***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 18:40***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 4.363.762.995 244.654.286
Satışların Maliyeti
17 -4.353.711.935 -242.467.783
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.051.060 2.186.503
BRÜT KAR (ZARAR)
10.051.060 2.186.503
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.494.870 -1.260.249
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.791 16.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -38.308 -1.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.537.673 941.349
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 5.009 -5.387
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.542.682 935.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.542.682 935.962
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.542.682 935.962
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.542.682 935.962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.542.682 935.962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına Kazanç 21 0,42720000 0,04680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.947.692 -34.469
Dönem Karı (Zararı)
8.542.682 935.962
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
8.542.682 935.962
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
356.149 98.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 101.602 89.722
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
49.247 33.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.939 33.754
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 38.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
205.300 -24.928
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 205.300 -24.928
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.048.861 -1.068.979
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.262.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.262.560
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 8.047.275 -1.619.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.332 -267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.332 -267
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -260 -2.017
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.116 17.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.116 17.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.957 12.677
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.105 -739.418
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.105 -739.418
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.947.692 -34.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.000 -256.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -6.000 -256.505
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.200.000 -450.001
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-200.000 -450.001
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 14.741.692 -740.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.741.692 -740.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.134.381 7.875.356
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.876.073 7.134.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.883.008 7.367.445
Finansal Yatırımlar
11.636.996 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
11.636.996 19.663.442
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 11.636.996 19.663.442
Diğer Alacaklar
11.179 1.847
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.179 1.847
Peşin Ödenmiş Giderler
2.277 2.017
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.277 2.017
ARA TOPLAM
33.533.460 27.034.751
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.533.460 27.034.751
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 190.124 285.676
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
190.124 285.726
TOPLAM VARLIKLAR
33.723.584 27.320.477
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
29.818 22.702
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 29.818 22.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.365 9.222
Diğer Borçlar
15.284 14.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 15.284 14.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 70.673 30.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.365 30.551
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 0
ARA TOPLAM
126.140 76.654
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.140 76.654
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 146.026 116.412
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.026 116.412
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
272.166 193.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.451.418 27.127.411
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.190 -18.515
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.190 -18.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -37.190 -18.515
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.864.916 478.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.081.010 5.731.317
Net Dönem Karı veya Zararı
8.542.682 935.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.451.418 27.127.411
TOPLAM KAYNAKLAR
33.723.584 27.320.477


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 116.393 2.195.793 -2.312.186 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -11.197 11.197 11.197
Dönem Karı (Zararı)
935.962 935.962 935.962
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -450.001 -450.001 -450.001
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Transferler
15 3.386.269 -2.450.307 -935.962
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -18.675 -18.675 -18.675
Dönem Karı (Zararı)
8.542.682 8.542.682 8.542.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -200.000 -200.000 -200.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.542.682 935.962
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.675 -11.197
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -18.675 -11.197
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.675 -11.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.524.007 924.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.524.007 924.765http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818909


BIST
18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
AKGUV 1,88 4.961.474 % 0,00  
EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
ITTFH 2,84 19.684.106 % 0,00  
GOZDE 3,99 24.692.545 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2812 8,3227 % 0,08  
Frank 6,9401 6,9819 % -0,59  
Riyal 1,7865 1,7955 % -1,15  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 -16,65  
Altın Gr. 370 371 -7,96  
Cumhuriyet 2.399 2.434 -49,90  
Tam 2.469 2.498 -51,20  
Yarım 1.205 1.221 -25,10  
Çeyrek 603 611 -12,50  
Gümüş.Ons 17,11 17,13 0,05  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 -0,03  
B. Petrol 35,57 35,57 0,04