***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

18.08.2016 20:15
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor  )


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 62.000.000 8.574.477 -257.526 8.316.951 8.316.951 13.175.165 -9.999.233 14.536.003 4.536.770 88.028.886 11.415.620 99.444.506
Transferler
-1.081.657 -1.081.657 -1.081.657 -2.115.652 17.733.312 -14.536.003 3.197.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -52.569 -52.569 -52.569 14.314.198 14.314.198 14.261.629 1.279.364 15.540.993
Dönem Karı (Zararı)
-52.569 -52.569 -52.569 14.314.198 14.314.198 14.261.629 1.279.364 15.540.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-61.348 -61.348
Dönem Sonu Bakiyeler
62.000.000 7.492.820 -310.095 7.182.725 7.182.725 11.059.513 7.734.079 14.314.198 22.048.277 102.290.515 12.633.636 114.924.151
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
62.000.000 7.492.820 -373.360 7.119.460 7.119.460 12.098.983 6.694.609 20.299.928 26.994.537 108.212.980 13.898.973 122.111.953
Transferler
2.405.338 17.894.590 -20.299.928 -2.405.338
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-136.098 -136.098 -136.098 16.332.295 16.332.295 16.196.197 1.526.424 17.722.621
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
9.250.000 9.250.000 9.250.000
Kar Payları
-12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -1.673.000 -13.673.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.649.019 6.649.019 6.649.019
Dönem Sonu Bakiyeler
71.250.000 6.649.019 7.492.820 -509.458 6.983.362 6.983.362 14.504.321 12.589.199 16.332.295 28.921.494 128.308.196 13.752.397 142.060.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
952.076 14.694.784
Dönem Karı (Zararı)
16.332.295 14.314.198
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 16.332.295 14.314.198
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.220.644 5.515.212
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.373.884 3.116.595
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.107.504 2.176.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -647.698 2.882.325
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.459.806 -706.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
872.321 368.496
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -515.493 -274.856
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.387.814 643.352
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 3.555.518 -1.364.031
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.526.425 1.218.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.763.303 -4.554.963
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.826.983 -22.918.819
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6-19 -168.524 -962.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -23.658.459 -21.956.009
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.136 -243.625
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-989 -2.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.125 -241.275
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.739.664
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 270.257 25.665.346
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-883.966 -565.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.439 -2.133.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -298.439 -2.133.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -1.890.994 -1.372.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.894 -519.895
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-127.894 -504.895
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17.161.960 -990.834
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-908.044 -1.474.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-908.044 -383.839
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.091.140
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.789.636 15.274.447
Ödenen Temettüler
-13.673.000 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-164.560 -579.663
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.418.156 744.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1 265.853
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 265.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.418.157 -6.721.007
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.210.151 -6.409.863
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -208.006 -311.144
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 7.200.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.336.933 -1.607.573
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.899.019 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.899.019 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.562.086 -1.607.573
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -1.562.086 -1.607.573
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.870.853 13.832.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.870.853 13.832.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.023.774 13.346.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 32.894.627 27.178.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 32.894.627 25.023.774
Ticari Alacaklar
70.524.833 45.625.858
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 5.831.767 5.663.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.693.066 39.962.615
Diğer Alacaklar
197.469 198.605
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 3.719 2.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
193.750 195.875
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
11.568.808 14.308.472
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 11.568.808 14.308.472
Stoklar
7 27.623.109 27.893.366
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.962.359 1.043.143
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.962.359 1.043.143
Diğer Dönen Varlıklar
600.986 1.541.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
600.986 1.541.959
ARA TOPLAM
145.372.191 115.635.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
145.372.191 115.635.177
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
70 70
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70 70
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 425.000 425.000
Maddi Duran Varlıklar
11 61.472.882 57.549.675
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
21.832 25.063
Binalar
13.516.969 13.668.949
Tesis, Makine ve Cihazlar
27.670.357 28.838.626
Taşıtlar
2.367.307 1.851.066
Mobilya ve Demirbaşlar
1.396.726 1.281.414
Özel Maliyetler
2.779.719 2.935.621
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13.719.972 8.948.936
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 708.345 587.281
Bilgisayar Yazılımları
657.330 587.281
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
51.015 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 35.250
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
35.250
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 4.663.390 2.814.373
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
67.269.687 61.411.649
TOPLAM VARLIKLAR
212.641.878 177.046.826
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.643.111 3.557.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.643.111 3.557.617
Banka Kredileri
3.643.111 3.557.617
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 2.386.210 3.430.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.386.210 3.430.430
Banka Kredileri
2.386.210 3.430.430
Ticari Borçlar
11.410.756 12.224.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.410.756 12.224.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.379.768 4.270.762
Diğer Borçlar
1.261.966 1.389.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.261.966 1.389.860
Ertelenmiş Gelirler
8 35.143.999 17.982.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
35.143.999 17.982.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.769.367 164.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.146.741 788.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.106.741 748.067
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 40.000 40.000
ARA TOPLAM
60.141.918 43.808.023
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.141.918 43.808.023
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 3.845.280 4.448.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.845.280 4.448.640
Banka Kredileri
3.845.280 4.448.640
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.750.955 2.621.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.750.955 2.621.229
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 4.843.132 4.056.981
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.439.367 11.126.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.581.285 54.934.873
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.308.196 108.212.980
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 62.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.983.362 7.119.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 6.983.362 7.119.460
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 7.492.820 7.492.820
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -509.458 -373.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14.504.321 12.098.983
Yasal Yedekler
15 14.504.321 12.098.983
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.589.199 6.694.609
Net Dönem Karı veya Zararı
18 16.332.295 20.299.928
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.752.397 13.898.973
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.060.593 122.111.953
TOPLAM KAYNAKLAR
212.641.878 177.046.826


