***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.08.2017 19:40***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.969.769 12.429.433 15.399.202 2.281.807 12.557.554 14.839.361
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 436.720 696.859 1.133.579 1.049.942 397.917 1.447.859
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
436.720 696.859 1.133.579 1.049.942 397.917 1.447.859
Devlet Borçlanma Senetleri
30.435 5.334 35.769 93.100 3.787 96.887
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 447 447 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
395.722 684.025 1.079.747 946.929 394.096 1.341.025
Diğer Menkul Değerler
10.563 7.053 17.616 9.913 34 9.947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 281.970 7.734.220 8.016.190 17.006 5.555.737 5.572.743
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
1.016.328 0 1.016.328 3.001.571 0 3.001.571
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
15.992 0 15.992 175 0 175
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
1.000.336 0 1.000.336 3.001.396 0 3.001.396
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.413.197 1.532.245 6.945.442 5.421.996 2.174.994 7.596.990
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.956 45.677 49.633 3.930 37.798 41.728
Devlet Borçlanma Senetleri
5.409.241 948.634 6.357.875 5.418.066 1.707.773 7.125.839
Diğer Menkul Değerler
0 537.934 537.934 0 429.423 429.423
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 56.462.438 44.918.723 101.381.161 49.267.080 41.883.408 91.150.488
Krediler ve Alacaklar
55.535.668 44.903.348 100.439.016 48.268.612 41.878.192 90.146.804
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
13.802 0 13.802 14.194 0 14.194
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
55.521.866 44.903.348 100.425.214 48.254.418 41.878.192 90.132.610
Takipteki Krediler
3.667.284 24.139 3.691.423 3.635.008 16.631 3.651.639
Özel Karşılıklar (-)
-2.740.514 -8.764 -2.749.278 -2.636.540 -11.415 -2.647.955
FAKTORİNG ALACAKLARI
1.538.157 43.052 1.581.209 1.155.332 79.389 1.234.721
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.399.300 1.699.933 5.099.233 3.339.895 1.716.137 5.056.032
Devlet Borçlanma Senetleri
3.399.300 1.658.907 5.058.207 3.339.895 1.678.583 5.018.478
Diğer Menkul Değerler
0 41.026 41.026 0 37.554 37.554
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Mali İştirakler
1.508 0 1.508 1.508 0 1.508
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 12.103 140 12.243 12.103 130 12.233
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.103 140 12.243 12.103 130 12.233
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 599.000 1.993.410 2.592.410 616.636 2.020.671 2.637.307
Finansal Kiralama Alacakları
786.364 2.407.173 3.193.537 780.796 2.420.711 3.201.507
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-187.364 -413.763 -601.127 -164.160 -400.040 -564.200
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
531.364 123.020 654.384 552.614 111.965 664.579
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
183.462 10.951 194.413 193.140 11.679 204.819
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
182.593 10.951 193.544 192.271 11.679 203.950
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.l) 164.927 0 164.927 164.527 0 164.527
VERGİ VARLIĞI
(5.I.m) 173.570 153 173.723 220.354 34.510 254.864
Cari Vergi Varlığı
0 153 153 67.178 34.510 101.688
Ertelenmiş Vergi Varlığı
173.570 0 173.570 153.176 0 153.176
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.n) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.o) 1.471.889 873.741 2.345.630 1.099.302 603.655 1.702.957
AKTİF TOPLAMI
74.667.141 72.055.880 146.723.021 68.406.252 67.147.746 135.553.998
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 34.163.328 69.374.228 103.537.556 35.185.381 57.010.570 92.195.951
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
62.885 723.745 786.630 38.299 732.007 770.306
Diğer
34.100.443 68.650.483 102.750.926 35.147.082 56.278.563 91.425.645
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 559.266 371.132 930.398 546.611 701.775 1.248.386
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 1.670.499 9.893.619 11.564.118 2.129.526 9.129.165 11.258.691
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.192.843 165.676 3.358.519 5.397.576 0 5.397.576
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
380.098 0 380.098 0 0 0
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
2.812.745 165.676 2.978.421 5.397.576 0 5.397.576
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.422.932 1.193.623 3.616.555 2.181.325 1.309.730 3.491.055
