***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.05.2019 18:21***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 19.657 55.192 1.772.687 -447.399 -1.277.553 47.735 5.880.326 1.556.692 1.879.792 12.812.905 0 12.812.905
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 601.351 601.351 0 -12.723 0 -12.723 0 -311.420 0 277.208 0 277.208
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 50.906 -15.371 621.008 656.543 1.772.687 -460.122 -1.277.553 35.012 5.880.326 1.245.272 1.879.792 13.090.113 0 13.090.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.434 0 0 1.434 451.128 -57.827 -357.394 35.907 0 0 603.619 640.960 0 640.960
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.879.792 0 -1.879.792 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 52.340 -15.371 621.008 657.977 2.223.815 -517.949 -1.634.947 70.919 7.760.118 1.245.272 603.619 13.731.073 0 13.731.073
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.540 273 0 1.813 471.466 -130.666 -335.768 5.032 0 0 492.254 499.099 0 499.099
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 71.336 -45.286 797.710 823.760 4.176.494 -935.908 -3.193.932 46.654 9.942.641 1.245.272 492.254 15.943.749 0 15.943.749


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
82.353.950 146.500.404 228.854.354 72.498.372 121.057.144 193.555.516
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.879.467 21.670.351 32.549.818 10.792.249 21.503.517 32.295.766
Teminat Mektupları
10.855.700 15.074.735 25.930.435 10.778.466 15.375.865 26.154.331
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 108.365 187.386 79.021 102.658 181.679
Diğer Teminat Mektupları
10.776.679 14.966.370 25.743.049 10.699.445 15.273.207 25.972.652
Banka Kredileri
5.126 168.360 173.486 7.826 215.538 223.364
İthalat Kabul Kredileri
5.126 168.360 173.486 7.826 215.538 223.364
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
18.633 2.893.468 2.912.101 5.949 2.297.788 2.303.737
Belgeli Akreditifler
10.924 2.323.264 2.334.188 5.949 1.842.297 1.848.246
Diğer Akreditifler
7.709 570.204 577.913 0 455.491 455.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
8 3.533.788 3.533.796 8 3.614.326 3.614.334
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 36.274.395 11.105.595 47.379.990 34.851.451 9.484.126 44.335.577
Cayılamaz Taahhütler
35.329.191 11.105.595 46.434.786 33.975.230 9.484.126 43.459.356
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.605.884 5.408.466 7.014.350 1.410.008 3.672.987 5.082.995
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Ta 0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.793.015 0 11.793.015 11.210.043 0 11.210.043
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.197.108 0 2.197.108 1.815.134 0 1.815.134
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.642 0 1.642 1.584 0 1.584
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.419.183 0 19.419.183 19.225.849 0 19.225.849
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
4.988 0 4.988 4.592 0 4.592
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
307.371 5.697.129 6.004.500 308.020 5.811.139 6.119.159
Cayılabilir Taahhütler
945.204 0 945.204 876.221 0 876.221
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
944.645 0 944.645 875.662 0 875.662
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
35.200.088 113.724.458 148.924.546 26.854.672 90.069.501 116.924.173
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 437.922
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
245.652 0 245.652 230.632 0 230.632
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
245.652 0 245.652 230.632 0 230.632
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
2 0 2 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.041.465 0 1.041.465 956.687 0 956.687
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 1.579.976 2.122.986 3.702.962 1.626.861 1.835.674 3.462.535
VARLIKLAR TOPLAMI
81.290.202 65.617.055 146.907.257 79.908.430 57.749.519 137.657.949
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 43.870.727 44.568.368 88.439.095 47.681.466 36.447.314 84.128.780
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 263.146 16.347.058 16.610.204 233.809 14.979.345 15.213.154
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.590.208 556.555 3.146.763 1.385.878 0 1.385.878
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.420.861 0 2.420.861 1.791.892 0 1.791.892
Bonolar
2.420.861 0 2.420.861 1.791.892 0 1.791.892
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.154.967 639.058 1.794.025 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 1.154.967 639.058 1.794.025 954.167 971.263 1.925.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 511.445 14.113 525.558 563 9.069 9.632
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.012.360 0 1.012.360 897.337 0 897.337
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
256.174 0 256.174 194.723 0 194.723
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
756.186 0 756.186 702.614 0 702.614
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 238.571 0 238.571 267.549 0 267.549
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.671.463 6.671.463 0 6.274.450 6.274.450
Krediler
0 6.671.463 6.671.463 0 6.274.450 6.274.450
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 3.284.224 6.820.384 10.104.608 3.919.586 6.399.611 10.319.197
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 16.095.869 -152.120 15.943.749 15.575.393 -130.743 15.444.650
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
823.760 0 823.760 821.947 0 821.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
198.774 -152.120 46.654 172.365 -130.743 41.622
Kar Yedekleri
9.942.641 0 9.942.641 7.760.118 0 7.760.118
Yasal Yedekler
454.932 0 454.932 345.806 0 345.806
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.487.709 0 9.487.709 7.414.312 0 7.414.312
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.737.526 0 1.737.526 3.427.795 0 3.427.795
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
492.254 0 492.254 2.182.523 0 2.182.523
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
71.442.378 75.464.879 146.907.257 72.707.640 64.950.309 137.657.949


