***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.05.2017 19:13***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.994.020 11.771.435 14.765.455 2.281.807 12.557.554 14.839.361
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 617.506 392.737 1.010.243 1.049.942 397.917 1.447.859
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
617.506 392.737 1.010.243 1.049.942 397.917 1.447.859
Devlet Borçlanma Senetleri
59.151 5.794 64.945 93.100 3.787 96.887
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
547.857 386.943 934.800 946.929 394.096 1.341.025
Diğer Menkul Değerler
10.498 0 10.498 9.913 34 9.947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 18.472 6.803.589 6.822.061 17.006 5.555.737 5.572.743
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
2.006.825 0 2.006.825 3.001.571 0 3.001.571
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
6.184 0 6.184 175 0 175
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
2.000.641 0 2.000.641 3.001.396 0 3.001.396
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.478.697 1.863.157 7.341.854 5.421.996 2.174.994 7.596.990
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.930 44.471 48.401 3.930 37.798 41.728
Devlet Borçlanma Senetleri
5.474.767 1.296.970 6.771.737 5.418.066 1.707.773 7.125.839
Diğer Menkul Değerler
0 521.716 521.716 0 429.423 429.423
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 54.613.121 43.807.030 98.420.151 49.267.080 41.883.408 91.150.488
Krediler ve Alacaklar
53.518.970 43.797.610 97.316.580 48.268.612 41.878.192 90.146.804
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
11.639 0 11.639 14.194 0 14.194
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
53.507.331 43.797.610 97.304.941 48.254.418 41.878.192 90.132.610
Takipteki Krediler
3.656.004 20.278 3.676.282 3.635.008 16.631 3.651.639
Özel Karşılıklar (-)
-2.561.853 -10.858 -2.572.711 -2.636.540 -11.415 -2.647.955
FAKTORİNG ALACAKLARI
1.597.365 37.312 1.634.677 1.155.332 79.389 1.234.721
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.327.480 1.727.681 5.055.161 3.339.895 1.716.137 5.056.032
Devlet Borçlanma Senetleri
3.327.480 1.688.158 5.015.638 3.339.895 1.678.583 5.018.478
Diğer Menkul Değerler
0 39.523 39.523 0 37.554 37.554
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Mali İştirakler
1.508 0 1.508 1.508 0 1.508
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 12.103 136 12.239 12.103 130 12.233
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.103 136 12.239 12.103 130 12.233
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 622.026 2.049.122 2.671.148 616.636 2.020.671 2.637.307
Finansal Kiralama Alacakları
810.542 2.462.329 3.272.871 780.796 2.420.711 3.201.507
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-188.516 -413.207 -601.723 -164.160 -400.040 -564.200
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
544.837 118.292 663.129 552.614 111.965 664.579
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
194.137 11.615 205.752 193.140 11.679 204.819
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
193.268 11.615 204.883 192.271 11.679 203.950
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 164.527 0 164.527 164.527 0 164.527
VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 158.158 207 158.365 220.354 34.510 254.864
Cari Vergi Varlığı
3 207 210 67.178 34.510 101.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı
158.155 0 158.155 153.176 0 153.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.302.508 821.315 2.123.823 1.099.302 603.655 1.702.957
AKTİF TOPLAMI
73.664.729 69.403.628 143.068.357 68.406.252 67.147.746 135.553.998
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 34.972.496 64.080.830 99.053.326 35.185.381 57.010.570 92.195.951
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
63.728 749.568 813.296 38.299 732.007 770.306
Diğer
34.908.768 63.331.262 98.240.030 35.147.082 56.278.563 91.425.645
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 477.150 455.191 932.341 546.611 701.775 1.248.386
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.872.892 10.075.197 11.948.089 2.129.526 9.129.165 11.258.691
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.489.790 0 4.489.790 5.397.576 0 5.397.576
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
380.098 0 380.098 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
4.109.692 0 4.109.692 5.397.576 0 5.397.576
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.398.152 1.265.708 3.663.860 2.181.325 1.309.730 3.491.055
Bonolar
1.979.427 0 1.979.427 1.766.245 0 1.766.245
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
411.190 0 411.190 415.080 0 415.080
Tahviller
7.535 1.265.708 1.273.243 0 1.309.730 1.309.730
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.348.096 384.585 1.732.681 1.429.351 532.863 1.962.214
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.243.048 930.094 2.173.142 1.060.323 912.887 1.973.210
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.853.463 36.145 1.889.608 1.715.537 32.614 1.748.151
