***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2017 18:17***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -32.310 0 -32.310 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.136.093 0 0 0 11.239.245 8.170.006 19.409.251 51.523.984 0 51.523.984
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.009.712 7.160.294 -8.170.006 -1.009.712 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.862 0 -8.862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.160.294 9.741.624 2.581.330 2.572.468 0 2.572.468
Dönem Karı (Zararı)
9.741.624 9.741.624 9.741.624 9.741.624
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.862 -8.862 0 0 0 0 -8.862 -8.862
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -7.160.294 -7.160.294 -7.160.294 -7.160.294
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -41.172 0 -41.172 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 9.741.624 20.980.869 54.096.452 0 54.096.452
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -41.172 0 -41.172 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 9.741.624 20.980.869 54.096.452 0 54.096.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 1.164.832 8.576.792 -9.741.624 -1.164.832 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.689 0 -9.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.576.792 10.355.164 1.778.372 1.768.683 0 1.768.683
Dönem Karı (Zararı)
0 10.355.164 10.355.164 10.355.164 0 10.355.164
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.689 -9.689 0 0 0 0 -9.689 -9.689
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -8.576.792 -8.576.792 -8.576.792 -8.576.792
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.350.593 18.536.460
Dönem Karı (Zararı)
10.355.164 9.741.624
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-190.676 3.075.002
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 167.000 126.461
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
360.879 553.120
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 57.126 14.073
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 303.753 539.047
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
420.428 -78.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 225.567 157.736
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 35.012 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 159.849 -236.270
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-292.774 -937.042
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -2.488.494 -2.945.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 2.269.241 2.020.586
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -8.662 -110.606
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -64.859 98.732
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.607.126 2.460.641
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -3.453.335 950.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.297.655 14.625.996
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.120.762 -2.228.029
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 51.715 1.775.853
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -8.881.622 3.831.793
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.941.554 11.059.005
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -288.540 187.374
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.133.167 27.442.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -359.579 -179.938
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.267.583 -3.225.834
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.409.736 -5.500.390
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-473.789 -25.059
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-473.789 -25.059
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -473.789 -25.059
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.357.539 -6.235.126
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 0
Ödenen Temettüler
-8.576.792 -7.160.294
Ödenen Faiz
31-33 219.253 925.168
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.181.921 12.276.275
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.181.921 12.276.275
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.686.027 1.409.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.504.106 13.686.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.504.106 13.686.449
Finansal Yatırımlar
7 115.680 87.878
Ticari Alacaklar
10 47.963.893 41.835.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11-37 29.672 198
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 47.934.221 41.835.200
Diğer Alacaklar
11 39.347 91.062
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 55.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.347 35.527
Türev Araçlar
12 238.579 0
Stoklar
13 26.415.466 17.837.597
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.862.549 6.505.766
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 5.554.765 513.581
ARA TOPLAM
85.694.385 80.557.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.694.385 80.557.731
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 18.280 18.280
Maddi Duran Varlıklar
18 255.642 265.343
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 337.826 21.336
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 337.826 21.336
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 354.219 419.340
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
976.157 734.489
TOPLAM VARLIKLAR
86.670.542 81.292.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
Ticari Borçlar
10 26.894.845 24.961.953
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 419.373 510.639
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 26.475.472 24.451.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 100.538 45.623
Diğer Borçlar
11 87.429 375.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 19.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 87.429 356.847
Türev Araçlar
12 0 69.748
Ertelenmiş Gelirler
15 912.713 265.443
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.431.775 159.774
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.156.039 961.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.156.039 961.178
ARA TOPLAM
30.583.339 26.839.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.583.339 26.839.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 222.068 356.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 222.068 356.080
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.068 356.080
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.805.407 27.195.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 55.865.135 54.096.452
Ödenmiş Sermaye
23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.861 -41.172
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.861 -41.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.861 -41.172
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.310.637 6.145.805
Yasal Yedekler
7.310.637 6.145.805
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.239.245 11.239.245
Net Dönem Karı veya Zararı
10.355.164 9.741.624
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.865.135 54.096.452
TOPLAM KAYNAKLAR
86.670.542 81.292.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 192.956.531 176.417.077
Satışların Maliyeti
28 -177.044.511 -161.664.726
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.912.020 14.752.351
BRÜT KAR (ZARAR)
15.912.020 14.752.351
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.977.265 -4.366.744
Pazarlama Giderleri
29 -4.049.038 -3.483.899
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 7.747.975 9.399.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.156.314 -5.050.372
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.477.378 11.250.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 8.419 5.110
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.485.797 11.256.014
Finansman Gelirleri
33 6.647.802 5.200.553
Finansman Giderleri
33 -5.171.309 -4.254.302
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.962.290 12.202.265
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.607.126 -2.460.641
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.539.583 -2.608.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -67.543 147.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.355.164 9.741.624
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.355.164 9.741.624
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 10.355.164 9.741.624
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,45022452 0,42354887
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.689 -8.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.111 -11.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.422 2.215
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.422 2.215
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.689 -8.862
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.345.475 9.732.762
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.345.475 9.732.762http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588575


BIST
18:0589.644
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  89.279  
Önceki Kapanış :  89.644  
En Yüksek
90.269
En Düşük
88.642
BIST En Aktif Hisseler
MRGYO 0,77 8.248.634 % 10,00  
ETYAT 0,99 2.845.327 % 10,00  
BMELK 1,10 122.579 % 10,00  
GSDHO 1,21 50.267.537 % 10,00  
INTEM 7,26 2.530.819 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,1900 8,2310 % 0,57  
Frank 6,8482 6,8895 % 0,26  
Riyal 1,7529 1,7617 % 0,46  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.584 1.585 7,11  
Altın Gr. 335 336 -7,57  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,06 0,07  
Gümüş Gr. 2,98 2,99 0,01  
B. Petrol 25,91 25,91 -0,44