***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2017 18:14***DESPC*** DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -41.172 0 -41.172 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 11.239.245 9.741.624 20.980.869 54.096.452 0 54.096.452
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 9.741.624 -9.741.624 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25.014 0 -25.014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.152.057 1.152.057 1.127.043 0 1.127.043
Dönem Karı (Zararı)
1.152.057 1.152.057 1.152.057 1.152.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.014 -25.014 0 0 0 0 -25.014 -25.014
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 tış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -66.186 0 -66.186 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.145.805 0 0 0 23.000.000 437.133 0 0 0 0 0 2.967.707 0 0 0 0 0 0 -50.861 0 -50.861 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 11.239.245 10.355.164 21.594.409 55.865.135 0 55.865.135
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.355.164 -10.355.164 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 997 0 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.707.665 2.707.665 2.708.662 0 2.708.662
Dönem Karı (Zararı)
2.707.665 2.707.665 2.707.665 0 2.707.665
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
997 997 0 997 997
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 23.000.000 437.133 0 0 0 0 -49.864 0 0 0 0 0 0 606.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.310.637 0 0 0 21.594.409 2.707.665 24.302.074 58.573.797 0 58.573.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.085.779 -11.755.157
Dönem Karı (Zararı)
2.707.665 1.152.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.155
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 92.099 64.155
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
804.586 637.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 18.968 84.330
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 7.318 23.236
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 778.300 529.980
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-70.686 -11.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -904.204 -680.816
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 636.617 639.222
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 35.010 67.682
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 161.891 -37.920
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -17.997.378
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.560.402 655.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -26.061 4.832
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.978.198 -9.938.350
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.859.910 -8.408.328
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.516 -311.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.579.131 -15.722.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -15.969 -157.306
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.432.366 -164.053
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.058.313 4.289.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-196.420 -367.961
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişler -196.420 -367.961
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -196.420 -367.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.329.703 121.871
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.059.083 80.277
Kredilerden Nakit Girişleri
8 8.059.083 80.277
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
31-33 270.620 41.594
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.047.504 -12.001.247
NAKİT VE NAKİT BEN 4.551.610 1.684.780


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.551.660 3.504.106
Finansal Yatırımlar
7 132.864 115.680
Ticari Alacaklar
10 44.241.600 47.963.893
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 29.506 29.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 44.212.094 47.934.221
Diğer Alacaklar
11 65.408 39.347
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 65.408 39.347
Türev Araçlar
12 0 238.579
Stoklar
13 34.301.565 26.415.466
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.633.834 91.203.524 85.694.385
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.203.524 85.694.385
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 10.190 10.190
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 18.280 18.280
Maddi Duran Varlıklar
18 310.160 255.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 430.285 337.826
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 430.285 337.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 517.367 354.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.286.282 976.157
TOPLAM VARLIKLAR
92.489.806 86.670.542
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.059.083 0
Ticari Borçlar
10 22.069.945 26.894.845
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 559.963 419.373
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
87.429
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 64.913 87.429
Türev Araçlar
12 157.465 0
Ertelenmiş Gelirler
15 518.546 912.713
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 834.137 1.431.775
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.941.657 1.156.039
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.941.657 1.156.039
ARA TOPLAM
33.690.942 30.583.339
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.690.942 30.583.339
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 225.067 222.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
225. 33.916.009 30.805.407
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.573.797 55.865.135
Ödenmiş Sermaye
27 23.000.000 23.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
437.133 437.133
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.967.707 2.967.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.864 -50.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.864 -50.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.864 -50.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
606.110 606.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
606.110 606.110
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
.245
Net Dönem Karı veya Zararı
2.707.665 10.355.164
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.573.797 55.865.135
TOPLAM KAYNAKLAR
92.489.806 86.670.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 54.213.808 44.687.248
Satışların Maliyeti
28 -50.049.458 -40.947.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.164.350 3.739.496
BRÜT KAR (ZARAR)
4.164.350 3.739.496
Genel Yönetim Giderleri
29 -813.999 -738.782
Pazarlama Giderleri
29 -1.026.509 -1.048.809
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.894.128 2.306.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.049.326 1.822.699
Finansman Gelirleri
33 236.924 1.331.843
Finansman Giderleri
33 -907.254 -1.694.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.378.996 1.460.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-671.331 -307.987
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -834.728 -333.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 163.397 25.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.707.665 1.152.057
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.707.665 1.152.057
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 2.707.665 1.152.057
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faali -25.014
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.246 -31.267
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-249 6.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-249 6.253
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
997 -25.014
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.708.662 1.127.043
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.708.662 1.127.043http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603564


BIST
11:41109.520
Değişim :  0,37% |  408,55
Açılış :  109.384  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.589
En Düşük
108.779
BIST En Aktif Hisseler
SALIX 10,78 39.476 % 10,00  
TKURU 19,22 260.585 % 9,95  
EGCEY 1,01 459.194 % 9,78  
MARKA 2,03 27.561.253 % 9,73  
EGCYH 0,68 311.465 % 9,68  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4380 8,4803 % -0,12  
Frank 7,0061 7,0483 % 0,33  
Riyal 1,7963 1,8053 % 0,38  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.704 1.705 5,18  
Altın Gr. 371 371 2,78  
Cumhuriyet 2.408 2.439 12,10  
Tam 2.478 2.509 12,40  
Yarım 1.209 1.225 6,00  
Çeyrek 605 612 3,00  
Gümüş.Ons 17,63 17,67 0,00  
Gümüş Gr. 3,83 3,84 0,01  
B. Petrol 39,57 39,57 -0,22