***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.05.2018 19:47***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.434 0 0 1.434 451.128 -57.827 -357.394 35.907 0 0 603.619 640.960 0 640.960
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 52.340 -15.371 621.008 657.977 2.223.815 -517.949 -1.634.947 70.919 7.760.118 1.245.272 603.619 13.731.073 0 13.731.073


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
83.598.805 101.862.334 185.461.139
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.405.515 18.481.146 29.886.661
Teminat Mektupları
11.395.081 12.080.922 23.476.003
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 84.853 163.874
Diğer Teminat Mektupları
11.316.060 11.996.069 23.312.129
Banka Kredileri
3.683 344.958 348.641
İthalat Kabul Kredileri
3.683 344.958 348.641
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 3.258.461 3.258.461
Belgeli Akreditifler
0 2.357.021 2.357.021
Diğer Akreditifler
0 901.440 901.440
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.751 2.796.805 2.803.556
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 36.169.122 5.348.123 41.517.245
Cayılamaz Taahhütler
34.555.564 5.348.123 39.903.687
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.256.956 2.656.062 3.913.018
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.333.719 0 11.333.719
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.648.886 0 2.648.886
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.892 0 1.892
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.230.950 0 19.230.950
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.379 0 3.379
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
79.782 2.692.061 2.771.843
Cayılabilir Taahhütler
1.613.558 0 1.613.558
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.612.999 0 1.612.999
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
36.024.168 78.033.065 114.057.233
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
36.024.168 78.033.065 114.057.233
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.896.361 7.253.220 10.149.581
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.507.193 3.576.394 5.083.587
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.389.168 3.676.826 5.065.994
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.580.761 56.694.669 78.275.430
Swap Para Alım İşlemleri
3.514.208 19.419.936 22.934.144
Swap Para Satım İşlemleri
10.766.553 11.137.157 21.903.710
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.650.000 13.068.788 16.718.788
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.650.000 13.068.788 16.718.788
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
11.547.046 11.600.091 23.147.137
Para Alım Opsiyonları
4.494.800 6.503.274 10.998.074
Para Satım Opsiyonları
6.252.246 4.976.589 11.228.835
Faiz Alım Opsiyonları
400.000 60.114 460.114
Faiz Satım Opsiyonları
400.000 60.114 460.114
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 2.485.085 2.485.085
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
514.962.555 127.491.810 642.454.365
EMANET KIYMETLER
102.844.248 2.671.548 105.515.796
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
101.430.223 1.710.964 103.141.187
Tahsile Alınan Çekler
297.239 749.641 1.046.880
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.116.786 106.786 1.223.572
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 104.157 104.157
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
411.866.781 123.597.008 535.463.789
Menkul Kıymetler
3.056.517 12.835 3.069.352
Teminat Senetleri
288.024.238 48.370.719 336.394.957
Emtia
16.865.279 5.673.809 22.539.088
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
79.879.609 41.802.477 121.682.086
Diğer Rehinli Kıymetler
24.041.138 27.737.168 51.778.306
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
251.526 1.223.254 1.474.780
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
598.561.360 229.354.144 827.915.504


