***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2017 20:20
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 62.000.000 8.574.477 -257.526 8.316.951 8.316.951 13.175.165 -9.999.233 14.536.003 4.536.770 88.028.886 11.415.620 99.444.506
Transferler
-1.081.657 -1.081.657 -1.081.657 -1.076.182 16.693.842 -14.536.003 2.157.839
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -115.834 -115.834 -115.834 20.299.928 20.299.928 20.184.094 2.544.813 22.728.907
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
61.460 61.460
Dönem Sonu Bakiyeler
28 62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Transferler
2.405.338 17.894.590 -20.299.928 -2.405.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -434.311 -434.311 -434.311 28.998.543 28.998.543 28.564.232 3.596.223 32.160.455
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
9.250.000 9.250.000 9.250.000
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -1.673.000 -13.673.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.649.019 6.649.019 6.649.019
Dönem Sonu Bakiyeler
28 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.851.304 30.777.304
Dönem Karı (Zararı)
28.998.543 20.299.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 28.998.543 20.299.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.095.514 9.861.979
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18 6.927.689 6.104.621
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.009.458 1.066.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.121.531 1.791.343
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.887.927 -725.148
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
187.840 317.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
9 -620.484 -263.261
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9 808.324 580.473
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 2.834.474 -109.402
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20.558.746
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3.596.223 2.483.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-18.405.193 1.407.202
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.391.785 2.141.991
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,38 -1.200.396 -1.859.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -19.191.389 4.001.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.231.473 34.959
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 -26.284.430 -2.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 52.957 37.689
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 -5.121.191 -14.308.472
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -7.995.695 22.507.978
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.214.828 2.388.849
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.771.663 -3.350.086
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,38 20.250 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 10.751.413 -3.350.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 136.512 1.161.662
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
14 2.718.416 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.321.262 -287.967
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,38 0 -15.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 3.321.262 -272.967
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 25.973.282 -6.873.186
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-371.356 -2.008.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.168.356 -776.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
797.000 -1.232.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.688.864 31.569.109
Ödenen Temettüler
-13.673.000 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -212.142
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-164.560 -579.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.260.331 -10.270.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53.594 57.602
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 53.594 57.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.313.925 -17.527.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -18.884.322 -17.149.968
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -429.603 -377.835
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 7.200.000
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.522.573 -8.829.395
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.899.019 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.899.019 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.376.446 -8.829.395
Kredilerden Nakit Girişleri
8 -1.376.446 -8.829.395
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.113.546 11.677.754
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.113.546 11.677.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 25.023.774 13.346.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 47.137.320 25.023.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 47.137.320 25.023.774
Ticari Alacaklar
9,38 61.233.607 45.625.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 0 5.663.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 61.233.607 39.962.615
Diğer Alacaklar
2.777.252 198.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 2.634.264 2.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 142.988 195.875
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
14 19.429.663 14.308.472
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
14 19.429.663 14.308.472
Stoklar
12 35.889.061 27.893.366
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.293.221 1.043.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.293.221 1.043.143
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 1.917.424 0
Diğer Dönen Varlıklar
27 143.539 1.541.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 143.539 1.541.959
ARA TOPLAM
170.821.087 115.635.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
170.821.087 115.635.177
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9,38 6.863.639 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,38 6.863.639 0
Diğer Alacaklar
10,38 23.652.896 70
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,38 23.652.896 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 70
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 425.000 425.000
Maddi Duran Varlıklar
17 49.095.647 57.549.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 815.205 587.281
Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 35.250
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 0 35.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 3.463.725 2.814.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
84.316.112 61.411.649
TOPLAM VARLIKLAR
255.137.199 177.046.826
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.829.158 3.557.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 4.829.158 3.557.617
Banka Kredileri
8 4.829.158 3.557.617
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.521.183 3.430.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.521.183 3.430.430
Banka Kredileri
8 1.521.183 3.430.430
Ticari Borçlar
9,38 22.375.867 12.224.688
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9,38 20.250 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 22.355.617 12.224.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 4.407.274 4.270.762
Diğer Borçlar
4.711.122 1.389.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.711.122 1.389.860
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
14 2.718.416 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
14 2.718.416 0
Ertelenmiş Gelirler
13 43.955.321 17.982.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 43.955.321 17.982.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 898.703 164.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
26 1.908.901 788.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 1.071.901 748.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 837.000 40.000
ARA TOPLAM
87.325.945 43.808.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
87.325.945 43.808.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.709.900 4.448.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.709.900 4.448.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

Uzun Vadeli Karşılıklar
26 1.610.175 2.621.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 1.610.175 2.621.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 5.992.752 4.056.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.312.827 11.126.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.638.772 54.934.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.676.231 108.212.980
Ödenmiş Sermaye
28 71.250.000 62.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 6.649.019 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.685.149 7.119.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.685.149 7.119.460
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28 7.492.820 7.492.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -807.671 -373.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.504.321 12.098.983
Yasal Yedekler
28 14.504.321 12.098.983
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 12.589.199 6.694.609
Net Dönem Karı veya Zararı
37 28.998.543 20.299.928
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 15.822.196 13.898.973
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
156.498.427 122.111.953
TOPLAM KAYNAKLAR
255.137.199 177.046.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 190.884.500 218.560.182
Satışların Maliyeti
29 -142.648.817 -172.135.691
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.235.683 46.424.491
BRÜT KAR (ZARAR)
48.235.683 46.424.491
Genel Yönetim Giderleri
30 -11.535.677 -10.439.425
Pazarlama Giderleri
30 -12.910.907 -11.741.020
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -2.145.191 -1.896.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 34.931.519 24.200.845
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -16.322.121 -16.044.084
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.253.306 30.504.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 2.236.948 210.215
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.490.254 30.714.874
Finansman Gelirleri
34 406.014 850.760
Finansman Giderleri
34 -2.141.078 -4.196.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.755.190 27.369.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.123.106 -4.507.655
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -6.069.428 -4.748.427
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -2.053.678 240.772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.632.084 22.861.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.632.084 22.861.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.633.541 2.561.740
Ana Ortaklık Payları
28.998.543 20.299.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 0,41400000 0,32700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-471.629 -132.761
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -589.536 -165.951
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
117.907 33.190
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 117.907 33.190
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-471.629 -132.761
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.160.455 22.728.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.596.223 2.544.813
Ana Ortaklık Payları
28.564.232 20.184.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/590564


BIST18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31