***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2018 18:23***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 0 48.933 2.151.546 -447.399 -1.741.301 -37.154 4.184.426 3.363.124 1.900.758 12.843.763 9.644 12.853.407
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -11.936 0 -11.936 0 -346.863 0 242.552 0 242.552
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 64.304 -15.371 601.351 650.284 2.151.546 -459.335 -1.741.301 -49.090 4.184.426 3.016.261 1.900.758 13.086.315 9.644 13.095.959
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 11.027 0 0 11.027 3.355.387 -555.313 -2.538.354 261.720 0 0 1.706.908 1.979.655 1.382 1.981.037
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 0 309 300 609
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 927.382 973.376 -1.900.758 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 75.331 -15.371 601.351 661.311 5.506.933 -1.014.648 -4.279.655 212.630 5.111.808 3.989.946 1.706.908 15.066.279 11.326 15.077.605


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
77.139.653 145.886.648 223.026.301
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.422.649 26.515.413 37.938.062
Teminat Mektupları
11.410.396 18.064.641 29.475.037
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 121.182 200.203
Diğer Teminat Mektupları
11.331.375 17.943.459 29.274.834
Banka Kredileri
8.042 222.550 230.592
İthalat Kabul Kredileri
8.042 222.550 230.592
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
4.203 4.497.596 4.501.799
Belgeli Akreditifler
4.158 1.899.977 1.904.135
Diğer Akreditifler
45 2.597.619 2.597.664
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 3.730.626 3.730.634
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 33.939.388 7.639.068 41.578.456
Cayılamaz Taahhütler
32.632.153 7.639.068 40.271.221
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
686.719 2.157.621 2.844.340
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.655.030 99.781 11.754.811
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.006.171 0 2.006.171
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.550 0 1.550
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
18.146.520 0 18.146.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.714 0 4.714
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
131.449 5.381.666 5.513.115
Cayılabilir Taahhütler
1.307.235 0 1.307.235
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.306.676 0 1.306.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
31.777.616 111.732.167 143.509.783
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
31.777.616 111.732.167 143.509.783
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.660.693 7.622.815 13.283.508
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.327.163 5.253.183 6.580.346
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.333.530 2.369.632 6.703.162
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.803.349 88.367.807 104.171.156
Swap Para Alım İşlemleri
2.612.921 34.460.498 37.073.419
Swap Para Satım İşlemleri
6.290.428 30.971.791 37.262.219
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.450.000 11.467.759 14.917.759
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.450.000 11.467.759 14.917.759
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.313.574 13.113.395 23.426.969
Para Alım Opsiyonları
5.073.001 6.670.033 11.743.034
Para Satım Opsiyonları
5.240.573 6.294.144 11.534.717
Faiz Alım Opsiyonları
0 74.609 74.609
Faiz Satım Opsiyonları
0 74.609 74.609
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 2.628.150 2.628.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
523.867.814 224.931.007 748.798.821
EMANET KIYMETLER
74.071.023 7.971.887 82.042.910
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
137.764 0 137.764
Emanete Alınan Menkul Değerler
70.159.807 5.948.070 76.107.877
Tahsile Alınan Çekler
2.186.734 1.601.553 3.788.287
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.585.466 281.496 1.866.962
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.252 140.768 142.020
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
449.521.724 215.512.534 665.034.258
Menkul Kıymetler
3.079.660 62.973 3.142.633
Teminat Senetleri
305.601.246 73.560.949 379.162.195
Emtia
16.165.851 10.371.368 26.537.219
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
82.771.521 65.074.128 147.845.649
Diğer Rehinli Kıymetler
41.903.446 66.443.116 108.346.562
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
275.067 1.446.586 1.721.653
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
601.007.467 370.817.655 971.825.122


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.708.290
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
272.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.027
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14.733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
261.720
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.355.387
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-713.112
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-81.046
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.173.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
873.745
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.981.037


