***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 19:26***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-1.628.700 1.628.700 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -51.334.273 47.032.815 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 127.489.329 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Transferler
101.230.873 -101.230.873 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.101.872 -204.616 80.877.803 73.571.315 73.571.315
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -58.436.145 47.032.815 200.269.656 16.035.194 -424.245.815 228.720.202 80.877.803 202.454.898 202.454.898
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Diğer Düzeltmeler
-2.404.253 2.404.253 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 43.921.658 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 231.831.359 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Transferler
98.164.406 -98.164.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.704.284 56.263.624 -3.770.803 50.788.537 50.788.537
Sermaye Arttırımı
49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 161.041 -41.361.220 43.921.658 256.991.984 16.035.194 -625.278.409 329.995.765 -3.770.803 137.890.557 137.890.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.579.490 126.944.432
Dönem Karı (Zararı)
-3.770.803 80.877.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
85.559.535 75.133.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.080.091 30.314.452
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.247.921 -2.514.672
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -818.058 -3.233.123
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.429.863 718.451
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.695.897 11.544.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 7.770.845 8.411.389
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.134.781 3.636.144
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.940.167 -503.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-42.683.780 53.993.163
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -274.008 -201.528
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -42.409.772 54.194.691
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
79.132.642 -24.074.008
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.066.387 -487.869
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 17.960.698 6.378.679
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-311.705 -20.255
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-311.705 -20.255
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.894.498 -27.410.720
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-111.054.166 -68.786.059
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-111.054.166 -68.786.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.225.810 89.333
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.225.810 89.333
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-68.884.523 -43.964.009
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.646.414 6.031.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.057.175 25.401.389
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.132.084 15.603.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.925.091 9.797.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20.815.706 1.497.183
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.919.872 56.316.997
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 58.747.718
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.919.872 -2.430.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.876.338 -3.997.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-18.582.581 -14.351.065
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.293.757 10.353.804
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.105.766 128.600.790
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.473.724 -1.656.358
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.428.284 -50.177.675
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.623.813 552.390
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.623.813 552.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.326.105 -50.931.593
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -51.728.540 -40.365.318
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.597.565 -10.566.275
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Faiz
20 274.008 201.528
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.653.044 -51.116.575
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
297.362.038 153.446.851
Kredilerden Nakit Girişleri
297.362.038 153.446.851
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.728.944 -204.563.426
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-222.247.496 -201.620.145
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-481.448 -2.943.281
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.019.950 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.354.730 25.650.182
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.915.088 1.572.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.439.642 27.222.847
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.702.442 27.741.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.262.800 54.964.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 24.262.800 54.702.442
Ticari Alacaklar
6 309.386.817 199.986.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
309.386.817 199.986.036
Diğer Alacaklar
7 1.162.473 1.247.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.162.473 1.247.220
Stoklar
9 280.513.259 209.198.873
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.388.847 2.502.860
Diğer Dönen Varlıklar
15 21.085.581 6.822.678
ARA TOPLAM
647.799.777 474.460.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
647.799.777 474.460.109
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 9.105.782 6.634.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.105.782 6.634.339
Diğer Alacaklar
7 17.986.793 15.676.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.986.793 15.676.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 6.204.178 5.418.816
Maddi Duran Varlıklar
1.226.100.449 875.587.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.136.491 29.338.363
Şerefiye
10.349.933 7.540.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.786.558 21.797.554
Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.665.270 7.904.843
Diğer Duran Varlıklar
15 23.543.816 19.224.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.336.742.779 959.784.524
TOPLAM VARLIKLAR
1.984.542.556 1.434.244.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 324.141.642 221.555.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 478.482.752 63.122.527
Ticari Borçlar
165.588.326 104.531.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 18.231.536 11.099.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
147.356.790 93.431.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 36.758.411 15.942.705
Diğer Borçlar
7 8.733.008 5.813.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.733.008 5.813.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.137.384 14.287.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.599.440 3.023.822
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.537.944 11.263.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 27.800.605 12.831.701
ARA TOPLAM
1.056.642.128 438.084.465
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.642.128 438.084.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 661.365.477 820.525.144
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 62.841.263 58.663.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
62.841.263 58.663.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
65.803.131 31.889.235
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
790.009.871 911.078.098
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.846.651.999 1.349.162.563
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
137.890.557 85.082.070
Ödenmiş Sermaye
16 116.000.000 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
16 0 47.135.250
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.560.438 6.668.975
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.560.438 6.668.975
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
43.921.658 46.325.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.361.220 -39.656.936
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
256.991.984 200.728.360
Yabancı Para Çevrim Farkları
256.991.984 200.728.360
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
16 -625.278.409 -625.278.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 329.995.765 229.427.106
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.770.803 98.164.406
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
137.890.557 85.082.070
TOPLAM KAYNAKLAR
1.984.542.556 1.434.244.633


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 869.934.105 904.520.198 351.383.032 285.965.125
Satışların Maliyeti
17 -716.632.828 -701.175.702 -281.290.854 -228.120.491
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.301.277 203.344.496 70.092.178 57.844.634
BRÜT KAR (ZARAR)
153.301.277 203.344.496 70.092.178 57.844.634
Genel Yönetim Giderleri
-68.535.416 -48.217.138 -28.235.307 -10.054.170
Pazarlama Giderleri
18 -35.398.454 -32.794.529 -14.076.797 -11.299.241
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.480.668 -613.554 -277.211 -59.545
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.207.783 16.052.993 11.945.711 864.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.950.885 -749.967 -2.373.941 -9.155
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.143.637 137.022.301 37.074.633 37.287.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 311.705 20.255 30.627 14.228
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.066.387 487.869 628.399 -21.119
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.521.729 137.530.425 37.733.659 37.280.267
Finansman Gelirleri
3.950.177 20.788.696 867.207 8.557.953
Finansman Giderleri
20 -58.282.011 -71.062.639 -21.331.204 -25.625.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.189.895 87.256.482 17.269.662 20.212.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.960.698 -6.378.679 -10.107.452 -3.722.861
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -17.960.698 -6.378.679 -10.107.452 -3.722.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖN18:051.401
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
CEMAS 1,15 34.217.389 % 0,00  
BIOEN 36,84 410.381.501 % 0,00  
CIMSA 27,28 81.279.270 % 0,00  
CLEBI 162,30 120.393.241 % 0,00  
DGGYO 10,19 4.816.725 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,8330 8,8348 % 0,83  
Euro 10,3564 10,3902 % 0,79  
Sterlin 12,0678 12,1283 % 0,69  
Frank 9,4903 9,5475 % 0,55  
Riyal 2,3446 2,3564 % 0,67  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.753 1.753 10,23  
Altın Gr. 498 498 7,38  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,67 22,70 0,18  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 0,11  
B. Petrol 77,60 77,60 0,37