***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.11.2018 18:24***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 11.397 0 0 11.397 3.365.523 -554.526 -2.538.354 272.643 0 0 1.703.769 1.987.809 0 1.987.809
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 62.303 -15.371 621.008 667.940 5.138.210 -1.014.648 -3.815.907 307.655 7.760.118 1.245.272 1.703.769 15.077.922 0 15.077.922


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
79.067.639 130.649.829 209.717.468
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.439.291 24.524.931 35.964.222
Teminat Mektupları
11.427.038 17.601.957 29.028.995
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 121.182 200.203
Diğer Teminat Mektupları
11.348.017 17.480.775 28.828.792
Banka Kredileri
8.042 222.550 230.592
İthalat Kabul Kredileri
8.042 222.550 230.592
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
4.203 2.969.798 2.974.001
Belgeli Akreditifler
4.158 1.922.605 1.926.763
Diğer Akreditifler
45 1.047.193 1.047.238
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 3.730.626 3.730.634
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 33.939.275 8.532.445 42.471.720
Cayılamaz Taahhütler
32.632.040 8.532.445 41.164.485
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
686.606 2.093.503 2.780.109
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.655.030 0 11.655.030
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.006.171 0 2.006.171
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.550 0 1.550
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
18.146.520 0 18.146.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.714 0 4.714
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
131.449 6.438.942 6.570.391
Cayılabilir Taahhütler
1.307.235 0 1.307.235
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.306.676 0 1.306.676
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
33.689.073 97.592.453 131.281.526
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
33.689.073 97.592.453 131.281.526
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.661.575 7.631.878 13.293.453
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.328.045 5.257.189 6.585.234
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.333.530 2.374.689 6.708.219
Para ve Faiz Swap İşlemleri
17.713.924 74.219.030 91.932.954
Swap Para Alım İşlemleri
2.443.890 25.147.133 27.591.023
Swap Para Satım İşlemleri
7.970.034 19.386.256 27.356.290
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.650.000 14.842.821 18.492.821
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.650.000 14.842.820 18.492.820
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
10.313.574 13.113.395 23.426.969
Para Alım Opsiyonları
5.073.001 6.670.033 11.743.034
Para Satım Opsiyonları
5.240.573 6.294.144 11.534.717
Faiz Alım Opsiyonları
0 74.609 74.609
Faiz Satım Opsiyonları
0 74.609 74.609
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 2.628.150 2.628.150
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
512.666.560 182.930.006 695.596.566
EMANET KIYMETLER
69.047.716 7.086.837 76.134.553
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
67.412.546 5.948.070 73.360.616
Tahsile Alınan Çekler
568.589 879.016 1.447.605
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.066.581 120.274 1.186.855
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 139.477 139.477
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
443.343.777 174.396.583 617.740.360
Menkul Kıymetler
3.017.223 19.469 3.036.692
Teminat Senetleri
305.567.852 73.237.083 378.804.935
Emtia
16.165.851 10.371.368 26.537.219
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
81.963.879 59.643.284 141.607.163
Diğer Rehinli Kıymetler
36.628.972 31.125.379 67.754.351
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
275.067 1.446.586 1.721.653
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
591.734.199 313.579.835 905.314.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.703.769
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
284.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.397
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.890
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
272.643
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.365.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-704.064
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-81.046
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.173.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
865.484
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.987.809