Bonolar
2.078.216 0 2.078.216 1.766.245 0 1.766.245
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
316.803 0 316.803 415.080 0 415.080
Tahviller
27.913 1.193.623 1.221.536 0 1.309.730 1.309.730
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.408.442 234.870 1.643.312 1.429.351 532.863 1.962.214
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.754.625 991.334 2.745.959 1.060.323 912.887 1.973.210
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.838.490 40.119 1.878.609 1.715.537 32.614 1.748.151
Genel Karşılıklar
1.295.467 0 1.295.467 1.269.354 0 1.269.354
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
127.585 8.668 136.253 114.048 7.671 121.719
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
415.438 31.451 446.889 332.135 24.943 357.078
VERGİ BORCU
(5.II.i) 231.545 34.697 266.242 188.093 17.072 205.165
Cari Vergi Borcu
229.751 22.772 252.523 188.093 1.626 189.719
Ertelenmiş Vergi Borcu
1.794 11.925 13.719 0 15.446 15.446
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 5.339.111 5.339.111 0 5.483.501 5.483.501
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.j) 7.989.542 3.853.100 11.842.642 7.266.585 3.323.513 10.590.098
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
-1.510.450 -26.326 -1.536.776 -1.414.688 -98.711 -1.513.399
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-324.077 -38.819 -362.896 -444.941 -110.354 -555.295
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
95.349 12.493 107.842 28.852 11.643 40.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
13.397 0 13.397 13.397 0 13.397
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
22 0 22 11 0 11
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-1.290.354 0 -1.290.354 -1.007.220 0 -1.007.220
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-4.802 0 -4.802 -4.802 0 -4.802
Kar Yedekleri
4.201.957 1.482.414 5.684.371 3.988.561 1.144.242 5.132.803
Yasal Yedekler
252.819 5.019 257.838 182.355 5.019 187.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.915.414 11.173 3.926.587 3.769.533 11.173 3.780.706
Diğer Kar Yedekleri
33.724 1.466.222 1.499.946 36.673 1.128.050 1.164.723
Kar veya Zarar
1.973.263 2.397.012 4.370.275 1.368.342 2.277.982 3.646.324
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
1.286.033 2.077.092 3.363.125 746.069 1.500.228 2.246.297
Dönem Net Karı / Zararı
687.230 319.920 1.007.150 622.273 777.754 1.400.027
Azınlık Payları
8.672 0 8.672 8.270 0 8.270
PASİF TOPLAMI
55.231.512 91.491.509 146.723.021 57.100.308 78.453.690 135.553.998


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 312.302 0 0 0 0 312.302 0 312.302
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17.434 0 -17.434 0 -17.434
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.704 0 1.704 0 1.704
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.138 0 -19.138 0 -19.138
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
0 0 0 0 0 0 0 35.425 0 0 0 0 0 0 0 35.425 0 35.425
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 762.066 0 0 0 0 0 0 762.066 228 762.294
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 38.132 0 124.586 0 -858.403 695.685 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 38.132 0 124.586 0 -858.403 695.685 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 187.693 0 3.786.767 591.589 762.066 2.239.917 -167.486 13.397 11 -600.696 0 10.129.373 7.426 10.136.799
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192.399 0 0 0 0 192.399 0 192.399
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -283.134 0 -283.134 0 -283.134
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 198 0 198
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -283.332 0 -283.332 0 -283.332
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 0 0 0 493 0 493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
018:05110.022
Değişim :  0,44% |  484,91
Açılış :  110.143  
Önceki Kapanış :  109.537  
En Yüksek
110.602
En Düşük
109.546
BIST En Aktif Hisseler
BAYRK 3,96 284.882 % 10,00  
LUKSK 13,53 4.888.705 % 10,00  
MAALT 79,75 41.852.748 % 10,00  
GEREL 4,63 275.111.094 % 9,98  
KARTN 493,50 38.215.893 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5469 8,5898 % 0,79  
Frank 7,0042 7,0464 % -0,48  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,19  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 -28,53  
Altın Gr. 367 367 -5,43  
Cumhuriyet 2.381 2.417 -30,20  
Tam 2.451 2.495 -23,80  
Yarım 1.196 1.212 -17,00  
Çeyrek 598 606 -8,60  
Gümüş.Ons 17,39 17,46 -0,28  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 -0,05  
B. Petrol 41,95 41,95 1,97