***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.02.2018 23:18***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 3.066.837 13.901.975 16.968.812 2.281.807 12.557.554 14.839.361
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 560.050 497.713 1.057.763 1.049.942 397.917 1.447.859
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
560.050 497.713 1.057.763 1.049.942 397.917 1.447.859
Devlet Borçlanma Senetleri
76.232 4.479 80.711 93.100 3.787 96.887
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 95 95 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
482.669 493.139 975.808 946.929 394.096 1.341.025
Diğer Menkul Değerler
1.149 0 1.149 9.913 34 9.947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 819.136 9.838.492 10.657.628 17.006 5.555.737 5.572.743
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
785.672 0 785.672 3.001.571 0 3.001.571
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
34.886 0 34.886 175 0 175
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
750.786 0 750.786 3.001.396 0 3.001.396
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.760.627 1.285.406 7.046.033 5.421.996 2.174.994 7.596.990
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.956 59.182 63.138 3.930 37.798 41.728
Devlet Borçlanma Senetleri
5.756.671 657.574 6.414.245 5.418.066 1.707.773 7.125.839
Diğer Menkul Değerler
0 568.650 568.650 0 429.423 429.423
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 60.228.273 50.153.033 110.381.306 49.267.080 41.883.408 91.150.488
Krediler ve Alacaklar
59.339.736 50.145.479 109.485.215 48.268.612 41.878.192 90.146.804
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
13.638 0 13.638 14.194 0 14.194
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
59.326.098 50.145.479 109.471.577 48.254.418 41.878.192 90.132.610
Takipteki Krediler
4.006.824 17.790 4.024.614 3.635.008 16.631 3.651.639
Özel Karşılıklar (-)
-3.118.287 -10.236 -3.128.523 -2.636.540 -11.415 -2.647.955
FAKTORİNG ALACAKLARI
1.781.817 64.328 1.846.145 1.155.332 79.389 1.234.721
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.555.857 1.779.782 5.335.639 3.339.895 1.716.137 5.056.032
Devlet Borçlanma Senetleri
3.555.857 1.779.782 5.335.639 3.339.895 1.678.583 5.018.478
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 37.554 37.554
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 10.833 0 10.833 10.147 0 10.147
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.833 0 10.833 10.147 0 10.147
Mali İştirakler
1.508 0 1.508 1.508 0 1.508
Mali Olmayan İştirakler
9.325 0 9.325 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 41.543 158 41.701 12.103 130 12.233
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
41.543 158 41.701 12.103 130 12.233
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 540.830 2.061.111 2.601.941 616.636 2.020.671 2.637.307
Finansal Kiralama Alacakları
712.179 2.531.230 3.243.409 780.796 2.420.711 3.201.507
Faaliyet Kiralaması Alacakları
2.557 0 2.557 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-173.906 -470.119 -644.025 -164.160 -400.040 -564.200
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 603.216 146.298 749.514 552.614 111.965 664.579
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 173.557 15.194 188.751 193.140 11.679 204.819
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
172.688 15.194 187.882 192.271 11.679 203.950
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.n) 171.467 0 171.467 164.527 0 164.527
VERGİ VARLIĞI
(5.I.o) 223.175 0 223.175 220.354 34.510 254.864
Cari Vergi Varlığı
6.557 0 6.557 67.178 34.510 101.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı
216.618 0 216.618 153.176 0 153.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.p) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.q) 1.345.926 1.008.024 2.353.950 1.099.302 603.655 1.702.957
AKTİF TOPLAMI
79.671.616 80.751.514 160.423.130 68.406.252 67.147.746 135.553.998
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 41.936.959 69.473.505 111.410.464 35.185.381 57.010.570 92.195.951
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
62.314 802.160 864.474 38.299 732.007 770.306
Diğer
41.874.645 68.671.345 110.545.990 35.147.082 56.278.563 91.425.645
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 653.127 632.338 1.285.465 546.611 701.775 1.248.386
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 2.108.197 12.572.045 14.680.242 2.129.526 9.129.165 11.258.691
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.616.119 391.047 4.007.166 5.397.576 0 5.397.576
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
30.055 0 30.055 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
3.586.064 391.047 3.977.111 5.397.576 0 5.397.576
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.572.688 1.100.070 3.672.758 2.181.325 1.309.730 3.491.055
Bonolar
2.296.203 0 2.296.203 1.766.245 0 1.766.245
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
248.543 0 248.543 415.080 0 415.080
Tahviller
27.942 1.100.070 1.128.012 0 1.309.730 1.309.730
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.716.752 232.655 1.949.407 1.429.351 532.863 1.962.214
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.088.450 1.638.702 2.727.152 1.060.323 912.887 1.973.210
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.190.447 37.365 2.227.812 1.715.537 32.614 1.748.151
Genel Karşılıklar
1.440.765 0 1.440.765 1.269.354 0 1.269.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
