***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2019 18:16***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.772.526.229 128.055.652 1.212.963.957 58.496.801
Satışların Maliyeti
17 -1.766.080.041 -127.017.124 -1.208.629.811 -58.470.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.446.188 1.038.528 4.334.146 26.182
BRÜT KAR (ZARAR)
6.446.188 1.038.528 4.334.146 26.182
Genel Yönetim Giderleri
18 -772.956 -567.241 -286.659 -277.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 9.093 6.964 5.184 3.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -1.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.682.325 476.386 4.052.671 -247.389
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 4.849 -1.837 -244 -1.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.687.174 474.549 4.052.427 -249.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.687.174 474.549 4.052.427 -249.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.687.174 474.549 4.052.427 -249.226
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.687.174 474.549 4.052.427 -249.226
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.687.174 474.549 4.052.427 -249.226
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 0,28440000 0,02370000 0,20260000 -0,01250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.827.518 -3.052.098
Dönem Karı (Zararı)
5.687.174 474.549
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.687.174 474.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.114 33.457
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 50.776 39.006
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.052 -5.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -14.052 -5.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.610
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.115.230 -3.560.104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.262.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.262.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 7.121.044 -4.091.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-251 -567
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -251 -567
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -6.995 -11.066
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.668 17.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.668 17.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 6.150 9.531
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.386 -746.550
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -6.386 -746.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.827.518 -3.052.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.000 -252.106
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -3.000 -252.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.824.518 -3.304.204
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.824.518 -3.304.204
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.367.445 8.093.678
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.191.963 4.789.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.191.963 7.367.445
Finansal Yatırımlar
12.554.008 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.554.008 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 12.554.008 19.663.442
Diğer Alacaklar
2.098 1.847
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.098 1.847
Peşin Ödenmiş Giderler
9.012 2.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 9.012 2.017
ARA TOPLAM
32.757.081 27.034.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.757.081 27.034.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 237.950 285.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
237.950 285.726
TOPLAM VARLIKLAR
32.995.031 27.320.477
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
24.370 22.702
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 24.370 22.702
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 24.370 22.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.894 9.222
Diğer Borçlar
7.793 14.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.793 14.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.029 30.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.029 30.551
ARA TOPLAM
78.086 76.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.086 76.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 111.065 116.412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.065 116.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
189.151 193.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
32.805.880 27.127.411
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.220 -18.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.220 -18.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -27.220 -18.515
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 478.647 478.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.667.279 5.731.317
Net Dönem Karı veya Zararı
5.687.174 935.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
32.805.880 27.127.411
TOPLAM KAYNAKLAR
32.995.031 27.320.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 2.312.186 -2.312.186 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 474.549 474.549 474.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.575 -2.575 -2.575
Kar Payları
15 -255.000 -255.000 -255.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -9.893 362.254 6.297.711 474.549 27.124.621 27.124.621
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Transferler
15 935.962 -935.962
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 5.687.174 5.687.174 5.687.174
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -27.220 478.647 6.667.279 5.687.174 32.805.880 32.805.880


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.687.174 474.549 4.052.427 -249.226
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.705 -2.575 6.102 -8.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -8.705 -2.575 6.102 -8.320
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.705 -2.575 6.102 -8.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.678.469 471.974 4.058.529 -257.546
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.678.469 471.974 4.058.529 -257.546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/777985


BIST
18:0592.382
Değişim :  0,34% |  310,69
Açılış :  93.174  
Önceki Kapanış :  92.071  
En Yüksek
94.779
En Düşük
92.382
BIST En Aktif Hisseler
BFREN 214,50 5.350.333 % 10,00  
IHEVA 2,42 6.976.654 % 10,00  
IDEAS 2,42 291.636 % 10,00  
METAL 0,88 62.767 % 10,00  
PGSUS 40,28 574.800.689 % 9,99  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3336 8,3754 % 0,86  
Frank 6,9535 6,9954 % 0,84  
Riyal 1,7957 1,8047 % -0,07  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.649 1.650 -11,88  
Altın Gr. 358 358 -3,63  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,00 15,03 0,01  
Gümüş Gr. 3,27 3,28 0,01  
B. Petrol 32,59 32,59 -0,46