***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 19:37***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840
Diğer Düzeltmeler
-932.261 932.261 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917
Transferler
68.127.774 -68.127.774 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.576.267 24.771.646 38.877.129 51.072.508 51.072.508
Dönem Sonu Bakiyeler
16 66.844.800 45.195.347 161.041 -35.608.640 62.736.340 197.175.094 16.035.194 -424.245.815 124.675.935 38.877.129 91.846.425 91.846.425
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-1.150.260 1.150.260 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 47.511.255 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 127.010.889 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Transferler
101.230.873 -101.230.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.185.080 13.851.563 64.388.397 68.054.880 68.054.880
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -61.519.353 47.511.255 214.325.835 16.035.194 -424.245.815 228.241.762 64.388.397 196.938.463 196.938.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
54.280.258 27.452.435
Dönem Karı (Zararı)
64.388.397 38.877.129
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
88.909.117 73.121.967
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.243.362 17.444.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.958.278 7.922.666
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -3.273.730 4.409.890
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 315.452 3.512.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.796.105 -2.034.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 5.151.811 5.032.154
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.045.024 809.775
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.400.730 -7.876.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
35.615.473 28.991.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -173.314 -27.075
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 35.788.787 29.018.513
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27.071.652 19.154.096
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-508.988 -479.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.655.818 6.815.875
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.027 -4.693.433
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.027 -4.693.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-93.453.140 -78.184.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-81.765.742 -34.372.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.765.742 -34.372.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.091.987 -1.446.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.091.987 -1.446.586
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.903.817 -31.619.929
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.800.383 -4.226.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.788.645 -9.986.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.986.161 176.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.802.484 -10.163.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.099.920 4.137.774
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.695 -297.230
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-212.695 -297.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.167.847 -372.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-11.439.661 1.431.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.271.814 -1.804.227
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.844.374 33.814.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.564.116 -6.362.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.575.462 651.151
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.545 12.932.406
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.545 12.932.406
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.804.321 -12.383.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -24.159.226 -10.669.444
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.645.095 -1.714.186
Alınan Temettüler
0 75.300
Alınan Faiz
20 173.314 27.075
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.016.504 -28.389.461
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
104.156.130 78.045.240
Kredilerden Nakit Girişleri
104.156.130 78.045.240
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-153.172.634 -106.434.701
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-151.618.310 -101.847.635
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -33.361
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.554.324 -4.553.705
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.311.708 -285.875
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.180.426 1.592.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-19.131.282 1.306.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 27.741.417 17.464.098
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.610.135 18.770.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.610.135 27.741.417
Ticari Alacaklar
6 227.263.933 154.001.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
227.263.933 154.001.711
Diğer Alacaklar
7 1.036.327 1.335.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.036.327 1.335.268
Stoklar
9 203.772.880 166.184.515
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.989.483 6.629.639
Diğer Dönen Varlıklar
15 11.155.414 7.745.829
ARA TOPLAM
461.828.172 363.638.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
461.828.172 363.638.379
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
173.498.073 161.720.823
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 173.498.073 161.720.823
Diğer Alacaklar
7 15.976.777 14.585.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.976.777 14.585.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 9.409.504 8.190.316
Maddi Duran Varlıklar
12 847.903.061 777.288.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.748.645 11.842.633
Şerefiye
7.427.537 6.834.872
