***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2021 18:46***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 161.041 -51.334.273 48.661.515 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 125.860.629 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Diğer Düzeltmeler
-2.335.604 2.335.604 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 161.041 -51.334.273 46.325.911 200.474.272 16.035.194 -424.245.815 128.196.233 101.230.873 128.883.583 128.883.583
Transferler
101.230.873 -101.230.873 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.677.337 254.088 98.164.406 110.095.831 110.095.831
Sermaye Avansı
47.135.250 47.135.250 47.135.250
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-201.032.594 -201.032.594 -201.032.594
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Diğer Düzeltmeler
-3.205.670 3.205.670 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 43.120.241 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 232.632.776 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Transferler
98.164.406 -98.164.406 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.824.643 44.975.918 84.227.181 126.378.456 126.378.456
Sermaye Arttırımı
49.155.200 -47.135.250 2.019.950 2.019.950
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
117.745.556 131.621.275
Dönem Karı (Zararı)
84.227.181 98.164.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
84.227.181 98.164.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
180.037.988 151.417.525
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 51.332.991 42.615.051
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.281.505 2.244.144
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.281.505 2.244.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.430.130 1.119.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 5.166.295 2.337.678
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -400.476 -370.277
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.335.689 -847.531
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
79.691.030 70.602.352
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -385.145 -267.825
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 80.076.175 70.870.177
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
43.598.237 32.125.262
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.552.793 -683.019
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 7.214.796 3.407.380
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-394.898 -13.515
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -394.898 -13.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-144.045.889 -109.936.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.169.790 -92.852.915
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.498.014 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-155.671.776 -92.852.915
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.298.129 -1.002.339
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.298.129 -1.002.339
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-99.888.351 -45.258.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.410.885 9.362.540
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
107.366.076 10.264.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.703.353 4.040.965
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
104.662.723 6.223.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
6.066.108 1.172.815
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.063.342 -4.113.376
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.063.342 -4.113.376
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.192.288 12.490.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-17.329.853 -8.971.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.137.565 21.462.454
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
120.219.280 139.645.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.473.724 -8.946.684
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 0 922.480
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.961.089 -73.274.761
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.234.998 69.734
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.234.998 69.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.719.538 -73.612.320
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -81.119.033 -56.961.926
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -11.600.505 -16.650.394
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
11 138.306 0
Alınan Faiz
385.145 267.825
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.653.281 -31.710.522
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
2.019.950 47.135.250
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
496.781.554 569.429.167
Kredilerden Nakit Girişleri
496.781.554 569.429.167
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-547.454.785 -648.274.939
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-546.797.373 -647.703.916
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-657.412 -571.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.868.814 26.635.992
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
452.043 325.033
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.416.771 26.961.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.702.442 27.741.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 34.285.671 54.702.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.285.671 54.702.442
Ticari Alacaklar
6 353.354.127 199.986.036
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 4.498.014 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
348.856.113 199.986.036
Diğer Alacaklar
7 440.992 1.247.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
440.992 1.247.220
Stoklar
9 311.368.729 209.198.873
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.685.641 2.502.860
Diğer Dönen Varlıklar
17 15.804.550 6.822.678
ARA TOPLAM
717.939.710 474.460.109
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
717.939.710 474.460.109
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 8.985.876 6.634.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.985.876 6.634.339
Diğer Alacaklar
7 14.184.335 15.676.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.184.335 15.676.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 6.682.709 5.418.816
Maddi Duran Varlıklar
12 1.222.641.025 875.587.789
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
42.469.915 29.338.363
Şerefiye
14 10.213.643 7.540.809
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 32.256.272 21.797.554
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.311.177 7.904.843
Diğer Duran Varlıklar
17 27.572.119 19.224.138
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.327.847.156 959.784.524
TOPLAM VARLIKLAR
2.045.786.866 1.434.244.633
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 345.880.633 221.555.628
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 340.160.608 63.122.527
Ticari Borçlar
6 211.897.22717:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42