***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2017 18:27***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -321.997 8.592.435 2.587.798 15.484.427 40.620.526 0 40.620.526
Transferler
13 113.536 15.370.891 -15.484.427 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
198.426 8.109.824 8.308.250 8.308.250
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
198.426 8.109.824 8.308.250 0 8.308.250
Kar Payları
13 -1.567.576 -15.834.618 -17.402.194 0 -17.402.194
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -123.571 7.138.395 2.124.071 8.109.824 31.526.582 0 31.526.582
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -356.538 7.138.395 2.124.813 16.709.660 39.894.193 0 39.894.193
Transferler
13 16.709.660 -16.709.660
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.317 8.416.762 8.472.079 8.472.079
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55.317 8.416.762 8.472.079 8.472.079
Kar Payları
13 -16.709.660 -16.709.660 -16.709.660
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -301.221 7.138.395 2.124.813 8.416.762 31.656.612 0 31.656.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.414.903 9.796.015
Dönem Karı (Zararı)
8.416.762 8.109.824
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.056.340 2.726.459
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 827.812 917.110
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 12.037
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 12.037
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
628.572 499.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 193.769 178.519
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
89.500 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 345.303 320.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-178.175 -158.363
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-178.175 -158.363
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.951.719 2.091.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-173.588 -634.996
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-173.588 -634.996
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-863.560 67.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-89.088 77.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.568 232.768
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
249.622 797.085
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
49.777 24.622
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-980.924 -575.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.627 -1.624
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-120.174 -175.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
284.168 -312.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
284.168 -312.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.609.542 10.904.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -19.329
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.194.639 -1.088.700
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.701.835 642.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.577 816.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -12.055 -504.964
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8.375.138 159.371
Alınan Faiz
178.175 171.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.709.660 -33.888.462
Ödenen Temettüler
13 -16.709.660 -17.402.194
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -16.486.268
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.078 -23.450.111
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
407.078 -23.450.111
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 350.156 23.540.189
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 757.234 90.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 757.234 350.156
Ticari Alacaklar
5.762.794 5.673.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.755.621 5.672.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.173 956
Diğer Alacaklar
13.971.157 22.263.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 13.883.650 22.258.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 87.507 4.446
Stoklar
7 2.167.726 2.417.348
Peşin Ödenmiş Giderler
8 148.723 214.969
Diğer Dönen Varlıklar
984.599 807.094
ARA TOPLAM
23.792.233 31.726.507
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.792.233 31.726.507
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.719 14.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.719 14.717
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 617.710 697.003
Maddi Duran Varlıklar
10 10.736.334 11.459.787
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.329.885 1.313.416
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 543.581 424.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.242.229 13.909.839
TOPLAM VARLIKLAR
37.034.462 45.636.346
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.826.391 2.807.315
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.252.293 2.161.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 574.098 646.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 310.917 307.290
Diğer Borçlar
0 120.174
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 0 120.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 1.023.129 1.133.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
601.566 74.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 122.831 30.358
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 478.735 43.932
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
750.389 466.221
ARA TOPLAM
4.512.392 4.908.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.512.392 4.908.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 865.458 833.308
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
865.458 833.308
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.377.850 5.742.153
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.656.612 39.894.193
Ödenmiş Sermaye
13 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
13 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-301.221 -356.538
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-301.221 -356.538
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-301.221 -356.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.138.395 7.138.395
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.124.813 2.124.813
Net Dönem Karı veya Zararı
8.416.762 16.709.660
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.656.612 39.894.193
TOPLAM KAYNAKLAR
37.034.462 45.636.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
34.629.082 31.954.902 18.545.706 15.633.585
Satışların Maliyeti
-25.045.925 -22.867.916 -12.835.188 -10.650.164
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.583.157 9.086.986 5.710.518 4.983.421
BRÜT KAR (ZARAR)
9.583.157 9.086.986 5.710.518 4.983.421
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.199.453 -1.131.604 -713.742 -721.494
Pazarlama Giderleri
14 -557.441 -496.105 -276.810 -225.420
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
575.947 993.419 -858.382 73.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.987 -114.554 463.146 66.912
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.384.223 8.338.142 4.324.730 4.176.952
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.607.934 1.372.861 892.176 737.865
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.992.157 9.711.003 5.216.906 4.914.817
Finansman Gelirleri
1.089.097 1.293.329 945.562 728.988
Finansman Giderleri
-712.773 -803.182 -581.355 -346.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.368.481 10.201.150 5.581.113 5.297.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.951.719 -2.091.326 -919.956 -1.121.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.084.213 -1.956.468 -1.024.687 -994.777
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 132.494 -134.858 104.731 -127.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.416.762 8.109.824 4.661.157 4.175.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.416.762 8.109.824 4.661.157 4.175.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.416.762 8.109.824 4.661.157 4.175.989
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç 0,00590000 0,00570000 0,00330000 0,00290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
55.317 198.426 280.946 -21.697
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 69.146 248.034 351.182 -27.119
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.829 -49.608 -70.236 5.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -13.829 -49.608 -70.236 5.422
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.317 198.426 280.946 -21.697
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.472.079 8.308.250 4.942.103 4.154.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.472.079 8.308.250 4.942.103 4.154.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/624078


BIST
18:051.110
Değişim :  3,21% |  34,53
Açılış :  1.082  
Önceki Kapanış :  1.076  
En Yüksek
1.112
En Düşük
1.082
BIST En Aktif Hisseler18:05
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
MEGAP 3,70 353.642 % 12,12  
KUTPO 31,46 25.681.991 % 10,00  
KENT 1.720,60 1.890.939 % 10,00  
HALKS 3,41 248.388 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,2325 7,2423 % -1,30  
Euro 8,5039 8,5357 % -0,93  
Sterlin 9,4478 9,4952 % -1,21  
Frank 7,8727 7,9201 % -1,36  
Riyal 1,9237 1,9334 % -1,39  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 -84,58  
Altın Gr. 453 453 -25,31  
Cumhuriyet 3.018 3.064 -199,00  
Tam 3.006 3.083 -195,43  
Yarım 1.453 1.491 -94,54  
Çeyrek 729 746 -47,27  
Gümüş.Ons 26,71 26,75 -2,40  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,59  
B. Petrol 45,19 45,19 0,20