***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2017 18:11***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 210.521.950 305.642.900 52.728.529 66.001.473
Satışların Maliyeti
14 -207.751.213 -304.094.891 -51.646.675 -65.357.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.770.737 1.548.009 1.081.854 643.848
BRÜT KAR (ZARAR)
2.770.737 1.548.009 1.081.854 643.848
Genel Yönetim Giderleri
15 -830.532 -954.754 -299.371 -298.188
Pazarlama Giderleri
15 -11.800 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 13.561 18.003 3.937 9.378
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 0 -408 0 -17
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.941.966 610.850 786.420 355.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.941.966 610.850 786.420 355.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.941.966 610.850 786.420 355.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.941.966 610.850 786.420 355.021
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.941.966 610.850 786.420 355.021
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.941.966 610.850 786.420 355.021
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 17 0,09710000 0,03050000 0,03930000 0,01780000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -4.473 288.690 2.896.418 134.555 23.315.190 23.315.190
Transferler
13 7.860 126.695 -134.555 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -11.486 0 610.850 599.364 599.364
Kar Payları
13 -40.000 0 -40.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -15.959 296.550 2.893.113 610.850 23.874.554 23.874.554
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 20.000.000 -1.742 296.550 2.893.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Transferler
13 65.704 1.002.412 -1.068.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -989 1.941.966 1.940.977 1.940.977
Kar Payları
-255.000 -255.000 -255.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 20.000.000 -2.731 362.254 3.985.525 1.941.966 26.287.014 26.287.014


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.086.677 -335.848
Dönem Karı (Zararı)
1.941.966 610.850
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
137.082 92.991
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 37.977 33.997
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.458 34.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 14.458 34.004
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
6 83.658 16.995
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
989 7.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.007.629 -1.039.689
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.161.223 -1.001.465
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 208.857 -1.130.289
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -2.687 -1.521
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -2.687 -1.521
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-202 -845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 337 1.108.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.631 1.242
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -363.530 -15.794
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.086.677 -335.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.499 -6.792
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -15.499 -6.792
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-255.000 -40.000
Ödenen Temettüler
-255.000 -40.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.816.178 -382.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 3.816.178 -382.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.100.863 2.533.252
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.917.041 2.150.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.941.966 610.850 786.420 355.021
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-989 -11.486 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -989 -11.486 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-989 -11.486 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.940.977 599.364 786.420 355.021
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.940.977 599.364 786.420 355.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.917.041 3.100.863
Finansal Yatırımlar
6 19.354.969 21.432.534
Ticari Alacaklar
179.956 391.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 179.956 391.500
Diğer Alacaklar
4.780 2.093
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-8 1.600 1.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.180 1.093
Peşin Ödenmiş Giderler
9 202 0
ARA TOPLAM
26.456.948 24.926.990
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.456.948 24.926.990
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 130.619 152.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.139 1.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.758 154.236
TOPLAM VARLIKLAR
26.588.706 25.081.226
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5.586 5.250
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.586 5.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 8.515 7.988
Diğer Borçlar
8 198.047 396.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.648 19.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 22.648 19.017
ARA TOPLAM
234.796 428.740
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
234.796 428.740
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
66.896 51.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 66.896 51.449
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.896 51.449
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.692 480.189
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.287.014 24.601.037
Ödenmiş Sermaye
13 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.731 -1.742
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
13 -2.731 -1.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 362.254 296.550
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 3.985.525 2.983.113
Net Dönem Karı veya Zararı
1.941.966 1.323.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.287.014 24.601.037
TOPLAM KAYNAKLAR
26.588.706 25.081.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/636225


BIST
18:0593.225
Değişim :  0,91% |  843,40
Açılış :  92.482  
Önceki Kapanış :  92.382  
En Yüksek
93.275
En Düşük
91.803
BIST En Aktif Hisseler
LINK 24,20 5.947.968 % 10,00  
GLRYH 2,53 1.425.799 % 10,00  
DOKTA 18,70 1.320.809 % 10,00  
RTALB 5,39 1.099.226 % 10,00  
AKSUE 9,04 9.171.086 % 9,98  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3627 8,4047 % 0,51  
Frank 6,9361 6,9779 % -0,17  
Riyal 1,7928 1,8018 % -0,04  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.648 1.649 1,14  
Altın Gr. 358 359 0,00  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,94 14,99 -0,06  
Gümüş Gr. 3,25 3,26 -0,02  
B. Petrol 32,16 32,16 0,29