***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2017 18:18***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -2.754.138 832.018 8.098.425 635.679 31.954.352
Transferler
304.045 331.634 -635.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-121.610 -121.610
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -2.754.138 1.136.063 8.430.059 -121.610 31.832.742 31.832.742
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
2.058.536 -2.058.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.060.675 3.060.675
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 9.333.595 3.060.675 35.488.441 35.488.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.288.005 14.292.494
Dönem Karı (Zararı)
3.723.601 -138.364
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.723.601 -138.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.627.347 2.068.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.077.293 1.265.579
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.061
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
339.548 322.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 329.975 236.558
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.844 86.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 16.417
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-149.687 16.057
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -160.571 -171.591
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 219.683 272.625
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -188.794 -175.830
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -20.005 90.853
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.360.193 460.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.595.882 12.684.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-795.950 2.503.625
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.692 -1.199.887
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.649.390 -1.592.376
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.873.299 12.936.589
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.282.851 36.361
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.244.934 14.613.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -391.352 -293.592
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -13.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.956 -27.876
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 -609.607
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.406.965 -260.091
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -1.406.965 -260.091
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.316.523 -17.022.632
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.901.372
Kredilerden Nakit Girişleri
16.550.702
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
3.350.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.185.443 -16.337.392
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.040.973 -10.428.171
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-7.144.470 -5.909.221
Ödenen Faiz
-219.683 -856.947
Alınan Faiz
187.231 171.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.011.493 -2.990.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.011.493 -2.990.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 17.808.024 13.024.999
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 12.796.531 10.034.770


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 12.816.059 17.854.212
Ticari Alacaklar
48.495.240 46.917.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 48.495.240 46.917.306
Diğer Alacaklar
7 534.332 771.080
Stoklar
9 39.548.329 29.898.939
Peşin Ödenmiş Giderler
15 463.509 214.593
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 235.661
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.613.731 348.757
ARA TOPLAM
103.471.200 96.240.548
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.471.200 96.240.548
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 29.003.942 28.844.789
Arazi ve Arsalar
992.168 992.168
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
761.570 787.075
Binalar
4.044.080 4.120.563
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.022.548 20.535.831
Mobilya ve Demirbaşlar
1.914.841 1.937.922
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.268.735 471.230
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 45.043 35.318
Lisanslar
5.549 5.549
Bilgisayar Yazılımları
39.494 29.769
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 524.032 445.445
Diğer Duran Varlıklar
16 446.211 416.661
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.039.315 29.762.300
TOPLAM VARLIKLAR
133.510.515 126.002.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 27.878.703 27.962.323
Diğer Finansal Yükümlülükler
359 1.411
Ticari Borçlar
58.559.742 55.706.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.559.742 55.706.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.209.177 913.477
Diğer Borçlar
1.243.268 146.652
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 25 998.985 146.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 244.283
Ertelenmiş Gelirler
15 2.342.868 998.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 476.896
Kısa Vadeli Karşılıklar
350.034 325.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 156.334 111.331
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 193.700 213.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 73.215 372.054
ARA TOPLAM
92.134.262 86.425.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.134.262 86.425.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
5.887.812 5.994.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.887.812 5.994.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.887.812 5.994.192
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.022.074 92.420.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.488.441 33.582.766
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.184.260 -3.184.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.184.260 -3.184.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.184.260 -3.184.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.136.063 1.136.063
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.333.595 8.430.059
Net Dönem Karı veya Zararı
3.060.675 2.058.536
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.488.441 33.582.766
TOPLAM KAYNAKLAR
133.510.515 126.002.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 48.535.456 33.058.312
Satışların Maliyeti
18 -39.501.998 -29.526.731
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.033.458 3.531.581
BRÜT KAR (ZARAR)
9.033.458 3.531.581
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.450.251 -1.465.323
Pazarlama Giderleri
19 -1.922.525 -1.649.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 9.511.110 1.069.815
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -10.011.757 -976.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.160.035 509.998
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.160.035 509.998
Finansman Giderleri
22 -1.436.434 -648.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.723.601 -138.364
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-662.926 16.754
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -741.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 78.587 16.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.060.675 -121.610
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.060.675 -121.610
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.060.675 -121.610
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.060.675 -121.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.060.675 -121.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603254


BIST18:051.331
Değişim :  0,00% |  0,02
Açılış :  1.332  
Önceki Kapanış :  1.331  
En Yüksek
1.338
En Düşük
1.326
BIST En Aktif Hisseler18:05
IDEAS 11,22 4.990.828 % 10,00  
SNPAM 17,38 6.357.912 % 10,00  
SASA 18,71 607.636.884 % 9,99  
EGPRO 30,66 46.026.606 % 9,97  
ERBOS 35,56 44.197.285 % 9,96  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8112 7,8148 % 0,55  
Euro 9,4717 9,4774 % 0,32  
Sterlin 10,4504 10,5028 % 0,25  
Frank 8,7270 8,7795 % 0,45  
Riyal 2,0751 2,0856 % 0,44  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.837 -5,80  
Altın Gr. 461 461 0,89  
Cumhuriyet 3.063 3.110 0,00  
Tam 3.055 3.134 8,60  
Yarım 1.477 1.516 4,16  
Çeyrek 741 758 2,08  
Gümüş.Ons 24,15 24,19 0,04  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 0,04  
B. Petrol 49,01 49,01 0,30