***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 18:19***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 46.325.911 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 229.427.106 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Diğer Düzeltmeler
-633.454 633.454
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -39.656.936 45.692.457 200.728.360 16.035.194 -625.278.409 230.060.560 98.164.406 85.082.070 85.082.070
Transferler
98.164.406 -98.164.406
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.555.093 6.199.937 -3.999.250 645.594 645.594
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 47.135.250 161.041 -41.212.029 45.692.457 206.928.297 16.035.194 -625.278.409 328.224.966 -3.999.250 85.727.664 85.727.664
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 -625.278.409 330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Transferler
-100.003 201.032.594 -116.705.410 -84.227.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.015.183 31.655.686 74.982.922 114.653.791 114.653.791
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 161.041 -34.466.396 43.020.238 277.359.964 16.035.194 -424.245.815 214.091.772 74.982.922 328.134.267 328.134.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.849.564 14.509.224
Dönem Karı (Zararı)
74.982.922 -3.999.250
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.412.787 70.132.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21.070.616 14.986.518
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.751.028 -1.808.500
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.930.081 -209.663
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -179.053 -1.598.837
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.795.425 -1.778.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14,15 3.455.116 1.588.483
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 924.813 -607.161
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
415.496 -2.759.558
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.865.388 15.887.242
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.344 -78.777
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 18.872.732 15.966.019
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
47.707.375 39.868.795
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-988.446 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 7.470.437 3.239.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-259.036 -263.124
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -259.036 -263.124
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-145.546.145 -51.623.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.614.374 -20.588.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.614.374 -20.588.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.850.444 -9.506.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-75.850.444 -9.506.538
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
5.612.469 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
5.612.469 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.764.248 -39.347.365
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.562.209 13.654.135
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.562.209 13.654.135
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.743.814 5.723.070
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.743.814 5.723.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-235.571 -1.558.635
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-235.571 -1.558.635
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
37.849.564 14.509.224
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-37.264.138 -19.267.076
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.825.324 1.429.913
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 3.825.324 1.429.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.096.806 -20.775.766
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -36.695.516 -9.175.261
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -4.401.290 -11.600.505
Alınan Faiz
7.344 78.777
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.204.541 -37.945.937
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
187.422.145 57.069.121
Kredilerden Nakit Girişleri
5 187.422.145 57.069.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-186.126.974 -76.067.600
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-186.126.974 -76.067.600
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.426.526 -2.981.439
Ödenen Faiz
-13.073.186 -15.966.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.619.115 -42.703.789
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.619.115 -42.703.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.285.671 54.702.442
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.666.556 11.998.653


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.666.556 34.285.671
Ticari Alacaklar
388.577.025 353.354.127
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 3.928.601 4.498.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 384.648.424 348.856.113
Diğer Alacaklar
10.986.021 440.992
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 58.837 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.927.184 440.992
Stoklar
9 382.312.030 311.368.729
Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.584.464 2.685.641
Diğer Dönen Varlıklar
16 32.160.628 15.804.550
ARA TOPLAM
839.286.724 717.939.710
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
839.286.724 717.939.710
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 25.900.811 8.985.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
25.900.811 8.985.876
Diğer Alacaklar
7 33.645.730 14.184.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
33.645.730 14.184.335
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 7.671.155 6.682.709
Maddi Duran Varlıklar
12 1.315.169.002 1.222.641.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 78.335.968 42.469.915
Şerefiye
11.076.393 10.213.643
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
67.259.575 32.256.272
Peşin Ödenmiş Giderler
10 29.259.002 5.311.177
Diğer Duran Varlıklar
16 31.759.873 27.572.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.521.741.541 1.327.847.156
TOPLAM VARLIKLAR
2.361.028.265 2.045.786.866
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 438.929.398 345.880.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
438.929.398 345.880.633
Banka Kredileri
427.118.011 339.524.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.811.387 6.355.758
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 317.595.915 340.160.608
Ticari Borçlar
260.459.436 211.897.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 14.940.167 13.802.805
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 245.519.269 198.094.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 26.160.542 22.008.813
Diğer Borçlar
7.869.064 9.876.478
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 3.520 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.865.544 9.876.478
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 20.242.662 16.638.889
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
6.721.627 4.458.163
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13.521.035 12.180.726
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 33.568.765 23.969.266
ARA TOPLAM
1.104.825.782 970.431.914
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.104.825.782 970.431.914
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
804.564.236 745.802.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
804.564.236 745.802.388
Banka Kredileri
5 793.555.384 737.946.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 11.008.852 7.855.610
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 56.993.166 64.205.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
56.993.166 64.205.230
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 66.510.814 51.866.858
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
928.068.216 861.874.476
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.032.893.998 1.832.306.390
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
328.134.267 213.480.476
Ödenmiş Sermaye
17 116.000.000 116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.553.842 638.662
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.553.842 638.662
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
277.359.964 245.704.278
Yabancı Para Çevrim Farkları
277.359.964 245.704.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
17 -424.245.815 -625.278.409
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 214.091.772 330.797.182
Net Dönem Karı veya Zararı
74.982.922 84.227.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
328.134.267 213.480.476
TOPLAM KAYNAKLAR
2.361.028.265 2.045.786.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 561.872.122 274.284.450
Satışların Maliyeti
18 -446.350.256 -223.434.019
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.521.866 50.850.431
BRÜT KAR (ZARAR)
115.521.866 50.850.431
Genel Yönetim Giderleri
-24.930.002 -23.283.337
Pazarlama Giderleri
18 -26.942.679 -12.054.684
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-956.580 -509.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
43.430.975 4.088.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.298.843 -63.535
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.824.737 19.027.931
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 259.036 263.124
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 385.895 168.729
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.469.668 19.459.784
Finansman Gelirleri
7.344 78.777
Finansman Giderleri
22 -23.023.653 -20.298.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
82.453.359 -759.681
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.470.437 -3.239.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.470.437 -3.239.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
74.982.922 -3.999.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
74.982.922 -3.999.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
74.982.922 -3.999.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.015.183 -1.555.093
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 10.018.983 -1.943.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 -2.003.800 388.773
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
31.655.686 6.199.937
Yabancı Para Çevrim Farkları
31.655.686 6.199.937
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.670.869 4.644.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.653.791 645.594
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.653.791 645.594http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939118


BIST
18:051.401
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.409  
Önceki Kapanış :  1.401  
En Yüksek
1.417
En Düşük
1.394
BIST En Aktif Hisseler18:05
EGGUB 168,30 46.481.013 % 10,00  
YEOTK 66,55 203.733.195 % 10,00  
BAGFS 19,80 3.319.171 % 10,00  
OYLUM 10,58 23.906.596 % 9,98  
GARFA 12,38 7.179.185 % 9,95  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7611 8,7653 % 0,04  
Euro 10,2954 10,3039 % -0,05  
Sterlin 11,9910 12,0511 % 0,05  
Frank 9,4379 9,4948 % -0,00  
Riyal 2,3304 2,3421 % 0,06  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.751 7,87  
Altın Gr. 494 494 2,68  
Cumhuriyet 3.255 3.304 -11,00  
Tam 3.238 3.322 -9,97  
Yarım 1.565 1.607 -4,82  
Çeyrek 785 803 -2,41  
Gümüş.Ons 22,65 22,67 0,15  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 0,04  
B. Petrol 77,35 77,35 0,12