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
603.619
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
37.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.434
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-532
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
35.907
Yabancı Para Çevrim Farkları
451.128
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-73.711
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-458.198
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
116.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
640.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 2.983.984
Kredilerden Alınan Faizler
2.610.643
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
36.432
Bankalardan Alınan Faizler
25.826
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
651
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
283.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
163.037
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
117.329
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
27.089
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -1.779.134
Mevduata Verilen Faizler
-1.429.034
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-196.495
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-77.223
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-64.873
Diğer Faiz Giderleri
-11.509
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.204.850
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 416.936
Alınan Ücret ve Komisyonlar
569.058
Gayri Nakdi Kredilerden
59.548
Diğer
509.510
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-152.122
Gayri Nakdi Kredilere
-257
Diğer
-151.865
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -324.696
TEMETTÜ GELİRLERİ
101
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -55.556
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.567
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
224.515
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-281.638
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 35.273
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.276.908
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.IV.e) -405.853
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -420.555
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
450.500
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
265.483
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 715.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -112.364
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-280.178
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
167.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
603.619
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 603.619
Grubun Karı (Zararı)
603.619
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr/Zarar 0,18000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.830.521 22.456.500 35.287.021
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.a) 2.354.850 19.108.214 21.463.064
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
2.339.981 15.450.673 17.790.654
Bankalar
(5.I.c) 14.869 3.657.541 3.672.410
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 335.858 69.094 404.952
Devlet Borçlanma Senetleri
335.858 4.117 339.975
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 64.977 64.977
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 6.089.227 981.872 7.071.099
Devlet Borçlanma Senetleri
6.088.461 736.924 6.825.385
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
766 0 766
Diğer Finansal Varlıklar
0 244.948 244.948
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.f) 3.479.203 1.704.256 5.183.459
Devlet Borçlanma Senetleri
3.479.203 1.704.256 5.183.459
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
572.058 593.064 1.165.122
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
572.058 593.064 1.165.122
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.k) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-675 0 -675
KREDİLER (Net)
61.878.851 16.490.939 78.369.790
Krediler
(5.I.e) 62.977.867 16.490.939 79.468.806
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
62.977.867 16.490.939 79.468.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5.I.e) 3.945.541 0 3.945.541
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-5.044.557 0 -5.044.557
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-884.319 0 -884.319
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.267.026 0 -1.267.026
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-2.893.212 0 -2.893.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.565.316 6.751.902 8.317.218
İştirakler (Net)
(5.I.g) 9.340 0 9.340
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.340 0 9.340
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.h) 1.553.176 6.751.902 8.305.078
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
932.900 6.751.902 7.684.802
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
620.276 0 620.276
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
419.166 20 419.186
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
171.621 0 171.621
Şerefiye
869 0 869
Diğer
170.752 0 170.752
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 531.880 0 531.880
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.413.830 1.286.002 2.699.832
VARLIKLAR TOPLAMI
78.811.185 46.985.363 125.796.548
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 42.954.870 35.462.687 78.417.557
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 183.959 13.882.098 14.066.057
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.116.726 184.737 4.301.463
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.877.292 0 2.877.292
Bonolar
2.632.594 0 2.632.594
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
244.698 0 244.698
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
631.829 467.853 1.099.682
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 631.829 467.853 1.099.682
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.f) 7.155 0 7.155
Finansal Kiralama
7.553 0 7.553
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-398 0 -398
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 576.189 0 576.189
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
132.874 0 132.874
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
443.315 0 443.315
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 175.416 0 175.416
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 4.730.112 4.730.112
Krediler
0 4.730.112 4.730.112
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.050.376 2.764.176 5.814.552
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 13.794.417 -63.344 13.731.073
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
657.977 0 657.977
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
134.263 -63.344 70.919
Kar Yedekleri
7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.848.891 0 1.848.891
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
603.619 0 603.619
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
68.368.229 57.428.319 125.796.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-622.566
Alınan Faizler
2.796.279
Ödenen Faizler
-1.733.871
Alınan Temettüler
101
Alınan Ücret ve Komisyonlar
548.199
Elde Edilen Diğer Kazançlar
33.310
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
237.680
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-292.173
Ödenen Vergiler
-36.523
Diğer
-2.175.568
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
632.129
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-272.152
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
183.069
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.771.335
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.700.723
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.113.732
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.254.696
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.619.586
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.432.720
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.563
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-335.342
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-52.810
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
16.042
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-621.044
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
216.748
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
105.722
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.255.609
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
3.188.974
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-4.441.908
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.675
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
394.488
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.186.900
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.133.378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.946.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680944


BIST
16:32115.938
Değişim :  -2,73% |  -3.257,70
Açılış :  119.289  
Önceki Kapanış :  119.196  
En Yüksek
119.350
En Düşük
114.921
BIST En Aktif Hisseler
MIPAZ 3,56 191.263.235 % 19,87  
QNBFL 147,80 7.658.250 % 11,97  
HATEK 9,45 36.456.179 % 10,40  
YONGA 9,22 90.121 % 6,34  
LOGO 71,05 83.535.058 % 4,64  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8271 7,8664 % -0,15  
Frank 6,1769 6,2141 % 0,27  
Riyal 1,6209 1,6290 % 0,21  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.617 3,88  
Altın Gr. 317 317 1,56  
Cumhuriyet 2.099 2.130 20,00  
Tam 2.090 2.142 22,91  
Yarım 1.010 1.036 11,08  
Çeyrek 507 518 5,54  
Gümüş.Ons 18,32 18,37 -0,12  
Gümüş Gr. 3,59 3,60 -0,01  
B. Petrol 59,39 59,39 0,27