***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.02.2017 18:11***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 383.697.675 293.091.060
Satışların Maliyeti
14 -381.195.919 -292.138.636
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.501.756 952.424
BRÜT KAR (ZARAR)
2.501.756 952.424
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.179.949 -825.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 21.603 9.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -20.294 -2.122
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.323.116 134.555
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.323.116 134.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.323.116 134.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.116 134.555
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.116 134.555
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.323.116 134.555
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç /( kayıp) 17 0,06620000 0,00670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 -6.070 207.809 1.604.112 1.723.187 23.529.038 23.529.038
Transferler
13 0 80.881 1.642.306 -1.723.187
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 1.597 0 134.555 136.152 136.152
Kar Payları
13 -350.000 -350.000 -350.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 -4.473 288.690 2.896.418 134.555 23.315.190 23.315.190
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -4.473 288.690 2.896.418 134.555 23.315.190 23.315.190
Transferler
7.860 126.695 -134.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.731 1.323.116 1.325.847 1.325.847
Kar Payları
-40.000 -40.000 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -1.742 296.550 2.983.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.090.008 696.176
Dönem Karı (Zararı)
1.323.116 134.555
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
103.144 102.183
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-15 45.099 40.166
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12-13 39.318 4.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.318 4.958
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 18.727 57.059
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-336.252 459.438
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -187.925 23.035
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-9 -1.358 -478
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.358 -478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -540.312 432.649
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8-12 393.343 4.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.090.008 696.176
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-482.397 -1.514.763
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 -457.905 -1.304.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -24.492 -209.863
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.000 -350.000
Ödenen Temettüler
-40.000 -350.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
567.611 -1.168.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 567.611 -1.168.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.533.252 3.701.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.100.863 2.533.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.323.116 134.555
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.731 1.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.731 1.597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.731 1.597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.325.847 136.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.325.847 136.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.100.863 2.533.252
Finansal Yatırımlar
6 21.432.534 20.993.356
Ticari Alacaklar
391.500 203.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-7 0 203.575
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 391.500 0
Diğer Alacaklar
2.093 572
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.093 572
Peşin Ödenmiş Giderler
9 0 163
ARA TOPLAM
24.926.990 23.730.918
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.926.990 23.730.918
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 152.338 173.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.898 1.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
154.236 174.843
TOPLAM VARLIKLAR
25.081.226 23.905.761
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.250 545.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-7 0 532.332
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.250 13.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.988 6.524
Diğer Borçlar
8 396.485 5.826
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.017 17.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 19.017 17.797
ARA TOPLAM
428.740 575.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
428.740 575.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
51.449 14.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 51.449 14.862
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.449 14.862
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
480.189 590.571
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.601.037 23.315.190
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.742 -4.473
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -1.742 -4.473
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 296.550 288.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 2.983.113 2.896.418
Net Dönem Karı veya Zararı
1.323.116 134.555
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.601.037 23.315.190
TOPLAM KAYNAKLAR
25.081.226 23.905.761http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/584970


BIST
18:0588.125
Değişim :  -3,72% |  -3.402,55
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299
En Düşük
88.125
BIST En Aktif Hisseler
BNTAS 2,42 47.268.423 % 10,00  
SASA 7,26 219.623.200 % 10,00  
PGSUS 34,54 376.437.090 % 10,00  
TUCLK 3,30 22.058.889 % 10,00  
COSMO 2,20 90.554 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0183 8,0585 % 3,04  
Frank 6,7534 6,7940 % 2,11  
Riyal 1,7135 1,7221 % 0,91  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.626 1.628 -0,92  
Altın Gr. 336 336 0,71  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,48 14,51 0,05  
Gümüş Gr. 3,01 3,03 0,03  
B. Petrol 27,26 27,26 -0,69