131.983 11.675 143.658 114.048 7.671 121.719
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
617.699 25.690 643.389 332.135 24.943 357.078
VERGİ BORCU
(5.II.i) 281.619 66.115 347.734 188.093 17.072 205.165
Cari Vergi Borcu
277.379 43.138 320.517 188.093 1.626 189.719
Ertelenmiş Vergi Borcu
4.240 22.977 27.217 0 15.446 15.446
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.k) 0 5.261.523 5.261.523 0 5.483.501 5.483.501
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 8.272.022 4.581.385 12.853.407 7.266.585 3.323.513 10.590.098
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
-2.075.711 3.520 -2.072.191 -1.414.688 -98.711 -1.513.399
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-428.373 -19.026 -447.399 -444.941 -110.354 -555.295
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.II.l) 95.214 22.546 117.760 28.852 11.643 40.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
13.397 0 13.397 13.397 0 13.397
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
708 0 708 11 0 11
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-1.741.301 0 -1.741.301 -1.007.220 0 -1.007.220
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-15.371 0 -15.371 -4.802 0 -4.802
Kar Yedekleri
4.214.396 2.121.575 6.335.971 3.988.561 1.144.242 5.132.803
Yasal Yedekler
252.819 5.019 257.838 182.355 5.019 187.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.915.414 11.173 3.926.587 3.769.533 11.173 3.780.706
Diğer Kar Yedekleri
46.163 2.105.383 2.151.546 36.673 1.128.050 1.164.723
Kar veya Zarar
2.807.593 2.456.290 5.263.883 1.368.342 2.277.982 3.646.324
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.286.033 2.077.092 3.363.125 746.069 1.500.228 2.246.297
Dönem Net Karı / Zararı
1.521.560 379.198 1.900.758 622.273 777.754 1.400.027
Azınlık Payları
(5.II.l) 9.644 0 9.644 8.270 0 8.270
PASİF TOPLAMI
64.436.380 95.986.750 160.423.130 57.100.308 78.453.690 135.553.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.V.e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.507 0 0 0 0 -75.507 0 -75.507
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -423.958 0 -423.958 0 -423.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752 0 2.752 0 2.752
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -426.710 0 -426.710 0 -426.710
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.495 0 0 0 40.495 0 40.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
(5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 610.467 0 0 0 0 0 0 0 610.467 0 610.467
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
(5.V.a) 1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
(5.V.b) 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 -6.710
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.027 0 0 0 0 0 0 1.400.027 1.072 1.401.099
Kar Dağıtımı
(5.V.c) 0 0 0 0 37.813 0 118.525 0 -858.403 702.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.j) 0 0 0 0 37.813 0 118.525 0 -858.403 702.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.V.e) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107.896 0 0 0 0 107.896 0 107.896
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -734.081 0 -734.081 0 -734.081
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616 0 616 0 616
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -734.697 0 -734.697 0 -734.697
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.411 0 0 0 10.411 0 10.411
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697 0 0 697 0 697
Kur Farkları
(5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 986.823 0 0 0 0 0 0 0 986.823 0 986.823
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
(5.V.a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
(5.V.b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -10.569 0 0 0 0 0 0 0 -10.569 0 -10.569
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.900.758 0 0 0 0 0 0 1.900.758 1.374 1.902.132
Kar Dağıtımı
(5.V.c) 0 0 0 0 70.464 0 145.881 0 -1.400.027 1.116.828 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.j) 0 0 0 0 70.464 0 145.881 0 -1.400.027 1.116.828 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 257.838 0 3.926.587 2.136.175 1.900.758 3.363.125 -447.399 131.157 708 -1.741.301 0 12.843.763 9.644 12.853.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
75.180.832 92.264.597 167.445.429 54.889.084 89.829.528 144.718.612
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.155.239 17.216.027 28.371.266 10.041.664 18.740.351 28.782.015
Teminat Mektupları
11.139.665 11.391.546 22.531.211 10.029.957 11.752.258 21.782.215
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 82.929 161.950 79.021 90.776 169.797
Diğer Teminat Mektupları
11.060.644 11.308.617 22.369.261 9.950.936 11.661.482 21.612.418
Banka Kredileri
4.773 199.768 204.541 5.498 251.332 256.830
İthalat Kabul Kredileri
4.773 199.768 204.541 5.498 251.332 256.830
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 3.132.744 3.132.744 42 2.426.574 2.426.616
Belgeli Akreditifler
0 1.881.082 1.881.082 42 1.611.093 1.611.135
Diğer Akreditifler
0 1.251.662 1.251.662 0 815.481 815.481
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
10.801 2.491.969 2.502.770 6.167 4.310.187 4.316.354
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 31.054.695 2.890.154 33.944.849 28.323.856 4.027.727 32.351.583
Cayılamaz Taahhütler
28.369.992 2.890.154 31.260.146 25.004.358 4.027.727 29.032.085