Genel Karşılıklar
1.322.266 0 1.322.266 1.269.354 0 1.269.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
121.149 8.100 129.249 114.048 7.671 121.719
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
410.048 28.045 438.093 332.135 24.943 357.078
VERGİ BORCU
(5.II.i) 190.479 22.157 212.636 188.093 17.072 205.165
Cari Vergi Borcu
190.047 10.847 200.894 188.093 1.626 189.719
Ertelenmiş Vergi Borcu
432 11.310 11.742 0 15.446 15.446
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 5.671.510 5.671.510 0 5.483.501 5.483.501
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 7.556.080 3.745.294 11.301.374 7.266.585 3.323.513 10.590.098
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
-1.451.003 -59.102 -1.510.105 -1.414.688 -98.711 -1.513.399
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-383.370 -71.263 -454.633 -444.941 -110.354 -555.295
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
95.527 12.161 107.688 28.852 11.643 40.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
13.397 0 13.397 13.397 0 13.397
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
11 0 11 11 0 11
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-1.171.781 0 -1.171.781 -1.007.220 0 -1.007.220
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-4.802 0 -4.802 -4.802 0 -4.802
Kar Yedekleri
4.204.568 1.361.751 5.566.319 3.988.561 1.144.242 5.132.803
Yasal Yedekler
252.819 5.019 257.838 182.355 5.019 187.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.915.414 11.173 3.926.587 3.769.533 11.173 3.780.706
Diğer Kar Yedekleri
36.335 1.345.559 1.381.894 36.673 1.128.050 1.164.723
Kar veya Zarar
1.477.962 2.442.645 3.920.607 1.368.342 2.277.982 3.646.324
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.286.033 2.077.092 3.363.125 746.069 1.500.228 2.246.297
Dönem Net Karı / Zararı
191.929 365.553 557.482 622.273 777.754 1.400.027
Azınlık Payları
8.453 0 8.453 8.270 0 8.270
PASİF TOPLAMI
56.401.646 86.666.711 143.068.357 57.100.308 78.453.690 135.553.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190.369 0 0 0 0 190.369 0 190.369
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.655 0 -18.655 0 -18.655
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.126 0 1.126 0 1.126
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.781 0 -19.781 0 -19.781
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 30.533 0 0 0 0 0 0 0 30.533 0 30.533
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 300.485 0 0 0 0 0 0 300.485 51 300.536
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 38.132 0 124.586 0 -858.403 695.685 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 38.132 0 124.586 0 -858.403 695.685 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 187.693 0 4.423.631 586.697 300.485 2.239.917 -289.419 126.494 11 -601.917 0 8.789.731 7.249 8.796.980
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.662 0 0 0 0 100.662 0 100.662
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164.561 0 -164.561 0 -164.561
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 0 89 0 89
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -164.650 0 -164.650 0 -164.650
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 0 0 0 339 0 339
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 217.171 0 0 0 0 0 0 0 217.171 0 217.171
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakden
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 557.482 0 0 0 0 0 0 557.482 183 557.665
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 70.464 0 145.881 0 -1.400.027 1.116.828 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 70.464 0 145.881 0 -1.400.027 1.116.828 0 66.854 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 257.838 0 3.926.587 1.377.092 557.482 3.363.125 -454.633 121.085 11 -1.171.781 0 11.292.921 8.453 11.301.374


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
66.344.303 97.825.306 164.169.609 54.889.084 89.829.528 144.718.612
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.105.978 18.511.625 28.617.603 10.041.664 18.740.351 28.782.015
Teminat Mektupları
10.092.562 11.600.200 21.692.762 10.029.957 11.752.258 21.782.215
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 82.160 161.181 79.021 90.776 169.797
Diğer Teminat Mektupları
10.013.541 11.518.040 21.531.581 9.950.936 11.661.482 21.612.418
Banka Kredileri
6.145 242.591 248.736 5.498 251.332 256.830
İthalat Kabul Kredileri
6.145 242.591 248.736 5.498 251.332 256.830
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
42 2.662.911 2.662.953 42 2.426.574 2.426.616
Belgeli Akreditifler
42 1.884.570 1.884.612 42 1.611.093 1.611.135
Diğer Akreditifler
0 778.341 778.341 0 815.481 815.481
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
7.229 4.005.923 4.013.152 6.167 4.310.187 4.316.354
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 29.533.325 4.990.190 34.523.515 28.323.856 4.027.727 32.351.583
Cayılamaz Taahhütler
26.365.500 4.990.190 31.355.690 25.004.358 4.027.727 29.032.085
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.595.631 3.851.853 5.447.484 405.787 2.956.586 3.362.373
