***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2018 19:03
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.247.487 26.751.056 -28.998.543 -2.247.487 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -191.931 -191.931 -191.931 7.490.158 7.490.158 7.298.227 -1.867.614 5.430.613
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -999.602 6.493.218 6.493.218 16.751.808 27.340.255 7.490.158 34.830.413 135.974.458 13.954.582 149.929.040
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -389.335 -389.335 -389.335 -6.543.438 -6.543.438 -6.932.773 -4.720.150 -11.652.923
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-3.891.254 -3.891.254 -3.891.254 -3.891.254
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.395.182 16.196.355 16.196.355 18.131.949 32.865.408 -6.543.438 26.321.970 138.549.293 8.534.058 147.083.351


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.449.809 -977.369
Dönem Karı (Zararı)
-6.543.438 7.490.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 -6.543.438 7.490.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.121.238 5.868.605
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.777.454 5.751.206
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.038.479 -567.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 678.337 212.485
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.716.816 -779.902
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.130.634 307.600
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.448.419 -1.004.971
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 2.579.053 1.312.571
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -5.795.240 -1.585.633
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
524.543 3.830.463
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.720.150 -1.867.614
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.247.328 -1.437.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.087.108 -4.811.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,20 0 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -11.087.108 -11.675.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.536 -405.470
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.137 -323
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.399 -405.147
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.987.916 -17.760.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -8.966.153 -2.334.617
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -16.944.162 430.342
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.217.384 15.074.979
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,20 13.629 -6.621
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.231.013 15.081.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 112.914 -818.228
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 563.571 -989.498
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.229 -3.714.224
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
205.229 -3.714.224
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 27.911.109 16.667.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.108 -2.776.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -2.776.471
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
259.108 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-24.912.004 11.921.334
Ödenen Temettüler
-3.891.254 -12.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-646.551 -898.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.361.263 -12.031.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.281 127.329
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 2.281 127.329
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.363.544 -12.158.910
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.074.973 -11.795.915
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -288.571 -362.995
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.953.610 -2.211.277
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.953.610 229.563
Kredilerden Nakit Girişleri
5 17.953.610 229.563
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.440.840
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -2.440.840
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.857.462 -15.220.227
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.857.462 -15.220.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.049.837 47.137.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.192.375 31.917.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.192.375 30.049.837
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
82.931.846 71.706.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,20 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 82.931.846 71.706.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
351.078 254.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13.899 4.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
337.179 249.780
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
26.629.802 23.641.886
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 26.629.802 23.641.886
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 55.779.240 46.813.087
Peşin Ödenmiş Giderler
24.510.543 5.643.254
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,20 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 21.882.543 3.015.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 212.805 1.736.548
Diğer Dönen Varlıklar
2.375.653 1.038.172
ARA TOPLAM
204.983.342 180.884.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
204.983.342 180.884.301
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 62.241.450 63.200.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 970.355 951.659
Peşin Ödenmiş Giderler
19.138.874 21.062.001
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,20 19.053.896 21.024.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 84.978 37.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 4.380.416 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
18 4.511.219 2.313.923
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
91.752.314 88.038.463
TOPLAM VARLIKLAR
296.735.656 268.922.764
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 18.663.183 1.804.591
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 18.663.183 1.804.591
Banka Kredileri
18.663.183 1.804.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.862.679 1.838.561
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.862.679 1.838.561
Banka Kredileri
2.862.679 1.838.561
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
40.273.138 44.938.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,20 13.629 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.259.509 44.938.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.086.985 3.974.071
Diğer Borçlar
1.394.299 1.189.070
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.394.299 1.189.070
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
563.571 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
9 563.571 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
70.496.611 42.585.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 70.496.611 42.585.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 228.089 646.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.914.465 2.299.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.799.357 1.443.167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.115.108 856.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
141.483.020 99.276.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.483.020 99.276.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.780.200 2.709.300
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.780.200 2.709.300
Banka Kredileri
5 2.780.200 2.709.300
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.648.477 1.936.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.648.477 1.936.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 2.740.608 2.372.487
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.169.285 7.018.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
149.652.305 106.295.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.549.293 149.373.320
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.196.355 16.585.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.196.355 16.585.690
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.395.182 -1.005.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.131.949 16.668.519
Yasal Yedekler
15 18.131.949 16.668.519
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 32.865.408 27.423.544
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -6.543.438 10.796.548
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 8.534.058 13.254.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
147.083.351 162.627.528
TOPLAM KAYNAKLAR
296.735.656 268.922.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 189.763.354 184.564.033 75.879.611 65.374.854
Satışların Maliyeti
16 -165.360.503 -162.388.245 -62.354.447 -61.209.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.402.851 22.175.788 13.525.164 4.165.584
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
24.402.851 22.175.788 13.525.164 4.165.584
Genel Yönetim Giderleri
-11.776.838 -10.228.077 -3.836.314 -3.128.105
Pazarlama Giderleri
-14.501.058 -10.455.924 -5.165.779 -3.576.753
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.869.498 -1.557.778 -564.245 -358.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 49.166.316 25.906.446 28.304.398 5.931.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -51.186.056 -17.779.637 -36.136.528 -3.990.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.764.283 8.060.818 -3.873.304 -955.549
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
198.201 391.461 181 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.566.082 8.452.279 -3.873.123 -955.549
Finansman Gelirleri
1.855.550 456.700 1.756.650 0
Finansman Giderleri
-10.343.654 -1.672.894 -8.225.260 -418.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.054.186 7.236.085 -10.341.733 -1.373.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.821.863 -1.604.467 1.504.877 369.398
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -1.085.282 -4.006.631 110.553 -893.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.907.145 2.402.164 1.394.324 1.263.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.232.323 5.631.618 -8.836.856 -1.004.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.232.323 5.631.618 -8.836.856 -1.004.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -4.688.885 -1.858.540 -2.831.997 -1.391.498
Ana Ortaklık Payları
19 -6.543.438 7.490.158 -6.004.859 387.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,09200000 0,10500000 -0,08400000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-420.600 -201.006 -39.877 -33.060
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -525.750 -251.257 -49.846 -41.325
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.150 50.251 9.969 8.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 105.150 50.251 9.969 8.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-420.600 -201.006 -39.877 -33.060
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.652.923 5.430.612 -8.876.733 -1.037.329
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.720.150 -1.867.614 -2.835.233 -1.395.252
Ana Ortaklık Payları
-6.932.773 7.298.226 -6.041.500 357.923http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719207


BIST
18:051.981
Değişim :  2,78% |  53,65
Açılış :  1.945  
Önceki Kapanış :  1.927  
En Yüksek
1.984
En Düşük
1.943
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 5.418,60 7.339.802 % 10,00  
BASCM 13,31 718.234 % 10,00  
ISBIR 50,05 2.270.175 % 10,00  
INTEM 66,00 40.378.742 % 10,00  
ORCAY 18,72 68.698.865 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5212 13,5223 % 0,24  
Euro 15,2152 15,2765 % 0,39  
Sterlin 17,8224 17,9118 % -2,26  
Frank 14,5454 14,6330 % -2,04  
Riyal 3,5892 3,6072 % -2,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.785 -1,41  
Altın Gr. 775 776 -13,61  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,49 22,52 -0,01  
Gümüş Gr. 9,75 9,78 0,01  
B. Petrol 75,18 75,18 0,00