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
530.844 1.425.284 1.956.128 405.787 2.956.586 3.362.373
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.104.113 57.533 11.161.646 9.475.667 24.982 9.500.649
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.375.880 0 2.375.880 2.111.130 0 2.111.130
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.451 0 1.451 2.415 0 2.415
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
14.216.415 0 14.216.415 12.764.645 0 12.764.645
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.856 0 2.856 1.416 0 1.416
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
138.433 1.407.337 1.545.770 243.298 1.046.159 1.289.457
Cayılabilir Taahhütler
2.684.703 0 2.684.703 3.319.498 0 3.319.498
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.684.144 0 2.684.144 3.318.939 0 3.318.939
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 32.970.898 72.158.416 105.129.314 16.523.564 67.061.450 83.585.014
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
32.970.898 72.158.416 105.129.314 16.523.564 67.061.450 83.585.014
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.496.842 5.539.818 8.036.660 1.711.451 2.321.703 4.033.154
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.265.138 2.764.943 4.030.081 879.079 1.148.288 2.027.367
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.231.704 2.774.875 4.006.579 832.372 1.173.415 2.005.787
Para ve Faiz Swap İşlemleri
22.402.421 57.694.946 80.097.367 10.988.532 57.347.352 68.335.884
Swap Para Alım İşlemleri
3.547.926 24.602.208 28.150.134 2.846.554 22.168.613 25.015.167
Swap Para Satım İşlemleri
10.854.495 16.104.300 26.958.795 6.920.574 16.486.099 23.406.673
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.000.000 8.494.219 12.494.219 610.000 9.347.248 9.957.248
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.000.000 8.494.219 12.494.219 611.404 9.345.392 9.956.796
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.071.635 6.658.244 14.729.879 3.823.581 5.299.660 9.123.241
Para Alım Opsiyonları
2.776.904 3.662.687 6.439.591 1.947.258 2.529.227 4.476.485
Para Satım Opsiyonları
3.694.731 2.880.717 6.575.448 1.876.323 2.643.805 4.520.128
Faiz Alım Opsiyonları
800.000 57.420 857.420 0 63.314 63.314
Faiz Satım Opsiyonları
800.000 57.420 857.420 0 63.314 63.314
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.265.408 2.265.408 0 2.092.735 2.092.735
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
479.731.903 115.201.810 594.933.713 406.703.917 104.773.998 511.477.915
EMANET KIYMETLER
93.039.880 2.886.737 95.926.617 93.768.668 2.468.962 96.237.630
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
137.901 0 137.901 137.718 0 137.718
Emanete Alınan Menkul Değerler
89.855.087 1.511.039 91.366.126 91.541.375 1.006.875 92.548.250
Tahsile Alınan Çekler
1.454.634 988.911 2.443.545 1.116.594 962.251 2.078.845
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.592.258 289.431 1.881.689 971.623 415.353 1.386.976
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 97.356 97.356 0 83.793 83.793
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 1.358 690 2.048
REHİNLİ KIYMETLER
386.418.449 111.062.703 497.481.152 312.550.745 101.470.333 414.021.078
Menkul Kıymetler
3.141.980 39.804 3.181.784 3.134.244 25.768 3.160.012
Teminat Senetleri
271.955.458 45.280.793 317.236.251 217.463.456 45.384.701 262.848.157
Emtia
16.002.073 5.554.934 21.557.007 13.702.267 3.683.797 17.386.064
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
76.549.760 39.435.161 115.984.921 69.421.586 35.399.926 104.821.512
Diğer Rehinli Kıymetler
18.769.178 20.752.011 39.521.189 8.829.192 16.976.141 25.805.333
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
273.574 1.252.370 1.525.944 384.504 834.703 1.219.207
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
554.912.735 207.466.407 762.379.142 461.593.001 194.603.526 656.196.527


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
5.172.376 942.713
Alınan Faizler
12.051.576 9.384.814
Ödenen Faizler
-6.285.331 -4.904.038
Alınan Temettüler
1.230 205
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.022.578 1.637.707
Elde Edilen Diğer Kazançlar
733.376 751.016
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
955.067 941.910
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.472.355 -1.311.267
Ödenen Vergiler
-389.752 -373.635
Diğer
(5.VI.c) -2.444.013 -5.183.999
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-3.604.437 -363.497
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
15.529 -65.357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
350.265 -151.097
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-14.425.185 -11.671.550
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-3.497.508 -1.808.278
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.834.205 30.825
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.084.672 15.135.905
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.397.411 -389.133
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) -363.826 -1.444.812
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1.567.939 579.216
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
791.638 1.408.206
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-29.451 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 9.239
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-272.831 -272.403
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
144.741 64.905