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 19.296 19.296 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.931.217 30.909 8.962.126 9.475.667 24.982 9.500.649
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.204.537 0 2.204.537 2.111.130 0 2.111.130
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.332 0 2.332 2.415 0 2.415
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
13.483.244 0 13.483.244 12.764.645 0 12.764.645
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.131 0 1.131 1.416 0 1.416
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
147.408 1.088.132 1.235.540 243.298 1.046.159 1.289.457
Cayılabilir Taahhütler
3.167.825 0 3.167.825 3.319.498 0 3.319.498
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.167.266 0 3.167.266 3.318.939 0 3.318.939
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
26.705.000 74.323.491 101.028.491 16.523.564 67.061.450 83.585.014
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
26.705.000 74.323.491 101.028.491 16.523.564 67.061.450 83.585.014
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.576.618 3.359.157 4.935.775 1.711.451 2.321.703 4.033.154
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
873.073 1.612.744 2.485.817 879.079 1.148.288 2.027.367
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
703.545 1.746.413 2.449.958 832.372 1.173.415 2.005.787
Para ve Faiz Swap İşlemleri
20.404.134 63.140.849 83.544.983 10.988.532 57.347.352 68.335.884
Swap Para Alım İşlemleri
2.974.835 28.669.818 31.644.653 2.846.554 22.168.613 25.015.167
Swap Para Satım İşlemleri
14.009.299 15.713.314 29.722.613 6.920.574 16.486.099 23.406.673
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.710.000 9.378.859 11.088.859 610.000 9.347.248 9.957.248
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.710.000 9.378.858 11.088.858 611.404 9.345.392 9.956.796
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.724.248 5.275.538 9.999.786 3.823.581 5.299.660 9.123.241
Para Alım Opsiyonları
2.142.301 2.734.307 4.876.608 1.947.258 2.529.227 4.476.485
Para Satım Opsiyonları
2.581.947 2.420.459 5.002.406 1.876.323 2.643.805 4.520.128
Faiz Alım Opsiyonları
0 60.386 60.386 0 63.314 63.314
Faiz Satım Opsiyonları
0 60.386 60.386 0 63.314 63.314
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.547.947 2.547.947 0 2.092.735 2.092.735
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
435.301.519 133.033.033 568.334.552 406.703.917 104.773.998 511.477.915
EMANET KIYMETLER
99.239.890 2.532.579 101.772.469 93.768.668 2.468.962 96.237.630
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
137.714 0 137.714 137.718 0 137.718
Emanete Alınan Menkul Değerler
97.178.639 1.028.741 98.207.380 91.541.375 1.006.875 92.548.250
Tahsile Alınan Çekler
873.450 1.066.447 1.939.897 1.116.594 962.251 2.078.845
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.048.836 349.541 1.398.377 971.623 415.353 1.386.976
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 87.136 87.136 0 83.793 83.793
Emanet Kıymet Alanlar
1.251 714 1.965 1.358 690 2.048
REHİNLİ KIYMETLER
335.734.419 129.773.678 465.508.097 312.550.745 101.470.333 414.021.078
Menkul Kıymetler
3.196.536 9.034 3.205.570 3.134.244 25.768 3.160.012
Teminat Senetleri
237.531.525 46.344.003 283.875.528 217.463.456 45.384.701 262.848.157
Emtia
14.083.183 3.806.633 17.889.816 13.702.267 3.683.797 17.386.064
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
72.546.518 37.368.594 109.915.112 69.421.586 35.399.926 104.821.512
Diğer Rehinli Kıymetler
8.376.657 42.245.414 50.622.071 8.829.192 16.976.141 25.805.333
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
327.210 726.776 1.053.986 384.504 834.703 1.219.207
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
501.645.822 230.858.339 732.504.161 461.593.001 194.603.526 656.196.527


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
937.512 1.698.324
Alınan Faizler
2.721.962 2.298.539
Ödenen Faizler
-1.377.628 -1.210.525
Alınan Temettüler
85 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
442.501 374.206
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 1.258.006
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
243.796 273.378
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-317.280 -279.738
Ödenen Vergiler
-40.606 -31.704
Diğer
-735.318 -983.838
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-2.349.929 -2.834.009
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
20.898 3.703
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-396.242 -14.287
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.632.359 -3.305.038
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.052.233 -808.635
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
2.518.534 417.226
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.319.175 2.984.430
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
954.200 -426.822
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.081.902 -1.684.586
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-1.412.417 -1.135.685
