***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2018 21:23
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Transferler
2.405.338 17.894.590 -20.299.928 -2.405.338 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -434.311 -434.311 -434.311 28.998.543 28.998.543 28.564.232 3.596.223 32.160.455
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
28 9.250.000 9.250.000 0 9.250.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -1.673.000 -13.673.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.649.019 6.649.019 0 6.649.019
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Transferler
2.164.198 26.834.345 -28.998.543 -2.164.198 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 10.098.717 -198.176 9.900.541 9.900.541 10.796.548 10.796.548 20.697.089 -2.567.988 18.129.101
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 0 -12.000.000 -12.000.000 0 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.880.425 26.851.304
Dönem Karı (Zararı)
10.796.548 28.998.543
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 10.796.548 28.998.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.656.288 30.095.514
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 7.749.833 6.927.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-346.263 -4.009.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 499.910 -1.121.531
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 -846.173 -2.887.927
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-57.724 187.840
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.127.842 -620.484
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 1.070.118 808.324
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-85.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -85.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -3.203.291 2.834.474
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 166.721 20.558.746
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -2.567.988 3.596.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.434.558 -18.405.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.833.674 -20.391.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,38 6.863.639 -1.200.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.697.313 -19.191.389
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-105.290 -26.231.473
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 1.502 -26.284.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -106.792 52.957
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -4.212.223 -5.121.191
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -10.924.026 -7.995.695
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 1.868.862 -1.214.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.690.916 10.771.663
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,38 -20.250 20.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 23.711.166 10.751.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -433.203 136.512
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -2.718.416 2.718.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.522.052 3.321.262
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.522.052 3.321.262
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 -1.369.819 25.973.282
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-875.633 -371.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-894.633 -1.168.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.000 797.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.018.278 40.688.864
Ödenen Temettüler
-12.000.000 -13.673.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-898.703 -164.560
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.499.269 -19.260.331
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.711 53.594
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 140.711 53.594
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.639.980 -19.313.925
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -10.195.366 -18.884.322
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -444.614 -429.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.707.789 14.522.573
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.899.019
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.899.019
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
317.378 -1.376.446
Kredilerden Nakit Girişleri
8 317.378 -1.376.446
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.025.167 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.025.167 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.087.483 22.113.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.087.483 22.113.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 47.137.320 25.023.774
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 30.049.837 47.137.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 30.049.837 47.137.320
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
71.706.975 61.233.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 71.706.975 61.233.607
Diğer Alacaklar
254.542 149.252
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 4.762 6.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 249.780 142.988
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
23.641.886 19.429.663
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
14 23.641.886 19.429.663
Stoklar
12 46.813.087 35.889.061
Peşin Ödenmiş Giderler
5.643.254 4.921.221
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13,38 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 3.015.254 2.293.221
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 1.736.548 1.917.424
Diğer Dönen Varlıklar
1.038.172 143.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 1.038.172 143.539
ARA TOPLAM
180.884.301 170.821.087
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.884.301 170.821.087
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 6.863.639
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 0 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 510.000 425.000
Maddi Duran Varlıklar
17 63.200.880 49.095.647
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 951.659 815.205
Peşin Ödenmiş Giderler
21.062.001 23.652.896
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13,38 21.024.896 23.652.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 37.105 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 2.313.923 3.463.725
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.038.463 84.316.112
TOPLAM VARLIKLAR
268.922.764 255.137.199
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.804.591 4.829.158
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.804.591 4.829.158
Banka Kredileri
8 1.804.591 4.829.158
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.838.561 1.521.183
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.838.561 1.521.183
Banka Kredileri
8 1.838.561 1.521.183
Ticari Borçlar
44.938.941 22.375.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,38 0 20.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 44.938.941 22.355.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 3.974.071 4.407.274
Diğer Borçlar
1.189.070 4.711.122
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.189.070 4.711.122
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 2.718.416
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
14 0 2.718.416
Ertelenmiş Gelirler
42.585.502 43.955.321
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 42.585.502 43.955.321
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 646.551 898.703
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.299.167 1.908.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 1.443.167 1.071.901
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 856.000 837.000
ARA TOPLAM
99.276.454 87.325.945
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5 99.276.454 87.325.945
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.709.300 3.709.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.709.300 3.709.900
Banka Kredileri
8 2.709.300 3.709.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.936.995 1.610.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 1.936.995 1.610.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 2.372.487 5.992.752
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.018.782 11.312.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.295.236 98.638.772
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.373.320 140.676.231
Ödenmiş Sermaye
28 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.585.690 6.685.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.585.690 6.685.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 17.591.537 7.492.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -1.005.847 -807.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.668.519 14.504.321
Yasal Yedekler
28 16.668.519 14.504.321
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 27.423.544 12.589.199
Net Dönem Karı veya Zararı
37 10.796.548 28.998.543
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 13.254.208 15.822.196
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.627.528 156.498.427
TOPLAM KAYNAKLAR
268.922.764 255.137.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 264.397.048 190.884.500
Satışların Maliyeti
29 -228.208.453 -142.648.817
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.188.595 48.235.683
BRÜT KAR (ZARAR)
36.188.595 48.235.683
Genel Yönetim Giderleri
30 -12.882.566 -11.535.677
Pazarlama Giderleri
30 -14.873.957 -12.910.907
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -1.972.526 -2.145.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 31.819.824 34.931.519
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -27.269.835 -16.322.121
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.009.535 40.253.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 479.651 2.236.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.489.186 42.490.254
Finansman Gelirleri
34 627.104 406.014
Finansman Giderleri
34 -2.349.334 -2.141.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.766.956 40.755.190
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.529.055 -8.123.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -6.657.697 -6.069.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 5.128.642 -2.053.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.237.901 32.632.084
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.237.901 32.632.084
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -2.558.647 3.633.541
Ana Ortaklık Payları
37 10.796.548 28.998.543
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,15200000 0,41400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.891.200 -471.629
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
36 11.582.982 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -259.396 -589.536
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.432.386 117.907
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
36 -1.484.265 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
36 51.879 117.907
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.891.200 -471.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.129.101 32.160.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.567.988 3.596.223
Ana Ortaklık Payları
20.697.089 28.564.232



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665128


BIST




18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4722 13,4787 % -0,08  
Euro 15,1482 15,2417 % 0,16  
Sterlin 17,8224 17,9118 % -2,26  
Frank 14,5454 14,6330 % -2,04  
Riyal 3,5892 3,6072 % -2,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 -1,22  
Altın Gr. 775 776 -13,61  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,50 22,54 0,00  
Gümüş Gr. 9,74 9,76 -0,01  
B. Petrol 74,92 74,92 1,84