***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

08.03.2019 21:46
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Transferler
2.164.198 26.834.345 -28.998.543 -2.164.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 10.098.717 -198.176 9.900.541 9.900.541 10.796.548 10.796.548 20.697.089 -2.567.988 18.129.101
Dönem Karı (Zararı)
10.098.717 10.098.717 10.098.717 10.098.717 10.098.717
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-181.956 -181.956 -181.956 -15.545 -197.501
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.241.588 10.796.548 38.038.136 149.191.364 13.238.663 162.430.027
Transferler
1.463.430 9.333.118 -10.796.548 -1.463.430
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 0 -319.044 -319.044 -319.044 -319.044 -4.545.913 -4.864.957
Dönem Karı (Zararı)
-539.082 -539.082 -539.082 -539.082
Kar Payları
-3.891.253 -3.891.253 -3.891.253 -3.891.253
Dönem Sonu Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.324.891 16.266.646 16.266.646 18.131.949 32.683.453 -539.082 32.144.371 144.441.985 8.692.750 153.134.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.865.879 -2.880.425
Dönem Karı (Zararı)
-539.082 10.796.548
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 -539.082 10.796.548
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-162.452 1.656.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 9.237.240 7.749.833
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.874.028 -346.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 888.850 499.910
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.762.878 -846.173
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
205.019 -57.724
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.291.535 -1.127.842
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 1.496.554 1.070.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-85.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16 -85.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -3.709.313 -3.203.291
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
17 524.543 166.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -4.545.913 -2.567.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.105.217 -2.434.558
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.295.536 -3.833.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 5.295.536 -10.697.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-561.170 -105.290
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -6.236 1.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -554.934 -106.792
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -3.475.806 -4.212.223
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -13.428.354 -10.924.026
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -7.610.937 1.868.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.471.934 23.690.916
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -20.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -13.471.934 23.711.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -1.157.809 -433.203
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
14 0 -2.718.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.646 -3.522.052
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -29.646 -3.522.052
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 77.230.229 -1.369.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
315.108 -875.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-894.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
315.108 19.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.403.683 10.018.278
Ödenen Temettüler
-3.891.253 -12.000.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-646.551 -898.703
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.276.725 -10.499.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.761 140.711
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 9.761 140.711
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.286.486 -10.639.980
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -9.893.572 -10.195.366
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -392.914 -444.614
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.162.300 -3.707.789
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.162.300 317.378
Kredilerden Nakit Girişleri
8 6.162.300 317.378
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.025.167
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.025.167
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.751.454 -17.087.483
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.751.454 -17.087.483
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 30.049.837 47.137.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 63.801.291 30.049.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 63.801.291 30.049.837
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
67.677.763 71.706.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 67.677.763 71.706.975
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
637.727 254.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10.998 4.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
626.729 249.780
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
27.117.692 23.641.886
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
14 27.117.692 23.641.886
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12 60.241.441 46.813.087
Peşin Ödenmiş Giderler
15.841.722 5.643.254
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13, 38 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.213.722 3.015.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 223.354 1.736.548
Diğer Dönen Varlıklar
2.823.341 1.038.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.823.341 1.038.172
ARA TOPLAM
238.364.331 180.884.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
238.364.331 180.884.301
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
17 63.693.994 63.200.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 953.971 951.659
Peşin Ödenmiş Giderler
18.474.470 21.062.001
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13, 38 18.396.896 21.024.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 77.574 37.105
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 5.018.471 2.313.923
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.650.906 88.038.463
TOPLAM VARLIKLAR
327.015.237 268.922.764
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.871.429 1.804.591
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.871.429 1.804.591
Banka Kredileri
8 8.871.429 1.804.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.437.723 1.838.561
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.437.723 1.838.561
Banka Kredileri
8 2.437.723 1.838.561
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
30.175.472 44.938.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 30.175.472 44.938.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 2.816.262 3.974.071
Diğer Borçlar
1.159.424 1.189.070
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.159.424 1.189.070
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
119.815.731 42.585.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 119.815.731 42.585.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 668.563 646.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.118.658 2.299.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 1.947.550 1.443.167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.171.108 856.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
169.063.262 99.276.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.063.262 99.276.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.205.600 2.709.300
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.205.600 2.709.300
Banka Kredileri
8 1.205.600 2.709.300
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.640.506 1.936.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 2.640.506 1.936.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 971.134 2.372.487
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.817.240 7.018.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.880.502 106.295.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.441.985 149.373.320
Ödenmiş Sermaye
28 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.266.646 16.585.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.266.646 16.585.690
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -1.324.891 -1.005.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.131.949 16.668.519
Yasal Yedekler
28 18.131.949 16.668.519
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 32.683.453 27.423.544
Net Dönem Karı veya Zararı
37 -539.082 10.796.548
Kontrol18:051.927
Değişim :  0,89% |  16,98
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.928
En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.926,00 6.403.524 % 10,00  
BAGFS 11,55 10.517.996 % 10,00  
RNPOL 10,89 199.287 % 10,00  
BASCM 12,10 496.198 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 1.053.149 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7934 13,8360 % 0,28  
Euro 15,5634 15,6150 % 0,23  
Sterlin 18,2380 18,3294 % 0,71  
Frank 14,8467 14,9361 % -0,26  
Riyal 3,6663 3,6847 % 0,56  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.782 2,16  
Altın Gr. 789 789 2,73  
Cumhuriyet 5.223 5.302 5,00  
Tam 5.200 5.329 10,25  
Yarım 2.513 2.578 4,96  
Çeyrek 1.260 1.289 2,48  
Gümüş.Ons 22,38 22,41 -0,01  
Gümüş Gr. 9,93 9,94 -0,00  
B. Petrol 73,58 73,58 -0,03