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 4.029.472 2.983.984
Kredilerden Alınan Faizler
3.521.434 2.610.643
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
48.514 36.432
Bankalardan Alınan Faizler
34.382 25.826
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.033 651
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
365.206 283.343
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.522 2.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
221.882 163.037
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
138.802 117.329
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
56.903 27.089
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -2.799.020 -1.779.134
Mevduata Verilen Faizler
-2.337.422 -1.429.034
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-276.592 -196.495
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-36.759 -77.223
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-107.669 -64.873
Kiralama Faiz Giderleri
-32.003 -269
Diğer Faiz Giderleri
-8.575 -11.240
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.230.452 1.204.850
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
766.698 416.936
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.026.783 569.058
Gayri Nakdi Kredilerden
100.747 59.548
Diğer
926.036 509.510
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-260.085 -152.122
Gayri Nakdi Kredilere
-357 -257
Diğer
-259.728 -151.865
TEMETTÜ GELİRLERİ
2.762 101
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 168.692 -55.556
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-8.620 1.567
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
865.519 224.515
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-688.207 -281.638
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 48.888 35.273
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.217.492 1.601.604
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -1.020.254 -355.557
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-68 -50.296
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -377.109 -324.696
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -491.513 -420.555
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
328.548 450.500
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
216.245 265.483
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 544.793 715.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-52.539 -112.364
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-547.898 -280.178
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
495.359 167.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
492.254 603.619
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 492.254 603.619
Grubun Karı (Zararı)
492.254 603.619
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar Zarar 0,15000000 0,18000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760812


BIST
18:05105.994
Değişim :  -4,01% |  -4.424,72
Açılış :  99.332  
Önceki Kapanış :  110.418  
En Yüksek
107.760
En Düşük
99.332
BIST En Aktif Hisseler
OYAYO 3,88 47.818.959 % 14,79  
HUBVC 26,12 18.240.018 % 12,91  
TSPOR 5,95 64.865.302 % 10,80  
MEMSA 0,37 1.783.275 % 8,82  
MZHLD 14,80 69.482 % 8,42  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9617 8,0017 % -0,11  
Frank 6,4327 6,4714 % 0,95  
Riyal 1,6593 1,6676 % 0,70  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.587 1.587 -49,81  
Altın Gr. 318 318 -8,41  
Cumhuriyet 2.161 2.193 -15,00  
Tam 2.150 2.203 -15,57  
Yarım 1.039 1.066 -7,53  
Çeyrek 521 533 -3,77  
Gümüş.Ons 16,69 16,73 -0,93  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,18  
B. Petrol 49,41 49,41 -2,32