***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 18:33***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.085.479 -2.085.479
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 0 0 14.593 14.593
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 316.958 316.958 3.028.735 2.039.552 -2.100.072 -60.520 23.710.606 23.710.606
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 380.032 380.032 3.028.735 2.039.552 5.160.162 7.199.714 29.493.996 29.493.996
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 5.150.162 -5.160.162 -10.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 91.270 91.270 0 0 11.701.030 11.701.030 11.792.300 11.792.300
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.701.030 11.701.030 11.701.030 11.701.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 91.270 91.270 0 0 0 0 91.270 91.270
Sermaye Arttırımı
16.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000.000 16.000.000
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 294.502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 294.502 294.502
Dönem Sonu Bakiyeler
16 26.000.000 15.137.609 294.502 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 471.302 471.302 3.038.735 6.589.714 11.701.030 18.290.744 56.980.798 56.980.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.959.868 -3.508.849
Dönem Karı (Zararı)
11.701.030 -2.100.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.216.723 3.988.246
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 1.953.411 1.090.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.711 -11.660
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.711 -11.660
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.497.899 583.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.497.899 583.037
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
402.220 518.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -22.050 -4.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 424.270 383.384
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 0 -152.866
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 0 292.688
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 254.517 1.467.488
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.536.616 910.197
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.536.616 910.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 637.581 -569.742
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.782.400 -5.124.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.360.233 -6.151.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.360.233 -6.151.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
116.271 -1.451
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.750 -1.451
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.574.745 1.619.294
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.057.717 -58.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.389.250 -1.661.649
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.389.250 -1.661.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.147.045 -69.238
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.105.774 371.385
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.021.142 168.268
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
84.632 203.117
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-66.160 743.137
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.795 84.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-434.513 -225.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
246.718 310.345
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.135.353 -3.236.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -126.112 -272.544
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -49.373 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.225.706 -1.433.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.041 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
63.041 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.310.607 -828.465
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.608.814 -521.008
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -701.793 -307.457
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-978.140 -605.291
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-978.140 -605.291
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.839.314 5.972.598
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.600.000 17.759.744
Kredilerden Nakit Girişleri
4 1.600.000 17.759.744
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.855.170 -10.699.635
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -12.855.170 -10.699.635
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -310.265 -232.624
Ödenen Temettüler
-600.000 -600.000
Ödenen Faiz
-311.803 -259.762
Alınan Faiz
22.050 4.875
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
294.502 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.573.476 1.029.993
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
91.270 14.593
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.664.746 1.044.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.916 2.075.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.407.662 3.120.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.407.662 742.916
Ticari Alacaklar
47.351.011 40.990.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.351.011 40.990.778
Diğer Alacaklar
83.040 199.311
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 95.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 83.040 103.790
Stoklar
7 20.399.797 18.832.763
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.742.124 1.684.407
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.623.023 2.188.510
ARA TOPLAM
82.606.657 64.638.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
82.606.657 64.638.685
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
93.040 93.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.040 93.040
Maddi Duran Varlıklar
11 30.727.644 30.334.854
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.582.362 1.775.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.227.744 7.132.845
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.805.521 1.827.381
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.490.169 4.040.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.926.480 45.204.814
TOPLAM VARLIKLAR
128.533.137 109.843.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.012.941 17.411.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.012.941 17.411.507
Banka Kredileri
4 7.012.941 17.411.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.607.127 2.578.144
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
613.641 707.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 613.641 707.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.993.486 1.870.634
Banka Kredileri
4 1.968.185 1.848.295
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 25.301 22.339
Ticari Borçlar
35.757.027 31.367.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 35.757.027 31.367.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.680.024 3.827.069
Diğer Borçlar
1.597.238 491.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,24 1.333.603 312.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 263.635 179.003
Türev Araçlar
25 0 3.536.616
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 655.110 721.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 85.850 48.271
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.194.225 2.113.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.442.389 1.607.990
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 751.836 505.118
ARA TOPLAM
53.589.542 62.095.226
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.589.542 62.095.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.273.754 4.102.622
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.318.934 1.391.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.318.934 1.391.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.954.820 2.711.453
Banka Kredileri
4 1.954.820 2.702.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 9.083
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.689.043 14.151.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.689.043 14.151.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.962.797 18.254.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.552.339 80.349.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
56.980.798 29.493.996
Ödenmiş Sermaye
16 26.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
294.502 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.252.094 -6.252.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.252.094 -6.252.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.252.094 -6.252.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
471.302 380.032
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 471.302 380.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.038.735 3.028.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.589.714 2.039.552
Net Dönem Karı veya Zararı
11.701.030 5.160.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
56.980.798 29.493.996
TOPLAM KAYNAKLAR
128.533.137 109.843.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 54.420.944 31.221.252
Satışların Maliyeti
17 -37.030.158 -25.064.161
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.390.786 6.157.091
BRÜT KAR (ZARAR)
17.390.786 6.157.091
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.634.560 -3.820.745
Pazarlama Giderleri
18 -3.267.562 -2.560.447
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.078.098 -835.412
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.866.278 2.025.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.694.092 -855.366
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.582.752 110.404
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
229.376 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.812.128 110.404
Finansman Gelirleri
21 1.208.017 0
Finansman Giderleri
21 -681.534 -2.780.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.338.611 -2.669.814
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-637.581 569.742
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -86.952 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -550.629 569.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.701.030 -2.100.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.701.030 -2.100.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.701.030 -2.100.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,45000000 -0,21000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
91.270 14.593
Yabancı Para Çevrim Farkları
91.270 14.593
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
91.270 14.593
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.270 14.593
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.792.300 -2.085.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.792.300 -2.085.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934251


BIST18:051.461
Değişim :  1,36% |  19,57
Açılış :  1.449  
Önceki Kapanış :  1.441  
En Yüksek
1.462
En Düşük
1.448
BIST En Aktif Hisseler18:05
BJKAS 10,12 156.975.219 % 10,00  
INVEO 132,00 106.797.237 % 10,00  
AYES 24,20 4.593.525 % 10,00  
YONGA 28,42 1.850.284 % 9,98  
KARTN 66,20 189.574.597 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2634 8,2648 % -0,09  
Euro 10,0347 10,0374 % -0,01  
Sterlin 11,6560 11,7144 % 1,52  
Frank 9,1485 9,2036 % 0,49  
Riyal 2,2004 2,2114 % 0,52  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -0,30  
Altın Gr. 489 489 4,14  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,28 27,30 -0,03  
Gümüş Gr. 7,27 7,28 0,00  
B. Petrol 68,27 68,27 -0,01