***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2017 18:10***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 157.793.421 239.641.427 82.466.989 131.826.867
Satışların Maliyeti
14 -156.104.538 -238.737.266 -81.944.959 -132.026.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.688.883 904.161 522.030 -199.841
BRÜT KAR (ZARAR)
1.688.883 904.161 522.030 -199.841
Genel Yönetim Giderleri
15 -531.161 -656.566 -249.549 -336.614
Pazarlama Giderleri
15 -11.800 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.624 8.625 3.614 4.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 0 -391 0 -3
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.155.546 255.829 276.095 -531.661
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.155.546 255.829 276.095 -531.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.155.546 255.829 276.095 -531.661
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.155.546 255.829 276.095 -531.661
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.155.546 255.829 276.095 -531.661
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.155.546 255.829 276.095 -531.661
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına kazanç/ kayıp 17 0,05780000 0,01280000 0,01380000 0,02660000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 -4.473 288.690 2.896.418 134.555 23.315.190 23.315.190
Transferler
13 0 7.860 126.695 -134.555
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -11.486 0 0 255.829 244.343 244.343
Kar Payları
13 -40.000 -40.000 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 -15.959 296.550 2.983.113 255.829 23.519.533 23.519.533
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 -1.742 296.550 2.983.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Transferler
13 0 1.323.116 -1.323.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -989 1.155.546 1.154.557 1.154.557
Kar Payları
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 -2.731 296.550 4.306.229 1.155.546 25.755.594 25.755.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.483.930 -1.194.193
Dönem Karı (Zararı)
1.155.546 255.829
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.478 94.442
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 25.109 23.358
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12 5.643 29.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.643 29.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 18.726 41.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
278.906 -1.544.464
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
270.805 -1.209.236
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.199.184 203.575
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-8-9 913 -1.028
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-403 -1.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 -653 -545.562
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
6.175 2.336
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.201.253 7.303
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.483.930 -1.194.193
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.850 -6.792
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
6 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -13.850 -6.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -40.000
Ödenen Temettüler
0 -40.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.470.080 -1.240.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 1.470.080 -1.240.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.100.863 2.533.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.570.943 1.292.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.155.546 255.829 276.095 -531.661
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-989 -11.486 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -989 -11.486
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-989 -11.486 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.154.557 244.343 276.095 -531.661
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.154.557 244.343 276.095 -531.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.570.943 3.100.863
Finansal Yatırımlar
6 21.143.003 21.432.534
Ticari Alacaklar
1.590.684 391.500
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.590.684 391.500
Diğer Alacaklar
1.180 2.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.180 2.093
Peşin Ödenmiş Giderler
9 403 0
ARA TOPLAM
27.306.213 24.926.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.306.213 24.926.990
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 141.585 152.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.392 1.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
142.977 154.236
TOPLAM VARLIKLAR
27.449.190 25.081.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.586 5.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.586 5.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 7.374 7.988
Diğer Borçlar
8 1.597.738 396.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.806 19.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 25.806 19.017
ARA TOPLAM
1.636.504 428.740
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.636.504 428.740
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
57.092 51.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 57.092 51.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.092 51.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.693.596 480.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.755.594 24.601.037
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.731 -1.742
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -2.731 -1.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 296.550 296.550
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 4.306.229 2.983.113
Net Dönem Karı veya Zararı
1.155.546 1.323.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.755.594 24.601.037
TOPLAM KAYNAKLAR
27.449.190 25.081.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/622194


BIST
18:05103.024
Değişim :  0,37% |  375,41
Açılış :  102.454  
Önceki Kapanış :  102.649  
En Yüksek
103.307
En Düşük
102.014
BIST En Aktif Hisseler
AKGUV 1,88 4.961.474 % 0,00  
EGCYO 1,17 656.753 % 0,00  
AVISA 13,30 9.713.539 % 0,00  
ITTFH 2,84 19.684.106 % 0,00  
GOZDE 3,99 24.692.545 % 0,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2845 8,3260 % 0,12  
Frank 6,9321 6,9739 % -0,70  
Riyal 1,7853 1,7943 % -1,21  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.716 1.716 -13,06  
Altın Gr. 370 370 -8,61  
Cumhuriyet 2.394 2.430 -54,50  
Tam 2.465 2.493 -55,90  
Yarım 1.203 1.219 -27,40  
Çeyrek 601 610 -13,60  
Gümüş.Ons 17,17 17,20 0,11  
Gümüş Gr. 3,70 3,71 -0,03  
B. Petrol 35,53 35,53 0,00