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.321.108 5.007.761
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.980.377 13.140.604
Diğer Duran Varlıklar
15 17.359.093 9.329.017
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.086.875.530 996.097.924
TOPLAM VARLIKLAR
1.548.703.702 1.359.736.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 203.550.952 211.809.821
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 361.969.993 323.526.057
Ticari Borçlar
122.054.955 94.266.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 12.044.648 7.058.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 110.010.307 87.207.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 20.869.810 14.769.890
Diğer Borçlar
7 9.204.284 9.440.939
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.204.284 9.440.939
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.108.280 14.637.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.388.969 3.639.188
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.719.311 10.998.261
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 6.623.465 3.351.651
ARA TOPLAM
741.381.739 671.802.117
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
741.381.739 671.802.117
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 518.477.015 479.994.480
Diğer Borçlar
7 509.533 485.573
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
509.533 485.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.567.565 51.350.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 57.567.565 51.350.736
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 33.829.387 27.219.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
610.383.500 559.050.603
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.351.765.239 1.230.852.720
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
196.938.463 128.883.583
Ödenmiş Sermaye
16 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.008.098 -2.672.758
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.008.098 -2.672.758
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47.511.255 48.661.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.519.353 -51.334.273
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
214.325.835 200.474.272
Yabancı Para Çevrim Farkları
214.325.835 200.474.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
16 -424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 228.241.762 125.860.629
Net Dönem Karı veya Zararı
64.388.397 101.230.873
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
196.938.463 128.883.583
TOPLAM KAYNAKLAR
1.548.703.702 1.359.736.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 618.555.073 558.431.324 303.803.816 289.607.211
Satışların Maliyeti
17 -473.055.211 -431.872.649 -239.095.395 -228.251.417
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
145.499.862 126.558.675 64.708.421 61.355.794
BRÜT KAR (ZARAR)
145.499.862 126.558.675 64.708.421 61.355.794
Genel Yönetim Giderleri
-38.162.968 -30.765.586 -13.830.500 -14.995.738
Pazarlama Giderleri
18 -21.495.288 -24.480.410 -10.266.617 -11.996.322
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-554.009 -95.936 -324.481 -58.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15.188.358 30.234.093 12.065.573 17.032.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-740.812 -25.368.934 -233.081 -6.011.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.735.143 76.081.902 52.119.315 45.325.982
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 6.027 4.693.433 251 4.693.433
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 508.988 479.192 212.829 286.702
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.250.158 81.254.527 52.332.395 50.306.117
Finansman Gelirleri
20 12.230.743 4.356.910 8.418.557 1.996.332
Finansman Giderleri
20 -45.436.686 -39.918.433 -21.063.280 -20.491.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.044.215 45.693.004 39.687.672 31.810.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.655.818 -6.815.875 -5.171.602 -4.433.311
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.655.818 -6.815.875 -5.171.602 -4.433.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.388.397 38.877.129 34.516.070 27.377.681
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.388.397 38.877.129 34.516.070 27.377.681
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
64.388.397 38.877.129 34.516.070 27.377.681
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.185.080 -12.576.267 -2.736.953 -5.754.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -12.731.350 -15.720.334 -3.421.191 -7.192.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 2.546.270 3.144.067 684.238 1.438.524
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
13.851.563 24.771.646 7.003.320 5.960.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.851.563 24.771.646 7.003.320 5.960.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.666.483 12.195.379 4.266.367 205.910
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
68.054.880 51.072.508 38.782.437 27.583.591
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
68.054.880 51.072.508 38.782.437 27.583.591http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/782150


BIST
18:051.385
Değişim :  -1,20% |  -16,78
Açılış :  1.397  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.397
En Düşük
1.376
BIST En Aktif Hisseler18:05
ALBRK 1,65 77.517.940 % 10,00  
IEYHO 0,99 34.472.305 % 10,00  
PKENT 2.364,80 5.081.559 % 10,00  
TKURU 210,10 8.440.780 % 10,00  
YEOTK 73,20 163.854.042 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8711 8,8726 % 1,26  
Euro 10,3862 10,4675 % 1,54  
Sterlin 12,1117 12,1725 % 1,06  
Frank 9,5719 9,6296 % 1,42  
Riyal 2,3611 2,3729 % 1,38  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.750 1.751 7,70  
Altın Gr. 499 499 8,51  
Cumhuriyet 3.293 3.343 39,00  
Tam 3.277 3.359 37,24  
Yarım 1.584 1.625 18,01  
Çeyrek 794 812 9,01  
Gümüş.Ons 22,40 22,45 -0,08  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,06  
B. Petrol 78,05 78,05 0,82