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 105.325.723 119.368.052 61.269.210 60.485.434
Satışların Maliyeti
16 -79.192.844 -100.116.345 -44.130.405 -48.762.050
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.132.879 19.251.707 17.138.805 11.723.384
BRÜT KAR (ZARAR)
26.132.879 19.251.707 17.138.805 11.723.384
Genel Yönetim Giderleri
-5.792.130 -4.590.607 -2.692.671 -1.913.807
Pazarlama Giderleri
-6.446.778 -5.346.225 -3.534.849 -2.819.040
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-998.299 -855.184 -554.556 -514.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18.379.402 14.323.497 9.971.223 3.775.379
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-9.009.586 -8.981.056 -3.803.950 -1.248.775
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
22.265.488 13.802.132 16.524.002 9.002.765
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
104.934 135.243 61.134 63.116
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.370.422 13.937.375 16.585.136 9.065.881
Finansman Gelirleri
880.631 464.590 520.627 356.590
Finansman Giderleri
-815.267 -149.816 -572.910 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.435.786 14.252.149 16.532.853 9.422.471
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.552.587 1.348.993 -3.235.920 1.015.731
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.735.810 -2.670.475 -2.837.076 -1.589.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -816.777 4.019.468 -398.844 2.604.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.883.199 15.601.142 13.296.933 10.438.202
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.883.199 15.601.142 13.296.933 10.438.202
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 1.550.904 1.286.944 750.065 284.267
Ana Ortaklık Payları
18 16.332.295 14.314.198 12.546.868 10.153.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-101.458 -60.149 -12.983 -5.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -126.822 -75.186 -16.229 -7.202
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25.364 15.037 3.246 1.440
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 25.364 15.037 3.246 1.440
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-101.458 -60.149 -12.983 -5.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.781.741 15.540.993 13.283.950 10.432.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.526.424 1.279.364 745.721 283.792
Ana Ortaklık Payları
16.255.317 14.261.629 12.538.229 10.148.648http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/553828


BIST18:051.776
Değişim :  -2,35% |  -42,82
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.819  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,2497 12,4902 % 4,09  
Euro 13,8836 14,1337 % 4,95  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 3,94  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,09 23,13 -0,48  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,08  
B. Petrol 72,91 72,91 -9,31