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
451.524 978.399
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-46.797 -40.896
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
26.135 16.259
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-380.926 -579.053
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
785.947 1.582.089
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
67.165 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-94.889 -68.721
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.578.583 1.983.620
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.673.472 -2.052.341
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
188.938 -74.662
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-866.844 -300.669
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.962.545 9.947.093
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.095.701 9.646.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 2.977.546 2.461.191
Kredilerden Alınan Faizler
2.515.143 2.024.301
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
18.202 11.738
Bankalardan Alınan Faizler
10.552 3.241
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
10.200 3.922
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
339.466 350.067
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
2.355 1.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
185.874 241.478
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
151.237 106.938
Finansal Kiralama Gelirleri
58.639 51.648
Diğer Faiz Gelirleri
25.344 16.274
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -1.399.382 -1.222.237
Mevduata Verilen Faizler
-1.024.922 -869.757
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-215.384 -154.963
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-50.286 -117.943
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-69.849 -58.156
Diğer Faiz Giderleri
-38.941 -21.418
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.578.164 1.238.954
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
(5.IV.j) 338.836 293.623
Alınan Ücret ve Komisyonlar
442.501 383.518
Gayri Nakdi Kredilerden
52.807 41.891
Diğer
389.694 341.627
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-103.665 -89.895
Gayri Nakdi Kredilere
-576 -271
Diğer
-103.089 -89.624
TEMETTÜ GELİRLERİ
85 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -144.355 -228.382
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-16.215 -6.960
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-402.997 -697.124
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
274.857 475.702
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 234.473 183.379
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
2.007.203 1.487.574
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.e) -526.941 -405.361
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -755.540 -696.892
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
724.722 385.321
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 724.722 385.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -167.057 -84.785
Cari Vergi Karşılığı
-154.292 -102.442
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-12.765 17.657
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
557.665 300.536
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.i) 557.665 300.536
Grubun Karı (Zararı)
557.482 300.485
Azınlık Payları Karı (Zararı)
183 51
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar / Zarar 0,17000000 0,17000000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
125.837 240.225
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
467 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
217.171 30.533
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
89 1.289
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-205.812 -24.726
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
15.859 -45.074
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
153.611 202.247
DÖNEM KARI (ZARARI)
557.665 300.536
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
-18.375 -3.443
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-89 -1.126
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
576.129 305.105
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
711.276 502.783http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/604969


BIST
18:05114.789
Değişim :  -1,75% |  -2.040,18
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
113.463
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 3,60 94.450.923 % 20,00  
TURGG 52,90 11.616.740 % 12,08  
YBTAS 5.656,70 424.253 % 10,00  
YONGA 11,28 93.816 % 9,94  
HALKS 3,35 200.386 % 9,84  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8830 7,9226 % 0,14  
Frank 6,2241 6,2616 % 0,36  
Riyal 1,6254 1,6335 % 0,38  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 -2,30  
Altın Gr. 326 326 4,30  
Cumhuriyet 2.202 2.235 69,00  
Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,60 18,65 -0,02  
Gümüş Gr. 3,67 3,68 0,01  
B. Petrol 55,51 55,51 -2,43