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 10.233.380 0 3.839.366 0
Kredilerden Alınan Faizler
9.058.398 0 3.433.003 0
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
133.336 0 53.597 0
Bankalardan Alınan Faizler
118.921 0 50.486 0
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.814 0 3.059 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
838.542 0 270.725 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.948 0 4.394 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
473.686 0 149.779 0
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
349.908 0 116.552 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
78.369 0 28.496 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -6.575.612 0 -2.709.822 0
Mevduata Verilen Faizler
-5.235.802 0 -2.161.148 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-717.252 0 -295.218 0
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-312.557 0 -142.599 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-258.928 0 -100.511 0
Diğer Faiz Giderleri
-51.073 0 -10.346 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.657.768 0 1.129.544 0
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 1.411.806 0 509.226 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.014.293 0 765.865 0
Gayri Nakdi Kredilerden
194.969 0 71.455 0
Diğer
1.819.324 0 694.410 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-602.487 0 -256.639 0
Gayri Nakdi Kredilere
-588 0 -204 0
Diğer
-601.899 0 -256.435 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.024.899 0 -350.251 0
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.769 0 49 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 10.472 0 -92.922 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
7.567 0 7.627 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.831.827 0 2.236.630 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.828.922 0 -2.337.179 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 90.948 0 29.254 0
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.147.864 0 1.224.900 0
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.IV.e) -1.898.268 0 -747.256 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.302.196 0 -444.962 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
947.400 0 32.682 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
851.240 0 234.759 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.798.640 0 267.441 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -94.871 0 131.964 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.969.813 0 -2.178.406 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.874.942 0 2.310.370 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.703.769 0 399.405 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.703.769 0 399.405 0
Grubun Karı (Zararı)
1.703.769 0 399.405 0
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,51000000 0,12000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
14.065.132 26.783.327 40.848.459
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.972.209 20.580.911 23.553.120
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.311.786 13.291.653 15.603.439
Bankalar
(5.I.c) 660.423 7.289.258 7.949.681
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 150.973 128.229 279.202
Devlet Borçlanma Senetleri
150.973 4.376 155.349
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 123.853 123.853
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.d) 5.507.778 1.321.247 6.829.025
Devlet Borçlanma Senetleri
5.507.012 968.510 6.475.522
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
766 0 766
Diğer Finansal Varlıklar
0 352.737 352.737
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.f) 3.437.836 2.571.726 6.009.562
Devlet Borçlanma Senetleri
3.437.836 2.571.726 6.009.562
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.997.294 2.181.214 4.178.508
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.997.294 2.181.214 4.178.508
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.k) 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-958 0 -958
KREDİLER (Net)
63.625.285 25.037.136 88.662.421
Krediler
(5.I.e) 64.186.111 25.037.136 89.223.247
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
64.186.111 25.037.136 89.223.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
(5.I.e) 5.572.295 0 5.572.295
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.I.e) -6.133.121 0 -6.133.121
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-873.185 0 -873.185
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.687.753 0 -1.687.753
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.572.183 0 -3.572.183
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.660.519 9.943.265 11.603.784
İştirakler (Net)
(5.I.g) 9.340 0 9.340
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.340 0 9.340
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.h) 1.648.379 9.943.265 11.591.644
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.028.103 9.943.265 10.971.368
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
620.276 0 620.276
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
421.402 24 421.426
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
192.638 0 192.638
Şerefiye
869 0 869
Diğer
191.769 0 191.769
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 1.280.124 0 1.280.124
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.566.167 2.740.209 4.306.376
VARLIKLAR TOPLAMI
82.811.267 64.503.961 147.315.228
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 46.179.188 40.704.956 86.884.144
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 229.523 18.512.695 18.742.218
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.490.491 0 2.490.491
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 1.726.340 0 1.726.340
Bonolar
1.726.340 0 1.726.340
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.675.972 1.762.691 3.438.663
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 1.675.972 1.762.691 3.438.663
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.f) 2.125 0 2.125
Finansal Kiralama
2.207 0 2.207
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-82 0 -82
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 702.455 0 702.455
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
132.823 0 132.823
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
569.632 0 569.632
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 230.968 0 230.968
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 7.127.400 7.127.400
Krediler
0 7.127.400 7.127.400
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.506.080 7.386.422 10.892.502
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 15.260.321 -182.399 15.077.922
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
667.940 0 667.940
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
490.054 -182.399 307.655
Kar Yedekleri
7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
2.949.041 0 2.949.041
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.703.769 0 1.703.769
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
72.003.463 75.311.765 147.315.228


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-6.873.538
Alınan Faizler
8.624.746
Ödenen Faizler
-6.306.300
Alınan Temettüler
1.769
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.892.176
Elde Edilen Diğer Kazançlar
83.312
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
892.848
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-914.639
Ödenen Vergiler
-128.041
Diğer
-11.019.409
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
13.454.840
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-147.615
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
201.742
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.847.468
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.519.818
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.642.031
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14.095.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.502.662
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.772.427
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
6.581.302
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-215.239
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-161.130
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
58.690
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-827.047
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
465.720
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
248.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.893.873
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.354.898
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-13.240.749
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-8.022
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.088.832
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.561.022
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.133.378
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.694.400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717095


BIST
10:49105.202
Değişim :  -0,15% |  -157,63
Açılış :  105.183  
Önceki Kapanış :  105.360  
En Yüksek
105.669
En Düşük
104.751
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 66,40 4.910.145 % 9,93  
HLGYO 1,83 49.976.112 % 9,58  
GLBMD 4,81 2.564.675 % 7,61  
TSGYO 3,04 8.203.430 % 7,42  
VKFYO 2,53 3.570.219 % 4,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3834 8,4255 % 0,17  
Frank 7,0548 7,0973 % 0,25  
Riyal 1,8108 1,8198 % 0,11  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.721 2,23  
Altın Gr. 377 377 0,67  
Cumhuriyet 2.446 2.476 2,50  
Tam 2.518 2.552 2,50  
Yarım 1.229 1.242 1,20  
Çeyrek 614 622 0,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,42 0,04  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 0,00  
B. Petrol 35,27 35,27 -0,76