***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) )

31.03.2016 22:19***DENIZ***DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Düzeltme) )

Ortaklığın Adresi : Büyükdere Caddesi No:141 34394 Esentepe-Şişli İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Telefon: (212) 348 20 00 Faks: (212) 336 30 80
E-posta adresi : yatirimciiliskileri@denizbank.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon: (212) 348 59 95 Faks: (212) 336 61 86
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati : 31.03.2016-16:28- Hak Kullanımı Bildirimi Paneli
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği : Sehven Hatalı Dokuman Gonderimi
Özet Bilgi : 31 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Kararları


AÇIKLAMA:

Hak Kullanımı Bildirimi Şablonun'dan yayınlanan bildirim ekinde gönderilen dokumanlarda sehven hata yapıldığından ancak aynı şablon üzerinden düzeltme teknik sebeplerle girilemediğinden açıklama tekrar gönderilmektedir.

Bankamızın 31.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında

1. 2015 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar Hesabı, 2015 yılı bağımsız denetim çalışmaları sonucu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited) tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

2. Banka'nın 2015 yılı net karının dağıtılmayarak

Banka'nın 762,645,179.19.-TL tutarındaki 2015 yılı net karından
* Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 38,132,258.96.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
* 2015 finansal yılında Denizbank A.Ş tarafından elde edilen gayrimenkul satış karının Kurumlar Vergisi 5/1-e maddesinde belirtilen istisnadan faydalanmak üzere istisna edilen 9,421,458.70.-TL'nin Tasarrufu Zorunlu Fonlar hesabında bırakılmasına,
* kalan 715,091,461.53.-TL'nin de Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

3. 31 Mart 2015 tarihinde görevden ayrılan Denis Bugrov'un ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

4. 37 maddeden oluşan Banka esas sözleşmesinin 6. maddesi hariç diğer tüm maddelerinin tutanak ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,

5. Banka sermayesinin 1.816.100.000.-TL'sından 3.316.100.000.-TL'sına çıkartılması ve bu suretle esas sözleşmenin 6. maddesinin tutanak ekinde yer alan şekilde değiştirilmesine,

6. Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ilgili Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Bankamızın 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2016 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine,

7. Yönetim Kurulu Üyelerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı izinler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi gereğince Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususlarında gerekli izinlerin verilmesine,

8. Gerektiği takdirde, yurtiçi ve yurtdışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının çıkarılması, çıkarılacak olan her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, banka bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının vadesinin, tutarının, türünün, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi, ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususlarında Yönetim kuruluna yetki verilmesine,

21.005,099 red oyuna karşılık 1.813.422.610,039 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Ayrıca, gündemin 8. Maddesi kapsamında Denizbank A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine "Ücretlendirme Politikası" kapsamında 2015 yılında 63.462.000.-TL ödeme yapıldığı hususunda genel kurul bilgilendirilmiştir. Yine gündemin 10. Maddesi kapsamında 2015 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Mali İşler Grubundan alınan liste doğrultusunda bu bağışların toplamının 790.318.-TL olduğu hususunda Genel kurul bilgilendirilmiştir.

Kar dağıtım tablosu, imzalı toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519466


BIST12:34114.151
Değişim :  -2,29% |  -2.678,19
Açılış :  114.984  
Önceki Kapanış :  116.829  
En Yüksek
114.984
En Düşük
113.870
BIST En Aktif Hisseler
GSRAY 3,60 91.906.961 % 20,00  
RALYH 9,43 38 % 15,00  
YBTAS 5.656,70 192.328 % 10,00  
YONGA 11,28 52.114 % 9,94  
BALAT 2,06 99.611 % 9,57  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9251 7,9648 % 0,67  
Frank 6,2528 6,2905 % 0,82  
Riyal 1,6355 1,6437 % 1,01  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.685 1.686 41,53  
Altın Gr. 334 334 11,94  
Cumhuriyet 2.210 2.243 77,00  
Tam 2.203 2.259 76,77  
Yarım 1.065 1.093 37,14  
Çeyrek 534 546 18,56  
Gümüş.Ons 18,84 18,88 0,36  
Gümüş Gr. 3,73 3,74 0,11  
B. Petrol 55,95 55,95 -1,99