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-859.756 -2.834.393
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
1.698.327 4.440.858
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
110.608 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-288.314 1.224.377
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.571.136 8.676.950
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-12.859.450 -8.202.573
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 750.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 602.221 803.652
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 2.673.484 4.015.451
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 13.962.544 9.947.093
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 16.636.028 13.962.544


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 12.824.198 10.087.282
Kredilerden Alınan Faizler
11.047.206 8.723.432
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
101.420 56.689
Bankalardan Alınan Faizler
220.226 14.610
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
22.355 20.337
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.107.426 996.694
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
16.906 3.626
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
582.069 673.740
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
508.451 319.328
Finansal Kiralama Gelirleri
229.782 211.070
Diğer Faiz Gelirleri
95.783 64.450
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -6.543.040 -4.985.151
Mevduata Verilen Faizler
-5.043.299 -3.677.436
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-878.431 -699.936
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-186.091 -347.363
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-336.432 -226.336
Diğer Faiz Giderleri
-98.787 -34.080
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.281.158 5.102.131
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.604.985 1.253.758
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.119.558 1.666.196
Gayri Nakdi Kredilerden
234.108 180.765
Diğer
(5.IV.l) 1.885.450 1.485.431
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-514.573 -412.438
Gayri Nakdi Kredilere
-2.710 -1.258
Diğer
(5.IV.l) -511.863 -411.180
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 1.230 205
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) -977.861 -570.120
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-40.082 -28.440
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-975.940 57.944
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
38.161 -599.624
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 741.580 768.662
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
7.651.092 6.554.636
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.f) -1.943.927 -1.803.409
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -3.215.527 -2.926.170
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.491.638 1.825.057
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 2.491.638 1.825.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -589.506 -424.683
Cari Vergi Karşılığı
-425.560 -301.748
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-163.946 -122.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 1.902.132 1.400.374
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 983
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 983
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 -258
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 -258
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 725
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 725
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.k) 1.902.132 1.401.099
Grubun Karı (Zararı)
1.900.758 1.400.027
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.374 1.072
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,57000000 0,48000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
120.600 -90.391
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
15.921 45.895
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
986.823 610.467
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
616 2.949
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-961.055 -533.388
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-13.703 -8.388
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
211.278 117.643
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
360.480 144.787
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.132 1.401.099
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-48.436 74.680
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-300 -2.752
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.950.868 1.329.171
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
2.262.612 1.545.886http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658830


BIST18:05120.151
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  121.082  
Önceki Kapanış :  120.151  
En Yüksek
121.581
En Düşük
120.049
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 2,88 693.205.377 % 20,00  
TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8766 7,9161 % 0,20  
Frank 6,1433 6,1803 % -0,03  
Riyal 1,6100 1,6181 % 0,23  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.582 -0,53  
Altın Gr. 308 308 1,94  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,82 17,87 0,12  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,02  
B. Petrol 57,13 57,13 -0,20