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 12.531.142 0 4.789.673 0
Kredilerden Alınan Faizler
11.062.662 0 4.285.991 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
133.336 0 53.597 0
Bankalardan Alınan Faizler
198.405 0 66.981 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.422 0 5.005 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
856.959 0 276.936 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.984 0 4.421 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
490.628 0 155.390 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
351.347 0 117.125 0
Finansal Kiralama Gelirleri
189.040 0 72.202 0
Diğer Faiz Gelirleri
81.318 0 28.961 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -7.400.931 0 -3.056.487 0
Mevduata Verilen Faizler
-5.662.015 0 -2.332.267 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-956.520 0 -409.934 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-313.148 0 -142.600 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-418.684 0 -161.388 0
Diğer Faiz Giderleri
-50.564 0 -10.298 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.130.211 0 1.733.186 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.520.379 0 552.127 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.129.969 0 808.774 0
Gayri Nakdi Kredilerden
208.343 0 77.340 0
Diğer
1.921.626 0 731.434 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-609.590 0 -256.647 0
Gayri Nakdi Kredilere
-769 0 1.967 0
Diğer
-608.821 0 -258.614 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.196.354 0 -414.812 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.768 0 50 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -20.519 0 -70.698 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.198 0 6.701 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.702.914 0 1.474.165 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.733.631 0 -1.551.564 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 299.052 0 114.145 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.734.537 0 1.913.998 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-2.202.167 0 -1.041.605 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.499.814 0 -514.699 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.032.556 0 357.694 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 2.032.556 0 357.694 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -324.266 0 77.959 0
Cari Vergi Karşılığı
-316.403 0 -134.739 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.668.267 0 -2.621.942 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.660.404 0 2.834.640 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.708.290 0 435.653 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.708.290 0 435.653 0
Grubun Karı (Zararı)
1.706.908 0 435.099 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.382 0 554 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,52000000 0,13000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.085.885 39.907.258 53.993.143
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.979.773 33.460.349 36.440.122
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.311.881 24.114.976 26.426.857
Bankalar
(5.I.c) 661.820 9.345.373 10.007.193
Para Piyasalarından Alacaklar
6.072 0 6.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 162.922 128.229 291.151
Devlet Borçlanma Senetleri
161.475 4.376 165.851
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 123.853 123.853
Diğer Finansal Varlıklar
1.447 0 1.447
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 5.507.778 1.640.521 7.148.299
Devlet Borçlanma Senetleri
5.507.012 968.510 6.475.522
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
766 35 801
Diğer Finansal Varlıklar
0 671.976 671.976
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.f) 3.437.836 2.760.486 6.198.322
Devlet Borçlanma Senetleri
3.437.836 2.760.486 6.198.322
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.998.538 1.926.802 3.925.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.998.538 1.926.802 3.925.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.k) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-962 -9.129 -10.091
KREDİLER (Net)
67.021.385 83.685.834 150.707.219
Krediler
(5.I.e) 65.006.533 81.779.868 146.786.401
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
65.006.533 81.779.868 146.786.401
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.j) 497.652 2.795.718 3.293.370
Finansal Kiralama Alacakları
664.112 3.426.675 4.090.787
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6.380 0 6.380
Kazanılmamış Gelirler (-)
-172.840 -630.957 -803.797
Faktoring Alacakları
2.207.732 134.284 2.342.016
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
2.207.732 134.284 2.342.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5.I.e) 5.985.306 22.633 6.007.939
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.I.e) -6.675.838 -1.046.669 -7.722.507
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-916.958 -555.053 -1.472.011
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.830.998 -481.519 -2.312.517
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.927.882 -10.097 -3.937.979
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
629.588 243 629.831
İştirakler (Net)
(5.I.g) 10.833 0 10.833
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.833 0 10.833
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.h) 615.955 243 616.198
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
615.955 243 616.198
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
647.905 217.765 865.670
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
195.699 32.279 227.978
Şerefiye
869 0 869
Diğer
194.830 32.279 227.109
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 173.950 0 173.950
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 1.412.782 252.227 1.665.009
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.953.071 2.677.204 4.630.275
VARLIKLAR TOPLAMI
86.120.265 126.772.810 212.893.075
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 47.250.959 101.179.304 148.430.263
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 2.169.454 17.796.180 19.965.634
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.II.d) 2.521.381 0 2.521.381
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.856.656 1.195.495 4.052.151
Bonolar
2.849.487 0 2.849.487
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
7.169 1.195.495 1.202.664
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.561.089 1.980.634 3.541.723
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 1.561.089 1.980.634 3.541.723
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 722.566 21.045 743.611
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
140.539 19.098 159.637
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
582.027 1.947 583.974
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 287.792 82.039 369.831
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 1.064 20.018 21.082
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 7.127.400 7.127.400
Krediler
0 7.127.400 7.127.400
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.582.168 7.460.226 11.042.394
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 6.305.172 8.772.433 15.077.605
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
627.161 34.150 661.311
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.904.660 5.117.290 212.630
Kar Yedekleri
5.095.616 16.192 5.111.808
Yasal Yedekler
346.810 5.019 351.829
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.748.806 11.173 4.759.979
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
2.092.053 3.604.801 5.696.854
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.642.871 2.347.075 3.989.946
Dönem Net Kâr veya Zararı
449.182 1.257.726 1.706.908
Azınlık Payları
(5.II.j) 11.326 0 11.326
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
67.258.301 145.634.774 212.893.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.636.550
Alınan Faizler
10.608.977
Ödenen Faizler
-6.862.639
Alınan Temettüler
1.768
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.129.969
Elde Edilen Diğer Kazançlar
265.146
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
940.980
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.080.582
Ödenen Vergiler
-378.903
Diğer
-7.261.266
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.688.450
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-150.480
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-799.629
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.736.554
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.163.512
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-3.331.453
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
17.778.500
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.974.242
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.790.312
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.051.900
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-187.129
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-267.162
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
89.980
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-827.047
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
568.572
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.862.647
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.436.409
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.299.056
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.698.933
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.701.057
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.636.028
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
29.337.085http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717093


BIST
18:05105.994
Değişim :  -4,01% |  -4.424,72
Açılış :  99.332  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
107.760
En Düşük
99.332
BIST En Aktif Hisseler
OYAYO 3,88 47.818.959 % 14,79  
HUBVC 26,12 18.240.018 % 12,91  
TSPOR 5,95 64.865.302 % 10,80  
MEMSA 0,37 1.783.275 % 8,82  
MZHLD 14,80 69.482 % 8,42  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9685 8,0085 % -0,03  
Frank 6,4403 6,4791 % 1,07  
Riyal 1,6556 1,6639 % 0,48  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.578 -58,74  
Altın Gr. 317 317 -9,16  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,58 16,62 -1,04  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,19  
B. Petrol 49,88 49,88 -1,85