 122.693 87.287 -179.595
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.511.506 9.133.887 673.730 -4.066.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.511.506 9.133.887 673.730 -4.066.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.511.506 9.133.887 673.730 -4.066.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / (kayıp) 26 -0,21000000 0,55000000 0,04000000 -0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.683 0 23.098 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
6.683 0 23.098 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.683 0 23.098 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.504.823 9.133.887 696.828 -4.066.592
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.504.823 9.133.887 696.828 -4.066.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796258


BIST18:051.314
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
INFO 11,87 13.157.456 % 133,32  
KUYAS 2,35 61.130.099 % 0,00  
ISCTR 6,49 431.283.442 % 0,00  
DAGI 9,01 47.431.681 % 0,00  
CEMTS 14,70 107.365.498 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9428 7,9486 % 0,78  
Euro 9,4162 9,4306 % 0,99  
Sterlin 10,5600 10,6130 % 0,83  
Frank 8,6748 8,7271 % 0,80  
Riyal 2,1102 2,1208 % 0,64  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 -8,32  
Altın Gr. 467 467 1,32  
Cumhuriyet 3.161 3.208 88,00  
Tam 3.154 3.235 102,57  
Yarım 1.524 1.565 49,62  
Çeyrek 765 783 24,81  
Gümüş.Ons 23,43 23,46 -0,14  
Gümüş Gr. 5,99 5,99 0,01  
B. Petrol 46,59 46,59 0,55